Fördubblat anslag till Svenskt Friluftsliv meddelar regeringen

Regeringen meddelade idag att de i årets budget föreslår att Svenskt Friluftsliv får utökat anslag med 50 mnkr. Sedan tidigare har Svenskt Friluftsliv 47,8 mnkr i statligt anslag – som kommer friluftslivet till del.

Svenskt Friluftsliv och dess medlemmar välkomnar den av regeringen föreslagna anslagshöjningen. Även om friluftslivet har blomstrat under pandemin så har friluftslivets organisationer inte kunnat möta den ökade efterfrågan under pandemin. Med den i budgeten föreslagna anslagshöjningen kommer vi att kunna möta människors ökade efterfrågan på friluftsliv, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

“Detta gör skillnad för barn och unga!
4H bedriver i dagsläget två projekt finansierat av Svenskt Friluftsliv: Lära genom att göra i naturen på 4H-gården samt Pinnbröd åt folket.
 
Ett ökat stöd till friluftsorganisationer innebär att friluftslivet kan finnas till för fler! Detta stödjer vi och har många projekt på gång som kommer vara till nytta för både medlemmar och besökare.
 
Vi ser fram emot 2022″

– Bodil Åström, generalsekreterare för Sveriges 4H

Friluftsorganisationerna har haft behov av utökade resurser under en lång tid, och att det nu ser ut som att en fördubbling av anslaget infrias är mycket efterlängtat! Det är glädjande att regeringen på detta sätt stödjer våra verksamheter att utöka sitt arbete och att vi kan nå ut ännu bredare med kunskap om allemansrätten. Vi har projekt som verkligen gör nytta, fler ungdomar i naturen och att nå ut i socioekonomiskt utsatta områden är bara några exempel, säger Susanne Maarup, ordförande för Svenskt Friluftsliv.