Ta inte bort den här sidan förens 2026 12 31 pga. regler från jordbruksverket.

Matresan

4H:s Matskolor är dagläger för barn och unga som gillar att laga mat och baka. Vi lagar bra frukostar, luncher och mellanmål och varvar detta med motion i form av tävlingar, lekar och upptåg. Hittills har vi haft våra matskolor i hemkunskapssalar. För att kunna genomföra 4H:s Matskolor även på platser långt ifrån hemkunskapssalar har vi startat ett projekt med mål att tillverka 4-6 mobila kök som får rum i en släpvagn så att vi kan komma till platser där det annars inte går att genomföra Matskolor. Projektet är finansierat av LLUH (Lokalt Ledd Utveckling Halland).

Bakgrund

I 4H har vi sedan 2008 arbetat med konceptet Matskolor. En Matskola genomförs under en vecka i en hemkunskapssal där barn och unga får lära sig laga bra mat från grunden. Matlagning kopplas till näringslära och motion samt till var maten kommer från. Målen med Matskolan är att deltagarna ska lära känna produkter från det svenska lantbruket, få verktyg för att göra en varierad kost med bra mat till ett naturligt val, ha kul med mat och motion och få chans att testa närproducerad mat.

Tanken är nu att detta koncept ska komma fler unga till dels. Att fler unga ska kunna få möjlighet till en meningsfull fritid på sin hemort och att fler unga ska få chans att mötas över åldersgränser och kulturella gränser.

Samarbetspartners

”4H:s Matskola – En Matresa” är ett avgränsat projekt utanför de ordinarie Matskolorna där en ambulerande Matskola utvecklas. Tillsammans med företaget We are laja som är framstående inom processledning och innovativa metoder och tillsammans med högskolor och universitet i området skapas en process där studenter involveras i framtagandet av den ambulerande Matskolan. Vidare kommer projektet genomföras med lokala matentreprenörer som är med och utformar aktiviteterna med deltagarna när den ambulerande Matskolan är utvecklad och ska ge sig ut på vägarna.

Syfte

Att tillgängliggöra Matskolor för alla oavsett bostadsort och möjlighet att transportera sig. Med mobila kök som får plats i ett släp som kan dras av en vanlig personbil kan Matskolan transporteras till nästan vilket ställe som helst. Allt som behövs är tillgång till el och vatten. Genom denna innovativa lösning är dålig infrastruktur eller otillräcklig kollektivtrafik inte längre ett hinder. Med en mobil Matskola kan vi skapa meningsfull verksamhet för barn och ungdomar i den lokala bygdegården eller på det lokala flyktingboendet, boenden som ofta är förlagda på orter utan stort utbud på aktiviteter. Den mobila Matskolan kan bli en mötesplats där barn och unga har ett behov att mötas. Lokala matentreprenörer som finns spridda på landsbygden får chans att möta upp och vara med och presentera sina produkter och utforma aktiviteterna som formas med maten i fokus.

Aktiviteter

Genom en tävling för arkitektstudenter tas den ultimata prototypen fram. Miljömässig hållbarhet, design, nytänkande och funktionalitet är ledord vi vill att de har med sig i sitt skapande. På så sätt kan vi ta in kompetens med hög kunskap och idérikedom som gör projektet så innovativt och nyskapande som möjligt.

När det är bestämt hur köken och släpet ska se ut tillverkas det med hjälp av lämpligt företag i branschen.

Matskolan rullar ut på minst sex orter och genomför aktiviteter där köken testas och där barn och ungdomar får ta del av en lärorik och meningsfull aktivitet.

Med våra aktiviteter kan vi vara med och inspirera till fortsatt samverkan på orten mellan de lokala entreprenörerna och de unga deltagarna.

Målet

Målet är att när första fasen av projektet är slut ska vi ha fått möjlighet att tillverka 4-6 mobila kök som får rum i ett specialdesignat släp för ändamålet.

Andra fasen i projektet handlar om att nå ut till barn och ungdomar. Målet är att ungefär sex orter där det inte finns stort utbud av barn- och ungdomsverksamhet idag ska få besök av den ambulerande Matskolan. Målet är att mötesplatser ska skapas där barn och unga möts över åldersgränser och kulturella gränser. På varje ort är målet att samverka med lokala aktörer, exempelvis det lokala mejeriet, grönsaksodlaren, köttproducenten eller annan lokal entreprenör.

Målet är att vara med och göra orterna vi samarbetar med till attraktiva platser att bo och samverka på. Vi vill vara med och öka livskvaliteten genom att skapa meningsfull verksamhet för många med små medel istället för att satsa stort på bara ett ställe.

Målet är att denna investering kan komma många till del på många olika geografiska platser, tack vare vår mobilitet. Vi välkomnar samarbeten i såväl rurala som urbana områden.