Länsläger med 4H

Länsläger ordnas av ditt länsförbund och är till för medlemmarna i alla länets klubbar. Det riktar sig ofta till dig som är minst 10-12 år. På länslägret lär du känna 4H:are från andra klubbar i ditt län.

lanslager-med-4h