Nationella arrangemang

Nationella konferensen skjuts fram!

På grund av coronaläget kommer nationella konferensen att skjutas fram. Mer information kommer när nytt datum finns.

Vi håller noga koll på coronaläget och hur det utvecklar sig.

Nationella konferensen 2022

hilda_djupenstrom

Varmt välkomna till 4H:s Nationella Konferens 2022 den 28-30 januari på Valla Folkhögskola i Linköping. Det kommer bli en inspirerande helg med föreläsningar, workshops, nätverkande, häng och festligheter! 

Konferensen planeras i dagsläget att äga rum på Valla Folkhögskola i Linköping med ett begränsat antal deltagare. Nytt för i år är att du även kan välja att delta digitalt som åhörare på kurspassen och föreläsningen. Som åhörare deltar du via zoom, länk skickas ut i förväg. Inget konto krävs, men däremot behöver du ha tillgång till dator, surfplatta eller mobil. Av praktiska skäl kommer inte alla kurspass att vara tillgängliga att lyssna på.

– Åldersgräns: Födelseår 2006 eller tidigare
– Anmälan stänger: 10 januari eller när alla platser är bokade. Först till kvarn gäller.
– Logi: Du kan välja boende i rum eller golvlogi. Varje rum delas med en eller två andra deltagare, ta med egna sängkläder. Vid golvlogi sover du på golvet i idrottshall eller klassrum tillsammans med andra deltagare och får ta med dig egen madrass och sängkläder/sovsäck.
– Kostnad: 2000 kr för boende i rum och 1600 kr för golvlogi. Om du önskar delta på konferensen men har eget boende, är deltagaravgiften 1300 kr. Att delta som åhörare via zoom är kostnadsfritt, se nedan. Betalning sker till ditt länsförbund.

Nytt för i år är att du även kan välja att delta digitalt som åhörare på kurspassen och föreläsningen. Som åhörare deltar du via zoom, länk skickas ut i förväg. Inget konto krävs, men däremot behöver du ha tillgång till dator, surfplatta eller mobil. Av praktiska skäl kommer inte alla kurspass att vara tillgängliga att lyssna på.
Här kan du läsa mer och anmäla dig:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WrUO31mIjUOWyAlkRq2nBOKQddTGqy9NqEjrtUqw_J5UQzBFT1JUSlQ0S0hNREJOWTlDVjRGU0lBOS4u

Årets inspirationsföreläsning
Hur skapar man medlemsvärde och får medlemmar att stanna? Inspireras av Unga Aktiesparare som är stjärnor på detta! Deras medlemmar vill inte lämna organisationen och har så otroligt roligt på deras träffar.

 

Årets kurspass

Introduktion till utomhuspedagogik/Vad är utomhuspedagogik?

Detta kurspasset är för dig som vill utveckla ditt pedagogiska ledarskap och lära dig om bakgrund och fördelar/ utmaningar med utomhuspedagogiska metoder. Du kommer även få höra om och pröva några praktiska tips på hur utomhuspedagogiska metoder passar in i och kan utveckla aktiviteterna i verksamheten för yngre medlemmar i 4H-klubben/på 4H-gården. Passet kommer vara både teoretiskt och praktiskt och både inomhus och utomhus.

Ledare för kurspasset är Annika Hemingstam, Akalla 4H, leg naturbrukslärare och masterstudent i didaktik med utomhuspedagogisk inriktning.

 

Workshop: Väx i 4H

Vad är ditt nästa steg inom 4H? Låt dig inspireras av andra som testat på att resa med 4H, ordna träffar för alla på länet, åkt på rixläger och mycket annat. På detta passet är det den egna utvecklingen som står i fokus och du kommer på ett interaktivt sätt lära dig mer om vad 4H kan erbjuda.

 

Workshop i praktisk marknadsföring

I denna workshop diskuterar ci hur ni som 4H-klubb eller gård kan nå ut till personer i er närmiljö. Vilka lagar och regler gäller? Med hjälp av varandra skapar vi även material för marknadsföring på plats i Linköping. Kursledare är Hedda Sandelius från Vallentuna 4H.

 

Styrelsekunskap

Sitter du i en styrelse och vill fördjupa dig i styrelsekunskap? Då är detta inriktningen för dig. Här kommer du få lära dig om föreningsteknik samt diskutera olika dilemman som kan uppstå när bokslutet inte stämmer, när personal blir sjuk, ingen annan i styrelsen svarar och andra oförutsägbara situationer som kan uppstå.

 

Pinnbröd åt folket

Pinnbrödet åt folket är ett treårigt projekt som 4H fått pengar till av Svenskt Friluftsliv. Tillexempel arrangerades ett äventyrsläger i december 2021 inom projektet där ungdomar från 4H i hela Sverige fick lära sig tillsammans utomhus. En deltagare sa efteråt “Detta var det roligaste jag gjort i mitt liv!”
På detta passet kommer projektledaren att berätta om projektet och om hur du kan ordna övernattningsläger med friluftstema där deltagarna blir lika nöjda som personen ovan.

 

 

Har du några frågor går det bra att höra av dig till arrangörsgruppen på nationellakonferensen@4h.se.

Varmt välkomna!

*OBS*
Vi håller oss ständigt uppdaterade på läget gällande pandemin. Med tanke på restriktioner och ökad smittspridning kan konferensen behöva skjutas upp. Därför uppmanar vi alla deltagare att boka avbokningsbara biljetter. Information om uppskjutande av konferensen går ut till alla som anmält sig per epost samt i evenemanget på Facebook, och i sådant fall faktureras inte deltagaravgiften.

Stanna hemma om du är sjuk! Kontakta arrangörsgrupper via e-post till nationellakonferensen@4h.se vid sjukdom. Om du inte kan delta på grund av sjukdom betalas deltagaravgiften tillbaka.

För att kunna hålla en säker konferens kommer vi att vidta åtgärder för att minska trängsel, som exempelvis begränsat deltagarantal, möjlighet att delta från hemmet, extra avstånd mellan deltagare under måltider och kurspass med mera. Handsprit och munskydd kommer att finnas på plats.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Du som inte är vaccinerad bör hålla extra avstånd. Du kan läsa mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om covid-19 här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/

 

Digitala utbildningar 2022

Årsmöte klubbar: 13 januari kl. 18.00-19.00

Bokslut: 17 januari kl. 18.00-19.00

Revision: 8 februari kl. 18.00-19.00

Årsmöte krets: 24 februari kl. 18.00-19.00

Distrikt/länsförbundsstämma: 9 mars kl. 18.00-19.00

Styrelsekunskap klubb: 29 mars kl. 18.00-19.00

Motioner: 6 april kl. 18.00-19.00

Styrelsekunskap krets: 26 april kl. 18.00-19.00

Styrelsekunskap län: 9 maj kl. 18.00-19.00

Anmälan via MemberSky: https://membersky.com/org/4h/evenemang

4H:s nationella konferens 2022

Skärmavbild 2021-12-08 kl. 18.09.21

Boka in 28-30 januari redan nu, för då går 4Hs nationella konferens 2022 av stapeln!

Ta del av spännande kurspass, inspirerande föreläsning och gemensamma aktivitet med 4Hare från hela landet.

Konferensen anordnas på Valla Folkhögskola i Linköping. Den riktar sig till ideella och anställda inom 4H som är födda 2006 eller tidigare.

Mer information om innehåll och anmälan kommer snart, så håll utkik på våra sociala medier!

Hoppas vi ses!

Nationell äventyrshelg 10-12 december

Skärmavbild 2021-12-08 kl. 18.11.21

 • Träffa Annki som kom två i Robinson
 • Lär dig om äventyr och äventyrspedagogik
 • Lär dig om friluftsliv och guideteknik
 • Lär dig om ledarskap
 • Träffa andra från 4H och få vänner för livet
 • Sov inomhus men var med på massa aktiviter utomhus

 

Helgen är 10-12 december i Tävelsås bygdegård utanför Växjö. Helgen är gratis men du betalar själv för din resa.
Detta är för dig som är 13 år eller äldre. Det passar dig oavsett om du är ledare i 4H eller inte.

Anmäl sker via messenger här på Facebook eller maila per.carlsson@4h.se

Projektet anordnas med stöd av Svenskt Friluftsliv.

Stadgar Riksförbundet Sveriges 4H 2021

Nu finns de uppdaterade stadgarna för Riksförbundet Sveriges 4H.

Stadgeändringar gjordes i andra läsningen på riksförbundsstämman i augusti 2021. Läs de i sin helhet här:

–> Stadgar Riksförbundet Sveriges 4H – 2021 <–

Sammanfattning av stadgeändringar 2021:

 1. Stadgar för riksförbundet Sveriges 4H §5 – ny formulering:
  ”Årsavgift kan, i enskilda fall, reduceras då det föreligger
  synnerliga skäl för detta. Beslut om sådan reduktion görs, på
  begäran, av riksförbundets styrelse.”
 2. Stadgar för 4H-klubb §5 – ny formulering:
  “Årsavgift kan, i enskilda fall, reduceras då det föreligger synnerliga skäl
  för detta. Beslut om sådan reduktion görs, på begäran av klubbens
  styrelse”
 3. Stadgar för länsförbund/Distrikt § 5 – ny formulering:
  ”Årsavgift kan, i enskilda fall, reduceras då det
  föreligger synnerliga skäl för detta. Beslut om sådan reduktion görs, på
  begäran, av länsförbundet/distriktets styrelse.”
 4. Stadgar för riksförbundet Sveriges 4H § 7 – ny formulering:
  ”Länsförbund/distrikt, kretsar och klubbar ska, för att vara anslutna till Riksförbundet Sveriges 4H, bedriva sin verksamhet enligt § 2.”
 5. Stadgar för 4H-Klubb § 14 – tillägg markerad i fet stil:
  Vid årsmöte förekommer:
  1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet,
  2. Val av protokolljusterare,
  3. Fastställande av röstlängd,
  4. Godkännande av kallelsen,
  5. Fastställande av ärendelista,
  6. Styrelsens årsberättelse,
  7. Revisorernas berättelse,
  8. Fastställande av balansräkning,
  9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
  10. Beslut om arbetsprogram för klubben,11. Antagande av stadgar12. Behandling av inkomna motioner och förslag från klubbens medlemmar,
  13. Behandling av budget,
  a) Beslut om reviderad budget för innevarande år,
  b) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år,
  c) Beslut om budget för nästkommande år,
  14. Val av styrelsefunktionärer enligt §8,
  15. Eventuellt val av klubbledare,
  15. Val av revisorer enligt §12,
  17. Val av ombud till länsförbundsstämma och planeringskonferens, 1 ombud för klubben
  samt ytterligare ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, jämte minst 1 suppleant
  för dessa (se dock särskilt stadgande i länsförbundsstadgan).
  18. Val av ombud till kretsens årsmöte, 1 ombud per klubb samt 1 ombud för varje
  påbörjat 10-tal medlemmar,
  19. Val av representant vid studieavdelningens årsmöte,
  20. Val av valberedning och sammankallande i denna,
  21. Övriga ärenden.
 6. Stadgar för länsförbund/Distrikt § 16 – tillägg markerad i fet stil:
  Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:
  1. Mötet öppnas
  2. Val av ordförande och vice ordförande,
  3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare,
  4. Val av protokolljusterare,
  5. Fastställande av röstlängden,
  6. Fråga om stämmans behöriga utlysande,
  7. Fastställande av ärendelistan,
  8. Styrelsens årsberättelse,
  9. Revisorernas berättelse,
  10. Fastställande av balansräkning,
  11. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
  12. Behandling av styrelsens förslag till stämman,13. Antagande av stadgar14. Behandling av inkomna motioner,
  15Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H – Länsförbund/Distrikt
  15. Behandling av budget
  a) Beslut om reviderad budget för innevarande år,
  b) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år,
  c) Beslut om arvoden och reseersättningar till styrelseledamöter och revisorer,
  d) Beslut om budget för nästkommande år,
  16. Val av ledamöter i styrelsen
  a) val av ordförande,
  b) val av övriga ledamöter,
  c) val av suppleanter,
  17. Val av
  a) en ledamot i förtroenderådet och suppleant för denne,
  b) ombud till riksstämma och suppleanter,
  18. Val av revisorer och revisorssuppleanter,
  19. Val av valberedning och sammankallande i denna, 19. Eventuella övriga val, samt
  21. Övriga ärenden
  22. Mötet avslutas
 7. Stadgar för 4H-Krets § 12 – tillägg markerad i fet stil:
  Vid årsmöte förekommer:
  1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet,
  2. Val av protokolljusterare,
  3. Godkännande av kallelsen,
  4. Fastställande av röstlängd,
  5. Kretsstyrelsens årsberättelse,
  6. Revisorernas berättelse,
  7. Fastställande av balansräkning,
  8. Ansvarsfrihet för kretsstyrelsens ledamöter,9. Antagande av stadgar10. Beslut om arbetsprogram för kretsen,
  11. Behandling av budget,
  a) Beslut om reviderad budget för innevarande år,
  b) Beslut om budget för nästkommande år,
  12. Val av ordförande samt ledamöter i kretsstyrelsen och suppleanter för dessa,
  13. Val av två revisorer och personliga suppleanter för dessa,
  14. Val av valberedning och sammankallande i denna,
  15. Övriga eventuella val,
  16. Övriga ärenden

 

Ytterligare beslut togs om stadgeändringen i första läsningen och kräver bifall på nästkommande stämma för att gå igenom.

Riksförbundsstämman 2021

Skärmavbild 2021-08-24 kl. 09.37.38

14-15 augusti 2021 genomfördes stämman digitalt. Här kommer en sammanfattning över beslut som togs:

Medlemsavgift:

 • Från och med 2023 finnas det endast två ordinarie medlemskap, utöver gästmedlemskap, att välja mellan. En för personer under 25 år och en för personer över 25 år. Länsförbund, distrikt och klubbar kan inte erbjuda tidning- eller familjemedlemskap.
 • Oförändrad medlemsavgift till Riksförbundet Sveriges 4H inför 2022. Det vill säga:

  Medlem, upp till 25 år 170 kronor

  Medlem, över 25 år 300 kronor

Läger:

 • Riksläger kommer att arrangeras vartannat år from och med 2024, för att medlemmar ska kunna åka på nordiskt läger vartannat år. Första resan till nordiska lägret blir 2025.

Stadgeändringar:

 • På årsmöten (för klubb, krets, län, distrikt och riks) ska en punkt vara “Antaganden av stadgar”. Det betyder att man tar upp stadgarna varje år på årsmötet och beslutar om eventuella ändringar, t.ex. från stämman.
 • Årsavgiften kan i “särskilda fall reduceras då det ligger synnerliga skäl för detta”. Mer info kommer.

Verksamhetsplan:

 • Riksförbundsstyrelsen ska ta fram förslag på verksamhetsplan 2023-2026 tillsammans med personer från hela verksamheten i hela landet. Denna kommer presenteras på stämman 2022.

Val av styrelse:

 • Ordförande
  Katarina Ulfsparre, Gotland, omval 1 år
 • Ledamöter
  Filip Carlsson, Halland, omval 2 år
  Anna Säll, Stockholm, omval 2 år
  Erik Johansson, Stockholm, omval 2 år
 • Ledamöter med ett år kvar på sin mandattid
  Elin Niklasson, Stockholm
  Lukas Johansson, Gotland
 • Suppleanter
  Emma Hansson, Västra Götaland 1/Suppleant, omval 1 år
  Olof Segevall, Stockholm 2/Suppleant, omval 1 år
  Linda Lybing, Jönköping 3/Suppleant, omval 1 år
  Erik Simonsson, Jämtland 4/Suppleant, omval 1 år
  Emilia Starck, 5/Suppleant, nyval 1 år

Övrigt:

 • Organisationen kommer att ha en gemensam kontoplan för länsförbund, distrikt eller andra enheter med större ekonomiska åtaganden. Riksförbundsstyrelsen kommer ge förslag på en sådan på stämman 2023.

Kallelse till Riksförbundsstämma 2021

Varmt välkomna på riksförbundsstämma 14-15 augusti 2021! 

Praktisk Information

Med anledning av rådande pandemi, kommer årets riksförbundsstämma genomföras i ett digitalt format. Riksförbundsstämman genomförs under två heldagar, 14-15 augusti. Inför stämman bjuder riksförbundsstyrelsen in till tre diskussionstillfällen, se nedan information om utskott.

Vem är kallad till riksförbundsstämman?

• Ombud – Du som av ditt länsförbunds-/distrikt valts ut som ombud till riksförbundsstämman. Du måste vara medlem i Sveriges 4H för att kunna vara ombud på stämman.

• Riksförbundsstyrelsen – Du som sitter med i riksförbundsstyrelsen.

• Åhörare – Stämman välkomnar gladeligen åhörare. Åhörare anmäler sig på samma sätt men meddelar att de är åhörare på stämman. Hur man anmäler sig kan man läsa om nedan.

De digitala verktygen

Zoom

Den digitala plattformen som kommer att användas är Zoom. Zoom är ett amerikanskt kommunikationsföretag som ägnar sig åt videotelefoni- och chatttjänster genom en molnbaserad IT-plattform som används i samband med videokonferenser, distansarbete och distansundervisning. För att läsa mer om Zoom gå in på, https://zoom.us/.

VoteIT

VoteIT är ett system för att hålla bättre beslutsmöten över nätet. I VoteIT kan mötesdeltagarna lägga förslag och rösta under mötets gång. VoteIT är i alla delar fri och öppen programvara och omhändertas av den ideella föreningen VoteIT. Detta beslutstödssystem använde vi i 4H på stämman 2020, andra organisationer som också använder VoteIT är Studiefrämjandet, Bygdegårdarnas riksförbund. Dessa system kommer användas tillsammans under stämman för att få en säker demokratisk gång samt ett hållbart digitalt möte.

Tips för digital stämma

Här kommer ett gäng tips för vår digitala stämma.

1. Se till att ha testat uppkopplingen så att kameran och mikrofonen fungerar innan du ansluter.

2. Ha kameran på, detta gör att mötet blir mer verkligt och viktigt för att veta att folk är närvarande under mötet. Men om kameran påverkar ljudet så är det viktigast att vi hör varandra bra.

3. Ha mikrofonen av när du inte ska prata, den kan annars ta upp ljud omkring som kan störa mötet.

4. Om ni samlar era ombud, se till att ha en bättre mikrofon än den på datorn. Ett exempel är att ha en konferenstelefon.

5. Visa att du vill prata med “uppräckningshanden” som finns i Zoom, på detta sätt stör man inte under pågående diskussion.

6. Ta hjälp av en person som kan tekniken om du inte känner dig bekväm med det ansvaret.

7. Använd dator

8. Om ni är flera: Ställ in högtalarvolymen så ni i rummet kan höra vad som sägs i samtalet utan att ljudet tas upp av er mikrofon och skapar ett eko.

9. Är du ensam: använd hörlurar

10. Ha en talarstol eller utnämnt ställe där man står och talar. Då behöver ni inte få med mer än en person per bild åt gången likaså bara en persons röst som behöver tas upp åt gången.

11.Ladda ner Zoom till datorn. Det är enklare för datorn att hantera till skillnad från att använda webbläsaren.

Utskott

Precis som vid tidigare stämmor kommer ett antal utskott att genomföras i anslutning till stämman. Utskotten kommer att genomföras torsdag den 5, tisdagen den 10 och onsdagen den 11 augusti. Det första utskottet kommer handla om verksamhetsplanen 2023-2026, det andra om motioner och propositionerna och det sista om ekonomi. Längre ner kan man läsa om schemat för utskotten samt stämman. Tanken är att diskussionerna ska ske under utskottsmötena, detta för att det ska bli smidigare att genomföra stämman under helgen. Riksförbundsstyrelsen önskar även att ombud skickar in sina frågor innan utskottsmötet, detta för att mötena ska flytta på bättre.

På utskottsmötet kommer vi även prova att använda beslutstödssystemet VoteIT, detta för att alla deltagare ska få en bild av hur det kommer gå till under stämman. Vi kommer även ha en genomgång av Zoom så att samtliga vet hur det fungerar inför stämman.

Alla ombud behöver inte närvara på båda utskottsmötena men alla länsförbund bör vara representerade vid tillfällena, detta för att underlätta under stämman. Frågor skickas till Olof Segevall på, olof.segevall@4h.se skriv i ämnesfältet “Fråga/Frågor inför utskottsmötet på dag“.

Riksförbundsstämman

Riksförbundsstämman kommer att arrangeras digitalt vid Zoom helgen 14 & 15 augusti. Stämman kommer att vara upplagd så att vi fokuserar på att ta beslut. Utskottsmötena ska vara som grunden till alla beslut som vi fattar under stämman. Om rådande pandemi tillåter rekommenderar riksförbundsstyrelsen att varje län samlar sina ombud på önskad plats. Detta är endast en rekommendation och inget krav. Presidiet kommer att vara samlat under helgen för att underlätta deras arbete, om det idet inte strider mot rådande rekommendationer.

Schema för riksförbundsstämman samt utskott

Anslut 15 minuter innan start Vi vill att samtliga ombud kommer in i mötet 15 minuter innan start. Detta för att vi ska kunna ha tid att hjälpa personer som har problem utan att påverka mötestiden. Om man kommer in och allt fungerar kan man stänga av kameran samt ljudet och komma tillbaka när mötet ska starta.

TORSDAG 5 AUGUSTI 2021, KL 18.00-20.00
Utskott 1: Verksamhetsplan 2023- 2026
Plattform: Zoom

TISDAG 10 AUGUSTI 2021, KL 18.00-21.00
Utskott 1: motioner & propositioner, samt VoteIT & Zoom genomgång.
Plattform: Zoom

ONSDAGEN 11 AUGUSTI 2021, KL 18.00-21.00
Utskott 2: Ekonomisk genomgång, samt VoteIT & Zoom genomgång.
Plattform: Zoom

LÖRDAG 14 AUGUSTI 2021 KL 10.00-16.00

10.00-10.45 Första sittning
10.45-11.00 Paus
11.00-11.45 Andra sittning
11.45-13.00 Lunch
13.00-13.45 Tredje sittning
13.45-14.00 Paus
14.00-14.45 Fjärde sittning
14.45-15.00 Paus
15.00-16.00 Femte sittning

Plattform: Zoom & VoteIT

 

SÖNDAG 15 AUGUSTI 2021 KL. 10- 00 – 15.00

10.00-10.45 Första sittning
10.45-11.00 Paus
11.00-11.45 Andra sittning
11.45-13.00 Lunch
13.00-13.45 Tredje sittning
13.45-14.00 Paus
14.00-15.00 Fjärde sittning
15.00 Stämman avslutas

Plattform: Zoom & VoteIT

Hur anmäler man sig?

Anmälan sker via detta formulär senast den 1 augusti.

Där ser du alla uppgifter riksförbundet behöver inför stämman. Mer detaljerad information om hur man ansluter till mötet med mera kommer även att skickas ut till de anmälda ombuden som en bekräftelse på anmälan.

Vi värnar om den demokratiska processen och vill därför att samtliga länsförbund som skickar ombud inkommer med ett protokollsutdrag eller motsvarande där beslut tydligt framgår att ombuden är demokratiskt valda till stämmoombud. Glöm inte att samtliga ombud måste vara medlemmar i 4H. Se till att ha blivit medlem innan du kommer till stämman.

Du kommer få en bekräftan på din anmälan efter sista anmälningsdag då personal är åter tillbaka efter semestern. Om man har frågor kring stämman kan man höra av sig till stämmosamordnare Olof Segevall på olof.segevall@4h.se.

 

Stämmohandlingar

Verksamhetsberättelse 2020

Stämmohandlingar 2021 – Uppdaterade 2021-08-06

Undertecknad revisionsberättelse 2020

RS4H budget 

Noter budget

Pinnbröd åt folket

192178303_1960551577430777_6107144347323584271_n
Pinnbröd åt folket är ett projekt finansierat av Svenskt Friluftsliv.

Tänk er att kunna kombinera lärande om psykisk ohälsa, utomhuspedagogik, äventyrspedagogik och gruppdynamik med friluftsläger och övernattning i naturen? Det är precis vad 4H arbetar med genom projektet Pinnbröd åt folket, ett treårigt projekt som finansieras av Svenskt Friluftsliv.

Projektet arrangerar läger i bland annat Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Jönköpings län och Stockholm. Håll utkik efter ett läget nära dig!

TÄVLING

thumbnail_inCollage_20210512_153626608

Vill din klubb vara med i sommarens 4H tävling? Under juni till september kommer 4H ha en medlemstävling för alla klubbar. Det är lätt att delta och priset är en resa till Katrineholm! 

Första pris: 8 yngre ledare (10-15 år) och 2 äldre ledare (16+) får en helg på 4Hs rikskansli i Katrineholm. 4H står för resa, boende och aktiviteter.

Andra pris: 8 ledare får kläder från webbshoppen.

Vem vinner?
Den klubb som ökat med flest antal medlemmar (mellan 6-25 år) mellan 1 juni och 1 september.

Hur tävlar man?
Maila malin.widell@4h.se och skriv att er klubb vill vara med.

Vill ni lära er mer om hur man får fler personer att bli medlemmar?
Delta på 1H4H i “Alla kan värva” 18/5 och “Omvandla klagomål till engagemang” 1/6. Anmälan till 1H4H sker via: https://membersky.com/login