Info om Covid-19 inför sommaren

Då situationen och rekommendationerna kring Covid-19 skiljer sig åt över landet vill riksförbundet Sveriges 4H uppmana er alla till följande. 

Information om covid-19 inför sommarens läger och aktiviteter

Sommaren är den tid på året som 4H runt om i landet har mest aktivitet. Vi är vana vid att kunna arrangera läger som vi brukar och ordna aktiviteter utan att ta hänsyn till en smittspridning av coronavirus. Även om våren är på väg nu är inte pandemin över! Det är fortfarande viktigt att alla 4H aktiviteter är anpassade efter nationella och lokala råd. Var uppmärksam på om reglerna ändras i just din kommun.

Folkhälsomyndigheten öppnade i februari 2021 upp för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför görs en ändring i de allmänna råden. Detta innefattar 4H.

Även om det i nuläget ser ut att vara okej att ha läger och andra aktiviteter i sommar är det viktigt att ni gör en riskanalys kopplat till coronaläget. Vad händer om er kommun inte tillåter organiserade fritidsaktiviteter i juni? Eller att grupperna begränsas till max 10 barn utomhus. Vad gör ni då? Ju mer ni diskuterar innan, desto bättre förbereda är ni om nya situationer skulle uppstå.

Tips från 4H rikskansli:

         Ha koll på nationella och lokala råd och rekommendationer

         Genomför en riskanalys innan aktiviteten

         Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga     sådana, inte bör komma till aktiviteten och vad om händer med medlemsavgiften och deltagaravgiften då. 

         Ha god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål   och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit (eller   motsvarande handdesinfektionsmedel). Detta är särskilt viktigt i   toalettområden och på matställen.

Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/