Med anledning av coronaviruset

Information 3 februari 2022

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar.

Exempel på restriktioner som tas bort 9 februari

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster. Detta kräver dock beslut av regeringen.
 • Den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den innefattar bland annat deltagarbegränsningar, krav på avstånd mellan sällskap, vaccinationsbevis samt att serveringsställen ska stänga klockan 23.

Allmänna råd och rekommendationer som upphör 9 februari

 • Rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken
 • Rådet om att arbeta hemifrån. Återgången bör dock ske successivt, enligt Folkhälsomyndigheten.
 • Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus.
 • Symtomfria hushållskontakter behöver inte längre stanna hemma när någon i hushållet är sjuk.
 • Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna.

Information 11 januari 2022

Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer som gäller från och med 13 december. På grund av detta kommer nationella konferensen att skjutas upp. Den skulle ha varit sista helgen i januari på Valla Folkhögskola.

Se till att hålla dig uppdaterad inom nya rekommendationer på folkhalsomyndigheten.se.

Information 7 december 2021

Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer som gäller från och med 8 december. Se till att hålla dig uppdaterad inom nya rekommendationer på folkhalsomyndigheten.se.

Information 20 maj 2021

I kort innebär de nya allmänna råden att Folkhälsomyndigheten inte längre avråder helt från att ordna eller delta i lägerverksamhet från den 1 juni.

Lägerverksamheter och fysisk aktivitet bidrar till att främja barn och ungas hälsa. Det är viktigt att alla barn kan få en möjlighet till meningsfulla aktiviteter under sommarlovet. Barn och unga kan smittas av covid-19, men blir sällan allvarligt sjuka. Folkhälsomyndigheten har beslutat nya allmänna råd som börjar gälla från den 1 juni. Det innebär att mindre läger och cuper kan genomföras.

Sedan förra året finns både anpassningar och rutiner utarbetade av landets lägeranordnare för att minska risken för smittspridning. Många organisationer har också vidareutvecklat och förfinat dessa rutiner inför sommaren.

Läger och mindre cuper kan genomföras, men det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. Läger och cuper bör därför genomföras med mindre grupper som inte blandas. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna åka hem om någon deltagare får sjukdomssymtom.

Lägerverksamheter kan genom att följa de allmänt förebyggande åtgärderna minska riskerna för spridning av covid-19:

 • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis klass, lag, kollogård, konfirmandgrupp eller liknande och att dessa, så långt som möjligt, inte blandas med varandra under lägret. Detta gäller även resor till och från lägret.
 • Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare. Det kan gälla i matsalen, entréer, samlingsrum och andra gemensamma utrymmen.
 • Arrangera övernattning med få personer i samma rum, undvik stora sovsalar.
 • Ta fram rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymtom och rutiner för hemresa så snart som möjligt. Informera om vikten av uppmärksamhet på symtom.
 • Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel biokväll, öppet hus, föräldrabesök, stora tävlingar eller föreställningar.
 • Förlägg så mycket som möjligt av lägerverksamheten utomhus.
 • Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan flera deltagare än den avgränsade gruppen, exempelvis avslutningsdisco för hela lägret.
 • Öka avståndet mellan sittplatser i matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Undvik att vistas flera samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation.
 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.
 • Tänk på att dessa åtgärder även gäller ledare som inte heller bör blandas mellan grupper och aktiviteter.

Utgångspunkten för de nya allmänna råden är Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver lägerverksamheterna vara beredda på att planera om.

Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/lager-och-cuper/?fbclid=IwAR2Mv9hN8MSLwPMsY06o-5e9XalUOd3Qva9pBy_1VT65DcSFShSLWqUJuoc

Information 11 maj 2021

Då situationen och rekommendationerna kring Covid-19 skiljer sig åt över landet vill riksförbundet Sveriges 4H uppmana er alla till följande. 

Information om covid-19 inför sommarens läger och aktiviteter

Sommaren är den tid på året som 4H runt om i landet har mest aktivitet. Vi är vana vid att kunna arrangera läger som vi brukar och ordna aktiviteter utan att ta hänsyn till en smittspridning av coronavirus. Även om våren är på väg nu är inte pandemin över! Det är fortfarande viktigt att alla 4H aktiviteter är anpassade efter nationella och lokala råd. Var uppmärksam på om reglerna ändras i just din kommun.

Folkhälsomyndigheten öppnade i februari 2021 upp för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför görs en ändring i de allmänna råden. Detta innefattar 4H.

Även om det i nuläget ser ut att vara okej att ha läger och andra aktiviteter i sommar är det viktigt att ni gör en riskanalys kopplat till coronaläget. Vad händer om er kommun inte tillåter organiserade fritidsaktiviteter i juni? Eller att grupperna begränsas till max 10 barn utomhus. Vad gör ni då? Ju mer ni diskuterar innan, desto bättre förbereda är ni om nya situationer skulle uppstå.

Tips från 4H rikskansli:

         Ha koll på nationella och lokala råd och rekommendationer

         Genomför en riskanalys innan aktiviteten

         Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga     sådana, inte bör komma till aktiviteten och vad om händer med medlemsavgiften och deltagaravgiften då. 

         Ha god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål   och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit (eller   motsvarande handdesinfektionsmedel). Detta är särskilt viktigt i   toalettområden och på matställen.

Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/ 

Information 22 januari 2021

Nytt beslut kom från regeringen den 21/1 att barn- och ungdomsverksamhet (för dem som är födda 2005 eller senare) får starta igång sin verksamhet igen, både inomhus och utomhus. Vår rekommendation är dock att fortsätta vara utomhus i möjligaste mån och att anpassa verksamheten så att smittspridning kan undvikas.

Klubben fattar eget beslut om verksamheten och vi uppmuntrar alla till att använda den framtagna riskbedömningen. Verksamhet som inte kan genomföras på ett säkert sätt behöver fortsatt ställas in.

Följ folkhälsomyndighetens lokala restriktioner och rekommendationer. <https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/barns-fritidsaktiviteter-ska-kunna-halla-oppet/>

Här hittar ni Sveriges 4H:s riskanalys 


Information 13 januari 2021

Coronaläget är fortsatt ansträngt och det medför utmaningar för oss att planera för vår verksamhet.

Goda nyheter är ändå att vaccinationer har kommit igång, men det kommer förmodligen ta tid innan det har effekt på vår verksamhet. Vi har även en ny tillfällig pandemilag som gäller från den 10/1.

Vi råder våra klubbar att om möjligt fortsatt ställa om till utomhusverksamhet i mindre grupper eller övergå till digital verksamhet. Om verksamheten inte kan genomföras på ett säkert sätt så behöver vi ställa in.

Om verksamhet kan genomföras behöver en riskbedömning först göras i vårt framtagna dokument som du hittar nedan. Följ folkhälsomyndighetens lokala råd, tag gärna reda på hur de lokala skolorna valt att genomföra sin verksamhet.

Så här formulerar folkhälsomyndigheten sina råd riktat till barn och unga:

Det går bra att träffas utomhus om alla är friska och om ni inte är för nära varandra. Ni kan även hålla kontakten på andra sätt, till exempel via datorn, telefonen eller sociala medier.

 

I nuläget är det svårt att planera för vårens aktiviteter, hur aktiviteter kan genomföras och hur många som kan samlas och när.

Detta ställer krav på oss och vi förstår att det är svårt att planera. Fortsätt att ta hand om varandra, dela gärna idéer för hur verksamhet kan genomföras säkert, eller åtminstone hur kontakt kan hållas. Vår verksamhet har stor betydelse för många och även en kontakt som inte är fysisk kan vara viktig.

Vi ser fram emot att smittläget förbättras och vi vill inte bidra till en ökad smittspridning.

 

Här finns mer information från folkhälsomyndigheten riktad till barn och unga:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-barn-och-unga/#fyratips

 


Information 25 november

Vid Folkhälsomyndighetens presskonferens den 24/11 framkom inte någon ny information som påverkar vår verksamhet.

Vår rekommendation från den 18/11 kvarstår. Gå gärna igenom riskdokumentet för att göra verksamheten så säker som möjligt.

Tänk nytt, ställ om och ha omtanke om varandra!


Information 18 november

Den 16 november kom nya restriktioner från regeringen och folkhälsomyndigheten. Allmänna sammankomster ska begränsas till max 8 personer. 4H tar detta på stort allvar och inväntar mer och tydligare information kring hur detta påverkar vår verksamhet och vad vi behöver göra. Vi utmanas att tänka nytt och vi fortsätter att ha omtanke om varandra.

Klubben bestämmer själv om sin verksamhet. Går det att bedriva en säker verksamhet, så gör det. Kan verksamheten ställas om till digital eller kan ni vara utomhus med avstånd i mindre grupper? Använd riskanalysen som hjälp i ert arbete och använd denna inför alla 4H-aktiviteter.

Vi inväntar hur bedömningen blir när det gäller barn- och ungdomsverksamhet och återkommer när vi vet mer.

Vi uppmuntrar alla att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer som kan variera lokalt.

Ta hand om varandra!

 


Tidigare information

Information 2 april

Sveriges 4H rekommenderar följande med anledning av coronaviruset. Sammankomster med över 50 personer är inte tillåtna. Inför alla 4H-aktiviteter ska en riskbedömning göras (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/) och använd Sveriges 4Hs riskanalys. 4H-aktiviteter kan fortsatt genomföras men ska hållas utomhus eller digitalt för att minska smittspridning.

Nästa vecka är det många län och klubbar som har planerat påsklovsläger och andra påsk-aktiviteter och Sveriges 4H har därför fått många frågor angående spridningen av coronaviruset. Riksförbundet följer noga Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och uppmanar 4Hs län och klubbar att också göra det.

Det är rekommenderat att tvätta händerna ofta och att stanna hemma om du har symptom på luftvägsinfektion även om de är lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/).

Sedan fredag 27 mars har regeringen infört ett förbud för sammankomster med fler än 50 personer, vilket 4H självklart följer. Inför alla 4H-aktiviteter ska en riskbedömning göras. Mindre lokala aktiviteter rekommenderas i nuläget att fortsatt hållas då fritidsaktiviteter är en viktig del av folkhälsan. Alla 4H-aktiviteter ska dock hållas utomhus eller digitalt för att minska smittspridning. Moment med närkontakt i samband med exempelvis lekar ska undvikas.

Om du ska resa utomlands med 4H uppmanar Sveriges 4H att följa Utrikesdepartementets (UD) reserekommendationer. UD avråder från utlandsresor till alla länder fram till åtminstone 14 april (https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/).


Information från 20 mars

Riksförbundsstyrelsen har under fredagen den 20 mars 2020 haft möte med anledning av coronavirusets spridning.

Vi kan konstatera att många klubbar, kretsar, gårdar och länsförbund redan vidtagit åtgärder för att, med omtanke om varandra, försöka bidra till att begränsa spridningen.

Vi hänvisar främst till myndigheternas rekommendationer, men med tanke på att det bland oss finns en stor publik verksamhet med många besökare så finns det anledning att vara extra vaksam och vara beredd på nya direktiv. Vi rekommenderar alla gårdar att se till att det finns tydliga anslag kring hygien i lokalerna.

Med anledning av folkhälsomyndighetens rekommendationer kring resor i Sverige har vi beslutat att skjuta upp 4H-klubbarnas riksfinal till den 11-13 september samt att Riksförbundets styrelsemöte i mars hålls online istället för på Skälby 4H-gård som tidigare var planerat.

Vi följer utvecklingen och tar beslut löpande kring våra övriga arrangemang. Exempelvis avser vi fortfarande att genomföra Riksläger och stämma enligt plan, men är givetvis beredda att ompröva detta beslut beroende på myndigheters direktiv och utvecklingen i stort.

Många avser att hålla årsmöten i dagarna och från Riksförbundets sida vill vi framhålla det är möjligt att genomföra dessa möten online om man har de tekniska förutsättningarna. Ett annat alternativ är att möten hålls utomhus. Vår rekommendation är att datumen hålls i möjligaste mån, men om detta ej är möjligt kan man söka dispens hos Riksförbundsstyrelsen.

Finns det motioner till länsförbundsstämmor som man avser skicka vidare till riksstämman kan beslut om detta tas av länsförbundsstyrelsen om länsförbundsstämman inte hinner ta detta beslut i tid. Vi kommer inte att ändra sista datum för motioner till riksstämman.

På www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ finns råd och verktyg att använda vid eventuella arrangemang (riskbedömning).

Ta hand om er och varandra.

//Riksförbundsstyrelsen