Riksnyheter

Välkomna på diskussionshelg!

hands-1273148_640

Riksförbundsstyrelsen bjuder härmed in dig, i egenskap av ordförande i ett av våra länsförbund, till en diskussionshelg. Tanken är att vi ska få möjlighet och tid till att prata grundligt om tiden som varit, om nuläget men framförallt om vår gemensamma väg framåt!

Var: Riksförbundskansliet, Katrineholm- OBS! Ändrad plats!

När: 5-7 Oktober

 

Vi har en del förslag på ämnen som vi gärna diskuterar med er men vi ser också gärna att ni kommer med egna förslag och önskemål. Inget ämne är för stort eller för litet.
Exempel på diskkussionsämnen:

  • Hur vill vi bygga vår organisation framåt?
  • Ersättning till styrelsen, hur och varför?
  • Ideella grupper som stöd till styrelsen

Vi är medvetna om att detta kommer med lite kort varsel men vi hoppas verkligen att ni har möjlighet att delta, alternativt skicka en representant ifrån styrelsen i ert ställe. Vi startar med gemensam middag 19.00 på fredagen och avslutar 12.00 på söndagen. Vi står givetvis för kostnader i samband med helgen.

 

Anmälan och eventuella frågor till: Doglas.Jonsson@4h.se senast 30 September.
Meddela följande:

  • Namn och län
  • Tid för ankomst och hemfärd
  • Specialkost
  • Önskemål om diskussionsämnen

 

Vi ser fram emot en givande helg tillsammans!
/Riksförbundsstyrelsen

Catrin V Carlson avliden i ridolycka

Catrin_V-C_fotoAnnaCarlson_webb

Förra torsdagen inträffade en tragisk olycka där Catrin V Carlson, huvudprojektledare i samarbetsprojektet mellan Statens veterinärmedicinska anstalt och 4H, hastigt avled.

Olyckan inträffade under en hopplektion på hennes ridskola och hade inte på något sätt kunnat förebyggas eller förutspås. Sjukvårdskunnig personal fanns i omedelbar närhet och hon kom snabbt till sjukhus, men trots detta gick hennes liv inte att rädda.

Catrin V Carlson kommer alltid vara ihågkommen som en eldsjäl, ett energiknippe med ett stort leende på läpparna som förgyllt tillvaron för alla hon träffat.
I 4H kommer vi vara evigt tacksamma för att vi fick äran att möta henne. Alla våra tankar och stöttning går till familj och nära anhöriga.

Frågor om projektets fortsättning hänvisas till 4H:s representant i projektets styrgrupp, Annika Hemingstam- annika.hemingstam@4h.se

INFORMATION RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN 2018

Vem är kallad till riksförbundsstämman?

Ombud – Du som av ditt länsförbunds-/distrikt valts ut som ombud till riksförbundsstämman.
Förtroenderådet – Du som valts att representera ditt länsförbund/distrikt på förtroenderådet.
Riksförbundsstyrelsen – Du som sitter med i riksförbundsstyrelsen.

Länsförbunds-/distrikt ska i god tid innan stämman anmäla ombud till Riksförbundets kansli. Namnen på ombuden mailas till info@4h.se.
Stämman är självklart öppen för åhörare.

Vilka tider gäller för riksförbundsstämman och förtroenderådet?

Riksförbundsstämman hålls i Studiefrämjandets lokaler Kraftverket, västra Järnvägsgatan 13 i centrala Tranås.

Förtroenderådet samlas fredagen den 13 juli klockan 19.00 vid stämmolokalen.

Förtroenderådet samlas fredagen den 13 juli kl 19 vid stämmolokalen, Kraftverket, Järnvägsgatan 13 Tranås. Om ni ankommer tidigare är ni välkomna till lägerområdet Rås Gård, för tältresning och dylikt. Om det då finns behov för resa till stämmolokalen från lägerområdet arrangeras det gemensamt.
Meddela Rix18 via mail rix18@4h.se om ni ankommer tidigare på fredagen.

Förtroenderådet fortsätter sammanträda efter behov under lördagen innan stämmoförhandlingarna inleds. Om behovet finns kommer det att ske i Kraftverkets lokaler, tid meddelas på fredagen.

Stämmoförhandlingarna startar lördagen den 14 juli kl. 10.00.

Paus tas för lunch och stämmans deltagare medverkar vid invigningen av RIX18 kl. 13:00. Invigningen kommer att utgå ifrån Kraftverket, samlingplats meddelas vid stämman.

Vid 15:00 fortsätter lördagen med utskott på Kraftverket för samtliga ombud. Det avslutas med middag på Kraftverket och sedan gemensam transport till lägerområdet och 100-årsfirande.

Stämmoförhandlingarna återupptas söndagen den 15 juli kl. 09.00 och avslutas kl. 17.00. Gemensam transport från lägerområdet till Kraftverket kommer att finnas för de som behöver, tider meddelas på lördagen.

Mat serveras till samtliga ombud på riksförbundsstämman enligt hålltider för RIX18.
Om ni anmäler er till info@4h.se kom ihåg att anmäla ev. matallergier, för er som anmäler via Rix18 hemsida så finns den informationen med i anmälan.

Resa

Varje ombud ansvarar själv för att ta sig till stämman på ett så kostnadseffektivt och miljövänligt sätt som möjligt, kom ihåg att boka din resa senast den 25 juni för att få din reseersättning utbetald.
Du kan läsa mer om vad som gäller för att få ersättning för resa i samband med riksförbundsstämman under rubriken ”ersättning i samband med stämman”.
Resa med bil ersätts endast i undantagsfall och endast om samåkning skett. Information om hur du hittar till lägerplatsen hittar du på 4h.se/rix18/lagerplatsen/.

Boende

Riksförbundet erbjuder riksstämmoombuden och förtroenderådsombud gratis logi tillsammans med egna länets lägerdeltagare på lägerområdet. Medtag tält.
Önskar du annat boende än på lägerplatsen är det till självkostnadspris.

Ersättning i samband med stämman

Ombud erhåller ersättning för resa och fri kost i samband med riksstämmodagarna 14–15 juli. Inga traktamenten utgår. Observera att resan måste ske i direkt anslutning till stämman för att ersättning skall utgå. Detta innebär att om du stannar hela veckan på lägret utgår endast resan till stämman, ej resan hem.
Reseersättning utgår för resekostnader som överstiger 1000 kr, detta innebär att om dina tågresor till stämman kostar 1400 kr utgår reseersättning om 400 kr. Vänligen observera att din biljett ska vara bokad minst tre veckor innan stämmans avslutande, alltså innan 25 juni.

När du bokar dina biljetter, vänligen ta hänsyn till de mötestider som är bestämda.
Vid resa nattetid erhålls sovvagnsbiljett. Bilresor mellan bostad och avresestation/flygplats ersätts med 1:85 kr per km. För de som åker till stämman i egen bil eller med flyg, utgår ersättning endast enligt 2:a klass järnväg eller enligt lägsta totala förrättningskostnad (se under resa ovan).

De ombud som även är lägerdeltagare under hela lägerveckan och som har betalat hela lägeravgiften har rätt att ta upp en kostnad om 250 kr per dag för 14–15 juli som ersättning för förlorad lägervistelse, på reseräkningen.
Reseräkningen inlämnas ifylld vid riksstämmans slut eller insänds till Riksförbundets Sveriges 4H:s kansli senast 31 juli. Reseräkningar inkomna efter den 31 juli utbetalas ej.

RESEERSÄTTNINGSBLANKETT KAN DU LADDA NER HÄR: Reseräkning med avdrag

Till reseräkningen ska fakturor, biljetter, kvitton m.m. bifogas för att ersättning ska utgå!

Stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga för nedladdning här. 

Medina och Diana från Skälby 4H träffade kommunpolitikerna i Kalmar

31396465_10155459203262919_6175661860633706496_n

Den 19:e april ägde Idrottsforum rum på Guldfågeln arena i Kalmar. Medina och Diana från Skälby 4H representerade sin klubb och var yngst på plats.

Varför är det inte fler ungdomar här när vår framtid ska diskuteras? Det var den första frågan Skälby 4H:s representanter ställde sig själva när de anlände till Guldfågeln arena.

Att Skälby-tjejerna var yngst hindrade dem inte från att ta för sig och hitta till sina angivna platser. Medina och Diana hamnade vid samma bord som Marianne Dahlberg, ordförande i Kultur och fritidsnämnden- den förvaltning Skälby 4H ligger under.

Idrottforums tema var “Anläggningar och den moderna föreningen” och det var mycket diskussioner kring borden. När det väl blev paus var det flera av personerna på träffen som kom fram till Medina och Diana och sa peppande saker som ”Åh så bra att ni är här!”, ”Bra jobbat”, ”Fler ungdomar borde vara med här”.

31460915_10155459202882919_2173600141536133120_n

När kvällen summerades och politikerna tackade deltagarna för deras deltagande fick Medina och Diana ett extra varmt tack från Marianne Dahlberg. De fick beröm för att de vågade komma och att de berättade vad de kände och tyckte om vad som borde göras i Kalmar och hur politikerna kunde hjälpa deras förening.

- Vi blev glada att de sa som de gjorde. Men vi funderade över om de olika föreningarna visat inbjudan till detta forum för sina ungdomar. Varför var de inte på plats? Det blir ju lite konstigt att sitta och prata om ungdomar och deras behov utan dem, sa tjejerna efteråt.

Bra funderingar av Skälby-tjejerna tycker vi på Klöverbladets redaktion. Vi är stolta över att 4H återigen visar att vi är bra på ungdomsinflytande och demokrati. Bra jobbat Medina och Diana!

Amanda Fridlund- Årets stjärna på Skälby 4H

30656495_10155429607657919_3467297905168089088_n

I år instifade Skälby 4H ett nytt pris- Årets Stjärna. Amanda Fridlund vann och fick motta priset som delades ut den tredje mars under Skälby 4H-klubbs årsmöte och Skälbygala.

Amanda var själv med och planerade och genomförde Skälbygalan och hade ingen aning om vad som var på gång. Under planeringen och förberedelserna berättade hon för fritidsledaren på Skälby 4H, Isabelle Hall, att det skulle vara superkul att få pris.

“Jag önskar såklart att jag får pris, även om jag älskar 4H är det ju ändå härligt att få uppskattning för det man gör åt föreningen”, sa hon då, helt ovetandes om att hon bara timmar senare skulle prisas.

Amanda har varit med i Skälby 4H i snart 6 år och har blivit mer och mer engagerad i klubben. Nu har det gått drygt en månad sedan hon blev utnämnd till stjärna i föreningen. Hon är alltså den första i klubbens historia som har fått motta detta pris eftersom det instiftades i år.

Amanda är mycket aktiv i föreningen. Under påskhelgen var hon ansvarig för äggjakten på Skälby dit 250 barn kom för att leta ägg och åka traktor till Blåkulla.

“Det var så kul att det var så många som ville komma och leta ägg med oss, trots att vi fick 5 cm snö natten innan Äggjakten”, berättar Amanda för Klöverbladet efter arrangemanget.

 

EFCF årsmöte i Trondheim

1

Norsk fjordhäst på Volls 4H-gård i Trondheim.

Under helgen 6-8 april var Sofia Lindwall Ek, Kronobergs länsförbund och Annika Hemingstam, Stockholm länsförbund på EFCFs årsmöte i Trondheim. EFCF står för European Federation of City Farms. Under helgen fanns deltagare från Norge, Belgien, Italien, Tyskland, England, Nederländerna och Sverige med.

Sofia och Annika besökte under helgen tre 4H-gårdar i Norge som precis som 4H arbetar med barn och ungdomar genom olika aktiviteter. Gårdarna jobbar också för att bevara de norska lantraserna. En norsk lantras som vi också ser mycket i Sverige är fjordhästen.

2

Fint ullhantverk på Volls 4H-gård.

“Genom nya kontakter under helgen hoppas vi kunna starta samarbeten och utbyten med fler gårdar likt våra runt om i Europa. Vi kom hem från resan fulla med inspiration för nya projekt och aktiviteter”, berättar Sofia och Annika för Klöverbladet.

Personen bakom komikern

ALMAB_Appelquist_013_web
Kristoffer med sin berömda tänkarmin. “Folk tror ofta att jag är arg, men jag ser ut såhär när jag tänker, funderar och koncentrerar mig”, berättar han. Foto: Alma Bengtsson

 

Kristoffer Appelquist har medverkat i otaliga tv-satsningar, åkt land och rike runt i sin roll som komiker. Han uppfattas ofta som arg, sträng- ja, nästan lite läskig. Hur är egentligen personen bakom komikern?

Kristoffer Appelquist kommer promenerande nedför backen som leder till Eolshälls 4H-gård i Stockholm. 4H-teamet välkomnar honom och vi skakar av oss den värsta nervositeten. Han utstrålar trygghet och vänlighet. Vi alla pustar ut. Han är inte läskig.

Kristoffer har utan att tveka sagt ja till att medverka i en intervju i Klöverbladet och att delta i en klassisk 4H-utmaning. Vi börjar ute hos djuren. Det snöar och är kallt. Men vi har jätteroligt tillsammans och han klarar utmaningarna riktigt bra.
 – Det är häftigt att se hur djur kan få ha det. Jag menar, här har de det ju verkligen bra på riktigt, säger han vid upprepade tillfällen.

“Jag var kass i skolan. Jag bråkade och stökade. Jag fick gå i en OBS-klass. En specialklass för oss problembarn”

Efter rundvandringen sätter vi oss i 4H-gårdens kök för att prata mer. Vi pratar om barn och ungdomar. Kristoffer öppnar upp.
   – Jag var kass i skolan. Jag bråkade och stökade. Jag fick gå i en OBS-klass. En specialklass för oss problembarn, berättar han med en underton av irritation. Av förståeliga skäl gillade han inte att bli stämplad som problembarn av vuxenvärlden.

Det är klart jag är sur på ignoranta vuxna. Ingen frågade mig någonsin vad jag behövde. Jag trodde länge att jag var dum, konstaterar han.

“Det är klart jag är sur på ignoranta vuxna. Ingen frågade mig någonsin vad jag behövde. Jag trodde länge att jag var dum”

ALMAB_Appelquist_005_web

Foto: Alma Bengtsson

Efter att ha medverkat i en del sociala insatser under uppväxten hamnade Kristoffer på en teater.
Där började jag som ljuskille. Det var intressant men någonstans inte riktigt det jag ville ha. Jag drömde ju om ett stabilt jobb, en stabil tillvaro. Ett så kallat ”riktigt jobb”, berättar han.

Han tog klivet tillbaka till skolbänken, studerade på Komvux och sedan vidare på universitetsnivå.
 – Jag gjorde det bra. Jag är sjukt stolt. Jag insåg att jag inte alls var dum. Jag behövde bara pauser för att lära. För att bearbeta det jag tagit in. Promenader var ett bra sätt, till exempel.

Ett jobb med tydliga rutiner, utan överraskningar, var det han trodde att han ville ha. 
- Jag ville ha ett 9-17 jobb. Något tryggt för pensionen. Jag tog mig dit. Jag fick ett kommunalt jobb. Men det gick inte. Jag fixade inte att allt tog sådan tid. Jag vill ha kort väg från tanke till handling, menar han.

Han var tvungen att tänka om. Och efter hand ledde det till en strålande karriär som komiker.
 – Jag kom över ett klipp med komikern Eddie Izzard och beställde hans film på posten, berättar Kristoffer.

“Utanför scenen känner jag mig ofta osäker. Som den ovana kusinen från landet som kommer till staden liksom”

Den brittiska komikern och skådespelaren var en av dem som fick honom att våga satsa.
 – Han hade exakt samma humor som jag. Och det var liksom så det började. Jag har alltid varit klassens clown. Jag visste att jag kunde skämta liksom. Det var ett skydd och en roll jag använt mig av under hela uppväxten. Nu har jag jobbat som komiker i 12 år. Jag är helt klart tryggare på scenen än utanför. Att vara komiker är ju min identitet, säger Kristoffer och lägger snabbt till:
- Utanför scenen känner jag mig ofta osäker. Som den ovana kusinen från landet som kommer till staden liksom. 

Han minns tillbaka på tiden som helt ny i komiker-branschen.
- Då var det ju lite läskigt. Man tänkte mycket. Men man lär sig hela tiden. Man får träna. Små steg, små delmål som man tar sig igenom. Jag menar, varje delmål man klarar är ju något skitstort, säger han och ler.

Vi ställer frågan om han får utstå mycket kritik för sina skämt.
- Nej, det drabbar mig inte så mycket. Det är mer att jag drabbar andra. Jag är supertydlig med mina värderingar och tycker att man ska få skämta om allt. Inget ska vara förbjudet. Ofta skämtar jag ju om andras fördomar, så snarare får folk sig en tankeställare om vad de själva tycker och känner, säger han.

“… Det är mer att jag drabbar andra. Jag är supertydlig med mina värderingar och tycker att man ska få skämta om allt. Inget ska vara förbjudet. Ofta skämtar jag ju om andras fördomar, så snarare får folk sig en tankeställare om vad de själva tycker och känner”

Drömmer du som läser om att bli komiker? Här kommer några enkla råd.
- Fråga inte andra om vad som är roligt eller inte. Gå på din egen känsla. Och omge dig med folk som peppar, menar Kristoffer.

- Sätt också upp rimliga mål och fira dem längs vägen. Du kan börja från noll. Sätt upp målet att våga stå på scen framför en publik. Nästa mål kan vara att våga dra ett skämt. Sen bygger du vidare utifrån det. Skriv egna skämt, fundera över när i skämten publiken kan skratta och testa det. Fick man sedan reaktionerna man förväntade sig är det ju skitbra, säger han.

ALMAB_Appelquist_006_web

Elin Elander, från 4H:s riksförbundskansli, hade glömt sin mössa hemma. Kristoffer lånade gladeligen ut sin mössa under rundvandringen ute hos djuren. Foto: Alma Bengtsson

Kristoffer lever som han lär. Han drömmer om att segla över en ocean.
 – Jag har teckningar från när jag var typ fem år gammal där jag ritat att jag ska segla över Atlanten. Jag ska göra det en dag. Det är mitt mål, berättar han och fortsätter:

- Alltså, det är bara att börja. Köp en båt på Blocket. Det finns båtar för typ 3000 kronor. Du måste inte vara svinrik för att lära dig segla. Jag började så för tio år sen. Sen har jag satt upp fler och fler mål. Ta tag i drömmarna säger jag bara!

Kristoffer ger två slutliga råd innan vi måste skiljas åt efter närmare tre timmar tillsammans.
- Glöm inte att vara stolt över alla steg framåt och jämför dig inte med andra.

När Kristoffer lämnar oss har vi alla en varm känsla i kroppen. Han har talat gott om 4H och verksamheten, vi känner oss stolta och redo att fortsätta arbetet för en god samhällsutveckling. Kristoffer fortsätter med det samma i andra forum, med andra verktyg. Men det finns ett gemensamt mål- att göra det bästa bättre ändå.

En oförglömlig upplevelse

1

På bilden ses söndagens besökare tillsammans med göingegeten Mollie.

Under söndagen den 20 mars fick ett hundratal asylsökande och nyanlända barn och deras föräldrar åka häst och vagn, rida, klappa djur och fika helt gratis på Växjö 4H-gård. Detta arrangemang blev verklighet tack vare allmänhetens engagemang.

Sofia Lindwall Ek, gårdsföreståndare på Växjö 4H-gård, var med och tog initiativet till arrangemanget.
- Vi startade det här initiativet för att det är så oerhört viktigt. Nu blev det verklighet genom allmänhetens gåvor och samarbetet med Studiefrämjandet Växjö och Ensamkommandes Förbund i Växjö. Vi alla var väldigt rörda över alla bidrag som gjort att de som inte har råd faktiskt fick möjlighet att uppleva allt detta. Det känns jättebra, berättar hon.

Inbjudan till dagen sändes ut på svenska, engelska, arabiska och persiska.
 – Vi översatte inbjudan till så många språk det gick. Det är många som bidragit till att göra detta möjligt, fortsätter Sofia.

Fler arrangemang planeras under året.
 – Vi kommer under våren starta Språkcafé för familjer på Växjö 4H-gård och hoppas då få besök av fler glada och djurälskande familjer, både från andra länder och från Sverige. Det är tillsammans vi får ett samhälle där alla känner sig välkomna och viktiga, säger Sofia som också påpekar att andra 4H-verksamheter som vill göra något liknande är varmt välkomna att kontakta henne.
 – Jag vill så gärna inspirera fler till att göra något liknande, avslutar hon.

Kontaktuppgifter finner ni på www.4h.se/vaxjo

SVA ute på turné

sva_almvik

Det bubblar av aktivitet i samarbetsprojektet mellan SVA och 4H. Nyanställda i 4H fick förra veckan mer information om projektet och fick provspela Bakteriestopp och testa sina kunskaper genom utvalda frågor i den stora tipspromenad som tagits fram. Under denna vecka påbörjades rundresan till 4H-gårdar över landet som kommer att fortsätta under våren.

I måndags träffades projektledare Catrin V-Carlson och projektets pedagog Lizbeth Engström personal från Växjö 4H och Bonnagårdens förskola. Det blev många bra diskussioner om innehållet i projektet och provkörning av spelet Bakteriestopp och några av de producerade tipspromenadsfrågorna.

På tisdagen hade turen sedan kommit till Skåne, där representanter för tre gårdar samlades i Almviks 4H:s fina leklada. Även här stod information, diskussioner och testkörning av tipspromenad och Bakteriestopp på programmet och mötet var roligt och givande.

“Det är så himla roligt att träffa alla och att vi kommer att rulla vidare vilket ska bli jättekul”, sa en glad Catrin efteråt.