Angelägen kunskap på ett roligt sätt

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA och 4H sammanstrålade för ett projektmöte i ett snöigt Stockholm under måndagen, 26 februari. Det är mycket på gång i projektet där 4H och SVA samarbetar för att främja kunskaperna om livsmedelshygien, smittskydd, antibiotikaresistens, djurvälfärd, natur och miljö. 

sva_4h_kb

Från vänster i bild ses Magdalena Hellström, Elin Elander och Catrin Vesterlund-Carlson.

Catrin Vesterlund-Carlson, projektledare från SVA och Magdalena Hellström, kommunikatör från SVA, mötte upp Elin Elander från 4H:s riksförbundskansli samt Annika Hemingstam från Stockholms 4H som är representant i projektets styrgrupp. Tillsammans diskuterade de årets kommande insatser i projektet.

“Många bra arbetsverktyg har tagits fram i projektet. Nu måste vi tillsammans se till att de introduceras på ett bra sätt i 4H:s verksamhet och i förlängningen ger kunskap till allmänheten”

“Många bra arbetsverktyg har tagits fram i projektet. Nu måste vi tillsammans se till att de introduceras på ett bra sätt i 4H:s verksamhet och i förlängningen ger kunskap till allmänheten”, konstaterade Elin Elander.

Magdalena Hellström är ett nytt namn i projektet. Under måndagen fick hon en intensiv introduktion.

“Att träffas lägger verkligen en god grund för en bra kommunikation. Det gör att vi verkligen kan jobba som ett team och det är ju faktiskt då vi kan uppnå målen med projektet”, sa hon.

filminspelning_tanjastrand
På bilden ser ni delar av den skolklass som assisterade SVA:s arbete under tisdagens inspelningar. Karin Troell från SVA är i full färd med att instruera och allting dokumenteras av Leif Eiman, SVA.


Spelet Bakteriestopp är
ett av verktygen som har tagits fram för att 4H:s unga på ett lekfullt och spännande sätt ska kunna lära sig mer om hur man stoppar smittor. Genom att tvätta händerna och undvika att smittor sprids kan man vänta med att använda medicin, som antibiotika. Antibiotika används ibland i onödan och till fel saker. Det ökar risken för att smittoämnen utvecklar motståndskraft, blir resistenta, mot antibiotika. Under tisdagen, 27 februari, spelades en instruktionsfilm in för det framtagna spelet.

“Tanken med filmen är att skapa ett enkelt sätt att ta sig spelinstruktionerna“, berättade Catrin.

bakteriestopp_kb

“Vi har fått jättepositiv respons för spelet överlag och det har skapat många bra diskussioner. De ledare vi har provat spelet med menar att de absolut kan spela detta spel med yngre medlemmar, vilket känns bra för då får vi den spridning av kunskap vi har som mål att uppnå. Spelet ger alla tillfälle att prata om vad man gör och tillsammans hitta lösningar på hur man ska spela. Det har tagits fram material som ska tåla att användas i olika miljöer, både ute och inne. Spelet kommer att skickas ut till alla 4H-gårdar under våren. Det har också redan kommit frågor om att få använda spelet i fler sammanhang som rör smittskydd, exempelvis för de som arbetar med hygien på förskolor”, sa Catrin.

“Vi har fått jättepositiv respons för spelet överlag och det har skapat många bra diskussioner…”

Inom kort kommer också en tipspromenad presenteras, med över 100 frågor i olika svårighetsgrad.

“Av alla dessa frågor kan man sätta ihop sin egen tipspromenad enligt den svårighetsgrad man vill ha. Det finns frågor som handlar om alla kategorier inom projektet; djurvälfärd, antibiotikaresistens, smittskydd, livsmedelshygien och natur och miljö”, informerade Catrin.

Nu planeras flera besök ute på 4H-gårdar i Sverige.

“Det är oerhört värdefullt att se hur gårdarna jobbar och verkligen får se hur och var vår målgrupp rör sig. Vi vill ju att de arbetsverktyg vi tar fram ska användas och vara ett hjälpmedel”, påpekade Catrin.

“Ja, det är ju hela tiden landets verksamhet som finns i fokus. Det finns många bra idéer att diskutera med potentiella användare”

Catrin får medhåll av Elin Elander.

“Ja, det är ju hela tiden landets verksamhet som finns i fokus. Det finns många bra idéer att diskutera med potentiella användare”, lade hon till.

Efter mötet var alla deltagare mycket nöjda och såg fram emot det fortsatta arbetet.

“Det känns jättebra. Detta var välinvesterad tid och gav mycket energi”, sa Catrin och de andra instämde.