Ändra reglerna för att gynna mer friluftsliv

Sveriges 4H:s ordförande Daniel Otterdahl presenterar nedan sina tankar om denna debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet den 30 januari 2018. Debattartikeln påpekar hur många friluftsorganisationer missgynnas av socialavgiftslagen där idrottsföreningar gynnas genom att de slipper betala arbetsgivaravgifter och sociala avgifter upp till ett halvt basbelopp (22 750 kronor för 2018). Syftet med lagen är att främja fler hälsosamma aktiviteter för barn och unga. Men trots att bland annat 4H anordnar aktiviteter som gynnar folkhälsan för tusentals människor årligen har inte organisationen chansen att nyttja dessa fördelar. 4H är inte ensamma och denna ekonomiska ojämlikhet får stora konsekvenser för hela Sveriges friluftsliv.

klubblager-med-4h  sveriges4h-slider-volleyboll
“Idag finns det en lag som gör att idrottsföreningar slipper betala arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

I grunden en bra lag men som representant för 4H, som inte räknas som en idrottsförening, så blir jag frustrerad. Syftet med lagen är att få ut barn och unga på hälsosamma aktiviteter.

Vi aktiverar årligen tusentals unga och vårt 4:e H är just Hälsa men tyvärr omfattas inte våra hälsosamma aktiviteter av lagen, eftersom vi inte är en idrottsförening. Så vi betalar årligen stora belopp i dessa avgifter. Pengar som vi hellre hade lagt på att skapa fler hälsosamma aktiviteter.

Det finns 2 tydliga problem med lagen som den är idag:
1. Samma aktivitet, för samma deltagare, beläggs med olika avgifter beroende på om arrangören är en idrottsförening eller ej.
2. Lagen gör skillnad på fysisk hälsa och social hälsa. Hälsa som helhet borde premieras, inte bara fysisk hälsa. Bra lungkapacitet räcker inte för en bra hälsa.

Syftet med lagen är bra, ändra den så kan vi i 4H, och många med oss, bidra med så mycket mer!

Artikeln vi länkar till är skriven av 6 organisationer som inte ens är drabbade av problemet men som ändå insett hur stort problem detta faktiskt är.
Jag, och 4H med mig, är mycket tacksamma för stödet!

Dela detta och hjälp oss att få till en förändring. För alla unga i Sveriges skull!

4H driver denna fråga tillsammans med 72 andra organisationer genom LSU (Sveriges Ungdomsorganisationer).”