Om 4H

Lava 4H tillhör riksorganisationen Sveriges 4H som är en ideell barn och ungdomsorganisation med mottona “Lära genom att göra” och “av ungdomen, för ungdomen”. Sveriges 4H har haft verksamhet i stora delar av landet sedan 1918 och har idag ca 13 000 medlemmar över hela Sverige.

Det fyra Hna står för:

Huvud – för kunskap

Hand – för praktisk färdighet

Hjärta – för medkänsla

Hälsa – för ett sunt levnadssätt

4Hs vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. 4H är en politisk och religiös obunden organisation. Vårt 4:e H; Hälsa står för ett sunt levnadssätt och 4H ska därför erbjuda intressant verksamhet som är fri från nikotin, alkohol och narkotika.

Eftersom 4H:s vision är att vända sig till alla barn och ungdomar är det viktigt att verka för en icke-diskriminerande attityd där alla är välkomna att bli medlemmar, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Varje medlem ska ges samma möjlighet att medverka och påverka verksamheten.