Riksförbundsstämman 2021

Skärmavbild 2021-08-24 kl. 09.37.38

14-15 augusti 2021 genomfördes stämman digitalt. Här kommer en sammanfattning över beslut som togs:

Medlemsavgift:

 • Från och med 2023 finnas det endast två ordinarie medlemskap, utöver gästmedlemskap, att välja mellan. En för personer under 25 år och en för personer över 25 år. Länsförbund, distrikt och klubbar kan inte erbjuda tidning- eller familjemedlemskap.
 • Oförändrad medlemsavgift till Riksförbundet Sveriges 4H inför 2022. Det vill säga:

  Medlem, upp till 25 år 170 kronor

  Medlem, över 25 år 300 kronor

Läger:

 • Riksläger kommer att arrangeras vartannat år from och med 2024, för att medlemmar ska kunna åka på nordiskt läger vartannat år. Första resan till nordiska lägret blir 2025.

Stadgeändringar:

 • På årsmöten (för klubb, krets, län, distrikt och riks) ska en punkt vara “Antaganden av stadgar”. Det betyder att man tar upp stadgarna varje år på årsmötet och beslutar om eventuella ändringar, t.ex. från stämman.
 • Årsavgiften kan i “särskilda fall reduceras då det ligger synnerliga skäl för detta”. Mer info kommer.

Verksamhetsplan:

 • Riksförbundsstyrelsen ska ta fram förslag på verksamhetsplan 2023-2026 tillsammans med personer från hela verksamheten i hela landet. Denna kommer presenteras på stämman 2022.

Val av styrelse:

 • Ordförande
  Katarina Ulfsparre, Gotland, omval 1 år
 • Ledamöter
  Filip Carlsson, Halland, omval 2 år
  Anna Säll, Stockholm, omval 2 år
  Erik Johansson, Stockholm, omval 2 år
 • Ledamöter med ett år kvar på sin mandattid
  Elin Niklasson, Stockholm
  Lukas Johansson, Gotland
 • Suppleanter
  Emma Hansson, Västra Götaland 1/Suppleant, omval 1 år
  Olof Segevall, Stockholm 2/Suppleant, omval 1 år
  Linda Lybing, Jönköping 3/Suppleant, omval 1 år
  Erik Simonsson, Jämtland 4/Suppleant, omval 1 år
  Emilia Starck, 5/Suppleant, nyval 1 år

Övrigt:

 • Organisationen kommer att ha en gemensam kontoplan för länsförbund, distrikt eller andra enheter med större ekonomiska åtaganden. Riksförbundsstyrelsen kommer ge förslag på en sådan på stämman 2023.