Sommarläger 2021

Kronobergs 4H anordnar varje sommar läger på olika platser runt om i länet. På våra läger utgår all verksamhet från vårt motto, lära genom att göra. Under lägerveckan får deltagarna påverka innehållet samt testa på flera olika aktiviteter, lekar, lära sig om djur, teater, friluftsliv, matlagning med mera beroende på tema på lägerveckan.
På alla våra läger arbetar personal som gått vår utbildning för sommarpersonal innehållande 4H-kunskap, hjärt- och lungräddning, första hjälpen, inkludering, att arbeta med barn med NPF med mera.
Ett sommarläger med 4H ska vara en lärorik, rolig och givande upplevelse för deltagaren.
Har du förslag på plats eller inriktning på ett läger eller vill veta mer om vår verksamhet? Kontakta kronoberg(@).se

Kronobergs 4H organizes camps every summer in different locations around the county. At our camps, all activities are based on our motto, learning by doing. During the week, participants get to influence the content and try out several different activities, games, learn about animals, theatre, outdoor activities, cooking and more depending on the theme of the camp.

At all our camps, staff who have attended our training for summer staff containing 4H knowledge, CPR, first aid, inclusion, working with children with autism etc and more.
A summer camp with 4H should be an educational, fun and rewarding experience for the participant.

Do you have suggestions on site or focus on a camp or want to know more about our organisation? Contact kronoberg(@).se

kanoting