Varje dag, året om för lantrasernas överlevnad

varmlandsfar_barn_kallhall

Att rädda och bevara de svenska lantraserna är en oerhört viktig hjärtefråga för Sveriges 4H och det har demokratiskt beslutats att organisationen ska arbeta med detta varje dag, året om. 4H driver med stolthet arbetet med att rädda svenska lantraser vidare för djuren, kulturen, historien och framtidens skull. På 4H-gårdarna består djurbeståndet i huvudsak av svenska lantraser och genbanksavel bedrivs för att öka antalet individer inom respektive ras för att förhindra utrotning. Detta är ett av 4H:s viktigaste uppdrag.

Kallhälls 4H-gård i Stockholm är ett av många exempel på 4H-gårdar som har djur av svenska lantraser. På bilderna ovan kan ni se Värmlandsfår som får kärlek av en ung medlem. Bilderna är tagna av Isabelle Josefsson.