Nationella arrangemang

1h 4H

Kurser för dig som är personal eller förtroendevald i 4H

 

Riksförbundet bjuder in dig som är personal eller förtroendevald inom 4H att delta på kortare kurser med olika fokusområden. Ämnen som ekonomi, digitala beslutstödssystemet Voteit Nedan finner du information om de olika kurser som finns inplanerade. 

 

 

1H4H-Grundkurs Kassör

Målgrupp: Förtroendevalda och personal inom 4H.

Innehåll: Bokföring, bokslut och budget

Kursledare: Erik Johansson

Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.

När? Två kurstillfällen: 

25/2 kl. 10.00-11:00 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/xkAvddi 

25/2 kl. 19:00-20:00 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/KkSjmGQ 

Begränsat antal platser – först till kvarn

 

 

1H4H – Digitala årsmöten – beslutsstödssystemet VoteIT

Målgrupp: Förtroendevald med rösträkningsuppdrag, relevant för dig med minst 20 deltagare på stämman

Innehåll: Instruktion om hur digital röstning kan ske genom verktyget VoteIT.

Kursledare: Olof Segevall & Lukas Johansson

Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.

När: 27/2 kl. 15:00-17:00 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/EkAmDc0 

Begränsat antal platser – först till kvarn

 

 

1H4H-Arbetgivarkurs

Målgrupp: Förtroendevalda och personal inom 4H.

Innehåll: Lagar, Regler, Kollektivavtal, signaler för stress, Att vara en bra arbetsgivare, Lön och Pension.

Kursledare: Erik Johansson & Bodil Åström

Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.

När? Två kurstillfällen: 

11/3 kl. 10.00-11:00 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/WkA3e3Y 

11/3 kl. 19:00-20:00 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/mkA83Zo 

Begränsat antal platser – först till kvarn

 

 

1H4H-Arbetsmiljökurs

Målgrupp: Förtroendevalda och personal inom 4H.

Innehåll: Arbetsmiljö, ansvar, lagar m.m.

Kursledare: Erik Johansson & Bodil Åström

Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.

När? Två kurstillfällen: 

23/3 kl. 10.30-11:30 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/WkAC1re 

23/3 kl. 19:00-20:00 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/hkA0gGt 

Begränsat antal platser – först till kvarn

 

Nationella konferensen 2021

Varmt välkomna till Sveriges 4Hs Nationella Konferens 2021 den 29-31 januari. Det kommer bli en inspirerande helg med föreläsningar, workshops, diskussionstorg och digitalt häng! Årets tema är “Ledarskap i Hälsans H”. Här hittar du all information om konferensen, nedan kan du läsa om föreläsningen, inriktningarna, diskussionstorgen och om schemat för helgen.

Anmälan sker via följande formulär senast den 24 januari. I början av vecka 4 kommer information ut om hur du tar del av den digitala plattformen där konferensen kommer arrangeras på. Om du har några frågor är det bara att höra av sig till Nationellakonferensen@4H.se

Vem? Alla inom organisationen som är födda 2008 eller tidigare – såväl ideella som anställda är välkomna.

När? Den 29-31 januari 2021.

Hur? Hela konferensen kommer att utföras digitalt. Det du behöver för att delta är en mobil/platta/dator med internetuppkoppling.

Kostnad: Gratis för medlemmar och anställda. Vid utebliven närvaro faktureras en avgift på 250 kronor.

 

Anmäl dig här!

 


Föreläsning – Trygga Barnen 

Konferensen startas på fredagen med en föreläsning av stiftelsen Trygga Barnen. Trygga Barnens syfte är att stötta barn och unga som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med alkohol, andra droger eller mår psykiskt dåligt. Trygga Barnen informerar också om barns rätt som anhöriga och lyfter vår målgrupps röst i samhället.

Ta med dig datorn, kryp upp i soffan och tillsammans med andra 4H-are lyssna på en givande föreläsning.

Trygga Barnens ambition är att alla deltagare går från föreläsningen berörda, inspirerande och klokare! Det främsta målet i föreläsningen är att sprida kunskap och förståelse för att kunna se, fånga upp och bemöta barn och ungdomar i deras närhet som lever i hem med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Det som kännetecknar föreläsarna från Trygga Barnen är att de har personliga erfarenheter med att växa upp i hem med beroendeproblematik och/ eller psykisk ohälsa.


Inriktningar

Alla deltagare får möjlighet att delta på två olika lärorika inriktningar. Inriktningarna är fem timmars kurspass, en under lördagen och en under söndagen, så att deltagarna får en chans att inspireras och fördjupa sig i intressanta ämnen. I anmälan väljer du vilka inriktningar du vill gå under helgen. Det fem inriktningarna som finns att välja är:

 

 

Föreningskunskap i praktiken – Styrelsekurs 

  • På detta pass kommer du få lära dig och prata om följande:
  • Hur startar man upp en styrelse efter ett årsmöte
  • Vad ska styrelsen jobba med och vad är er uppgift
  • Hur avslutar man ett styrelseår

Det kommer att vara ett omväxlande pass med föreläsning, interaktivitet och gruppsamtal.

Kursledare: Lisa Malmgren, Studiefrämjandet

 

 

Agenda 2030 med Anna Säll och Emma Hansson

Denna inriktning ger dig fördjupade kunskaper om Agenda 2030, med fokus på stärkt föreningsdemokrati och verksamhetsutveckling. 4Hs verksamhet ska vara av unga för unga – gemensamt fördjupar vi oss i hur vi kan främja ett barn- och ungdomsperspektiv i hela vår organisation.

4H är en del av omvärlden och vår verksamhet berörs av vad som beslutas på nationell och internationell nivå. 2018 antogs 4H nuvarande verksamhetsplan som genomsyras av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag – barnrättslagen. Enligt Sveriges regering är målet för barnrättspolitiken att barn ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. I denna inriktning kommer du att få en fördjupad kunskap om hur vi kan arbeta med de globala målen och barn- och ungdomsperspektivet som verktyg för att utveckla vår 4H-verksamhet, för att i slutändan uppnå 4H:s vision att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

Kursledare: Anna Säll & Emma Hansson – Jobbat med Agenda 2030 på Utrikesdepartementet samt lokalt på kommunnivå.

 

 

Hållbart ledarskap & engagemang 

Under denna inriktning går vi igenom vad hållbart ledarskap innebär och ger verktyg för att hitta balans i vårt engagemang. Vi pratar också om hur du kan motivera andra och genom att engagera fler slippa göra allt jobb själv.

Kursledare: Malin Widell

 

 

BRIS – Att vara en viktig vuxen 

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och alla vuxna har potential att vara viktiga för barn och unga. Barn behöver närvarande, trygga och lyssnande vuxna och du kan vara den som gör skillnad. Bris har långa erfarenhet av stöd och samtal med vuxna om hur de kan se, bemöta och bidra till hopp och förändring hos barn. Syftet med inriktningen är att visa hur alla ledare har möjlighet att vara viktiga för barn och unga. I inriktningen kommer BRIS gå in på barnkonventionen och grundprinciperna, vad barn behöver från vuxna samt hur man kan stödja och möta barn.

Kursledare: BRIS – Barnens Rätt I Samhället

 

 

Värdebaserat Ledarskap 

Hur lever jag ut mina värderingar i mitt ledarskap? Hur agerar jag utifrån mina värderingar?  Hur lever vi ut 4Hs värderingar i den praktiska verksamheten?  Samt, utgår mina handlingar utifrån mina värderingar?

Dessa är några av de sakerna som behandlas i inriktningen ”Värdebaserat ledarskap”.  Inriktning handlar om ledarskap utifrån ett värdebaserat perspektiv. Detta är något som härstammar ifrån Scoutrörelsen, där man fokuserar mycket på självreflektion och inser vad som är viktigt för en själv i sitt ledarskap.

Kursledare: Hanne Nordqvist, Kursledare på utbildningen ”Värdebaserat ledarskap” samt ledamot i Scouterna.

 


 

Diskussionstorg 

Under lördagseftermiddagen kommer det att arrangeras diskussionstorg. Där kommer vi diskutera olika ämnen och du får välja två av dessa diskussionstorg att delta på. Varje diskussionstorg pågår i 45 minuter. Du väljer diskussionstorg i anmälan.

 

 

Demokratiskt 4H av unga för unga! 

Hur kan vi förbättra demokratin i vår förening? Hur håller vi inkluderande årsmöten? Hur kan styrelsen arbeta för att medlemmen ska kunna göra sin röst hörd? Dessa frågeställningar ligger till grund för en diskussion om hur vi kan göra föreningsdemokratin i vår ungdomsorganisation ännu starkare – vi gör det bästa bättre ändå, 4H, 4H, 4H!

Diskussionsledare: Anna Säll, Riksförbundsstyrelsen

 

 

Sociala medier 

Vilka är vår målgrupp? Vem vill vi nå och varför? Hur kan vi förbättra vår närvaro på sociala medier? Vilken tonalitet ska man ha i de olika medierna? Detta och fler frågeställningar ligger till grund för detta diskussionstorg. Kommunikationsgruppen kommer även berätta om sina generella tips, vad man bör tänka på och vilka verktyg som kan vara bra att använda.

Diskussionsledare: Kommunikationsgruppen

 

 

Verksamhetsberättelsen 

Varför skriver man en verksamhetsberättelse, vad kan man använda den till, vem vill vi nå och varför? Här diskuterar vi även hur vi kan utveckla våra verksamhetsberättelser innehållsmässigt och designmässigt. Utöver det kommer vi även att prata a om generella tips kring arbetet med verksamhetsberättelsen.

Diskussionsledare: Kommunikationsgruppen

 

 

Hur bygger du ditt CV utifrån dina 4H-Kompetenser?

Hur skriver jag mitt CV utifrån de kompetenser jag har fått lära mig inom 4H? Kurser, utbildningar, förtroendeuppdrag, styrelser och ledarskap – det finns många sätt att lära genom att göra i 4H. Men hur kan det ge mig ett jobb? Hur skriver jag om det i mitt CV? Vi djupdyker i hur du på bästa sätt kan skriva om dina 4H-erfarenheter och sticka ut i mängden bland ansökningar!

Diskussionsledare: Elin Niklasson, Riksförbundsstyrelsen

 

 

4H-Gårdar 

På detta diskussionstorget kommer vi att byta erfarenheter med varandra och tillsammans ta fram förslag på nya aktiviteter via kan arrangera på våra 4H-gårdar.

Vilka aktiviteter är populära hos våra medlemmar? Vilka nya aktiviteter vill vi ta fram?

Det är några av de frågeställningar som kommer att diskuteras under det här diskussionstorget.

Diskussionsledare: Katarina Ulfsparre, Riksförbundsstyrelsen

 

 

Vad ska 4H:s nationella ledarutbildning innehålla?

Under 2021 startar ett projekt med syftet att se över, uppdatera och utveckla 4H:s nationella ledarutbildning. För att den ska bli så bra som möjligt behöver vi nu dina synpunkter och önskemål på vad den ska innehålla!

Via projektet kommer det skapas utbildningsmaterial och kursledare kommer att utbildas, som i sin tur utbildar ledare på regional nivå. Vi vill därför diskutera vad du ser att ledare på läns- och klubbnivå behöver lära sig mer om för att kunna utvecklas.

Diskussionsledare: Valberedningen & Maria Jansson – Projektledare

 


 

Schema 

Här är schemat för helgen, observera att du själv väljer hur mycket du vill delta via anmälan. Där väljer du hur många inriktningar du vill gå samt hur många diskussionstorg du vill delta på. Vi ses på 4Hs Nationella Konferens den 29-31 januari 2021!

 

Fredag:

18.30 – 19.00 VÄLKOMNA!

19.00 – 20.30 Föreläsning

21.00 – Digitalt häng

 

Lördag: 

08.45-08.55 Morgonsamling

09.00-09.45 Första passet

10.00-10.45 Andra passet

11.00-11.45 Tredje passet

11.45-13.00 Lunch

13.00-13.45 Fjärde passet

14.00-14.45 Femte passet

14.45-15.15 Fika/Paus

15.15-15.45 Gemensam aktivitet

16.00-16.45 Diskussionstorg 1

17.00-17.45 Diskussionstorg 2

20.00- Digitalt häng

 

Söndag: 

08.45-08.55 Morgonsamling

09.00-09.45 Första passet

10.00-10.45 Andra passet

11.00-11.45 Tredje passet

11.45-13.00 Lunch

13.00-13.45 Fjärde passet

14.00-14.45 Femte passet

15.00- 15.30 Avslutning

 

 

Nationella_Konferensen_Valla_2020_Alma_Bengtsson_MG_2895_

 

Extra riksförbundsstämma 2020

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_043_web

På Sveriges 4Hs digitala stämma togs följande beslut: 

Att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna förespråkar ansvarsfrihet och att inga ändringar görs i bokslutet under revisionen.

 

Riksförbundsstyrelsen har sedan stämman fått en större mängd ytterligare medlemmar som saknades i Membersky inrapporterade avseende 2019. Detta gör att intäkterna ökar och bokslutet behöver ändras. I enlighet med stämmobeslutet kommer därför en extra stämma att genomföras.

Härmed kallar riksförbundsstyrelsen till extrastämma 2020. Extrastämman kommer att genomföras lördagen 10 oktober kl 15.00. Extrastämman kommer även den genomföras på Zoom med stöd av VoteIT.

 

Anmälan: 

Anmälan av ombud samt åhörare till extrastämman görs till stämmosamordnaren Olof Segevall på olof.segevall@4h.se senast den 30 september. Därefter kommer mötesinbjudan till Zoom samt inbjudan till VoteIT skickas ut.

Om länsförbundet anmäler ombud som inte var anmäld som ombud till stämman i augusti måste man visa på stämmoprotokoll på att denna person nu är vald som ombud.

 

Agendan för mötet är: 

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande och vice ordförande för stämman.

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare och vice sekreterare för stämman.

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

5. Fastställande av röstlängden.

6. Fråga om extrastämmans behöriga utlysande.

7. Resultatrapport- och balansräkning 2019

8. Revisorernas berättelse.

9. Ansvarsfrihet för riksförbundsstyrelsens ledamöter för 2019.

10. Stämmans avslutande.

 

Stämmohandlingar

RS4H Revisionsrapport 2019

Resultatrapport_20190101-20191231_Riksförbundet Sveriges 4H_FINAL

Balansrapport_20190101-20191231_Riksförbundet Sveriges 4H_FINAL

 

Med vänliga hälsningar 

Riksförbundsstyrelsen

 

 

 

 

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_043_web

 

Kallelse till riksförbundsstämma 2020

Varmt välkomna till Riksförbundet Sveriges 4Hs riksförbundsstämma 2020!

Den 29 april gick Riksförbundet Sveriges 4H ut med informationen att Rix20 kommer ställas in i år på grund av Covid-19. I samband med det togs även beslutet att arrangera riksförbundsstämman digitalt den 15-16 augusti. Riksförbundsstämman kommer att arrangeras på den digitala plattformen Zoom med hjälp av beslutsstödsystemet, VoteIT. Här nedan kan du läsa om vem som är kallad till riksförbundsstämman, hur det kommer genomföras samt hur anmälan kommer gå till. Om du har frågor efter att läst all information kan man kontakta riksförbundsstyrelsens samordnare för riksförbundsstämman Olof Segevall på olof.segevall@4h.se

 

Vem är kallad till riksförbundsstämman?

Ombud – Du som av ditt länsförbunds-/distrikt valts ut som ombud till riksförbundsstämman. Du måste vara medlem i Sveriges 4H för att kunna vara ombud på stämman.

Riksförbundsstyrelsen – Du som sitter med i riksförbundsstyrelsen.

Stämman välkomnar gladeligen åhörare. Åhörare anmäler sig på samma sätt men meddelar att det endast är åhörare på stämman. Hur man anmäler sig kan man läsa om nedan.

 

De digitala verktygen

Zoom

Den digitala plattformen som kommer att användas är Zoom. Zoom är ett amerikanskt kommunikationsföretag som ägnar sig åt videotelefoni- och chatt-tjänster genom en molnbaserad IT-plattform som används i samband med videokonferenser, distansarbete och distansundervisning. För att läsa mer om Zoom gå in på, https://zoom.us/.

 

VoteIT

VoteIT är ett system för att hålla bättre beslutsmöten över nätet. I VoteIT kan mötesdeltagarna diskutera, lägga förslag och rösta under mötets gång. VoteIT är i alla delar fri och öppen programvara och omhändertas av den ideella föreningen VoteIT. Detta beslutstödssystem använder bland annat Studiefrämjandet, Bygdegårdarnas riksförbund med flera. Dessa system kommer användas tillsammans under stämman för att få en säker demokratisk gång samt ett hållbart digitalt möte.

 

Tips för digital stämma

Här kommer ett gäng tips för vår digitala stämma. Detta är något nytt för många av oss så ta er tid att läs på om några tips.

1. Se till att ha testat uppkopplingen så att kameran och mikrofonen fungerar innan du ansluter.

2. Ha kameran på, detta gör att mötet blir mer verkligt och viktigt för att veta att folk är närvarande under mötet. Men om kameran påverkar ljudet så är det viktigast att vi hör varandra bra.

3. Ha mikrofonen av när du inte ska prata, den kan annars ta upp ljud omkring som kan störa mötet.

4. Om ni samlar era ombud, se till att ha en bättre mikrofon än den på datorn. Ett exempel är att ha en konferenstelefon.

5. Visa att du vill prata med “uppräckningshanden” som finns i Zoom, på detta sätt stör man inte under pågående diskussion.

6. Ta hjälp av en person som kan tekniken om du inte känner dig bekväm med det ansvaret.

7. Använd dator

8. Om ni är flera: Ställ in högtalarvolymen så ni i rummet kan höra vad som sägs i samtalet utan att ljudet tas upp av er mikrofon och skapar ett eko.

9. Är du ensam: använd hörlurar

10. Ha en talarstol eller utnämnt ställe där man står och talar. Då behöver ni inte få med mer än en person per bild åt gången likaså bara en persons röst som behöver tas upp åt gången.

11. Ladda ner Zoom till datorn. Det är enklare för datorn att hantera till skillnad från att använda webbläsaren.

 

Riksförbundsstämmans & Utskottens genomförande

Utskott

Den digitala stämman kommer utgå från samma struktur som den vanliga. Utskotten kommer att genomföras tisdagen den 11 och onsdagen den 12 augusti. Det kommer delas upp i två möten där de behandlar motioner och propositionerna på ena och ekonomi på det andra. Längre ner kan man läsa om schemat för utskotten samt stämman.

Tanken är att diskussionerna ska ske under utskottsmötena, detta för att det ska bli enklare att genomföra stämman under helgen. Riksförbundsstyrelsen önskar även att ombud skickar in sina frågor innan utskottsmötet, detta för att mötena ska flyta på bättre.

På utskottsmötet kommer vi även prova att använda beslutstödssystemet VoteIT, detta för att alla deltagare ska få en bild av hur det kommer gå till under stämman. Vi kommer även ha en genomgång av Zoom så att samtliga vet hur det fungerar inför stämman.

Alla ombud behöver inte närvara på båda utskottsmötena men alla länsförbund ska finnas representerade vid båda tillfällena, detta för att underlätta under den sittande stämman. Frågor skickas till Olof Segevall på, olof.segevall@4h.se skriv i ämnesfältet “Fråga/Frågor inför utskottsmötet på dag “

 

Riksförbundsstämman

Riksförbundsstämman kommer att arrangeras helgen 15 & 16 augusti. Stämman kommer att vara upplagd så att vi fokuserar på att ta beslut. Utskottsmötena ska vara som grunden till alla beslut som vi fattar under stämman.

Riksförbundsstyrelsen rekommenderar att varje län samlar sina ombud på önskad plats. Detta är endast en rekommendation och inget som krävs. Presidiet kommer att vara samlat under helgen detta för att underlätta deras arbete samt stämman.

 

Schema för riksförbundsstämman samt utskott

Anslut 15 minuter innan start

Vi vill att samtliga ombud kommer in i mötet 15 minuter innan start. Detta för att vi ska kunna ha tid att hjälp personer som har problem utan att påverka mötestiden. Om man kommer in och allt fungerar kan man stänga av kameran samt ljudet och komma tillbaka när mötet ska starta.

 

TISDAGEN 11 AUGUSTI 2020, KL 18.00-21.00

Utskott 1 – motioner & propositioner, samt VoteIT & Zoom genomgång.

Plattform: Zoom

 

ONSDAGEN 12 AUGUSTI 2020, KL 18.00-21.00

Utskott 2 – Ekonomisk genomgång, samt VoteIT & Zoom genomgång.

Plattform: Zoom

 

LÖRDAG 15 AUGUSTI 2020 KL 10.00-16.00

10-00-10.45 Första sittning

10.45-11.00 Paus

11.00-11.45 Andra sittning

11-45-13.00 Lunch

13.00-13.45 Tredje sittning

13.45-14.00 Paus

14.00-14.45 Fjärde sittning

14.45-15.00 Paus

15.00-16.00 Femte sittning

Plattform: Zoom & VoteIT

 

SÖNDAG 16 AUGUSTI 2020 KL. 10-00 – 15.00

10-00-10.45 Första sittning

10.45-11.00 Paus

11.00-11.45 Andra sittning

11.45-13.00 Lunch

13.00-13.45 Tredje sittning

13.45-14.00 Paus

14.00-15.00 Fjärde sittning

15.00 Stämman avslutas

Plattform: Zoom & VoteIT

 

Hur anmäler man sig?

Anmälan sker till olof.segevall@4h.se senast den 31 juli. Uppge namn och vilket länsförbund du representerar samt vilka möten du kommer närvara på.

Om ditt länsförbund anmäler alla ombud samtidigt är det även viktigt att utöver de uppgifter som redovisades ovan även skriva mejladresser till alla. Detta för att inbjudan till den digitala stämman sker via mejl. Mer detaljerad information om hur man ansluter till mötet med mera kommer även att skickas ut till de anmälda ombuden på mejl.

Vi värnar om den demokratiska processen och önskar att samtliga länsförbund som skickar ombud inkommer med ett protokollsutdrag eller motsvarande där beslut tydligt framgår att ombuden är demokratiskt valda till stämmoombud eller förtroenderådsrepresentanter. Detta är något som kommer att vara en obligatorisk del av anmälan i framtiden och som fasas in under detta året. Glöm inte att samtliga ombud måste vara medlemmar i 4H. Se till att ha blivit medlem innan du kommer till stämman.

 

Stämmohandlingar

Sveriges 4H – Stämmohandlingar 2020

Verksamhetsberättelse_2019_Sveriges4H_FINAL

Resultatrapport_20190101-20191231_Riksförbundet Sveriges 4H

Balansrapport_20190101-20191231_Riksförbundet Sveriges 4H

 

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_043_web

Nationella Konferensen 2020!

header till klöverbladet

 

4H:s Nationella Konferens 2020 den 24–26 januari på Valla Folkhögskola i Linköping

Välkommen att ta del av spännande inriktningar, inspirerande föreläsning, gemensamma aktiviteter och njut av lördagskvällens Klövergala där vi tillsammans firar och hyllar 4H:s medlemmar och verksamhet.

 

INBJUDAN MED ALL INFORMATION SAMLAD HITTAR NI HÄR.

 

SAMMANFATTNING

Nationella Konferensen riktar sig till dig i 4H som är född 2004 eller tidigare. Såväl ideella som anställd personal är välkomna.

Kostnad för att delta på Nationella Konferensen är 1500 kr och då ingår alla aktiviteter, mat och logi i flerbäddsrum.

Pristillägg om 800 kr tillkommer om enkelrum önskas.

 

apparna

 

Anmälan sker genom detta formulär senast den 8 januari 2020. Maxantalet deltagare är 90 personer. Först till kvarn gäller och inga platser reserveras per län.

 

Reseersättning ges för resekostnader som överstiger 1500 kr, dock maximalt 500 kr. Det innebär att om din resa till och från konferensen kostar 2100 kr ges reseersättning om 500 kr. Vänligen observera att din biljett ska vara bokad senast den 8 januari för att reseersättning ska utbetalas. Billigaste resesätt gäller och samåkning förespråkas. Här finns reseersättningsblankett.

 

Arrangörsgruppen för Nationella Konferensen svarar gärna på dina frågor. Du når dem via mail på: nationellakonferensen@4h.se

 

 

KLÖVERGALAN

nominering

Under den årliga Klövergalan får vi möjlighet att tillsammans hylla och fira vår verksamhet och våra medlemmar. Med pompa och ståt kommer Årets eldsjäl, Årets ledare, Årets kompis, Årets anställda, Årets styrelsemedlem, Årets verksamhet och Årets projekt presenteras under galamiddagen.

Fram till den 8 januari 2020 kan du nominera 4H:are som du tycker ska äras på Klövergalan. För att nominera fyller du i det här formuläret. 

 

 

Anmäl dig till 4H:s nationella personaldagar

 

inbjudan_2019_2

Välkommen till 4H:s nationella personaldagar som 2019 hålls på Hotell Rådmannen i Alvesta.

 

Info om hotell och konferensanläggningen

Hotell Rådmannen är ett prisbelönt modernt hotell med konferensanläggning i Alvesta. Hotellets restaurang serverar populär husmanskost till lunch, och en traditionell a’la Carte till kvällen på Majas Krog. Hotellet har ett starkt miljöengagemang och ingår bland annat i ”Den goda grannen”. Det innebär att råvaror i restaurangen är närodlade och ekologiska.

Järnvägsstationen, som ligger 100 meter från hotellet, är en känd knutpunkt på kust-till-kustbanan och södra stambanan.

Kostnad och anmälan

Att delta på årets personaldagar är gratis för de 50 första som anmäler sig, därefter är avgiften 1500 kr/person. Årets personaldagar riktar sig mot tillsvidareanställda. Personal med andra anställningar kommer att kunna anmäla sig från och med 17 oktober. Reseersättning utgår till de med resekostnader över 500 kr med maximalt 500 kr per person. Vi vill trycka på vikten av tänka på vår miljö och att följa vår verksamhetsplan och att därför välja tåg i första hand. Boka tågen i tid för att hålla nere kostnaden.

Logi i tvåbäddsrum ingår. Ange önskemål om vem du vill dela rum med i anmälan.

 

Anmälan görs via MemberSky senast den 23 oktober
https://membersky.com/org/4h/event/4hs-nationella-personaldagar

 

Kontaktpersoner för personalutbildningsdagarna:

Sofia Lindwall Ek, Kronobergs län. sofia.ek@4h.se
Kaisa Karlsson, Stockholms län. kaisa.karlsson@4h.se
Per Norrman, Hallands län. per.norrman@4h.se
Per Carlsson, Jönköpings län. per.carlsson@4h.se

 


Program 4H:s nationella personaldagar

Tisdag 5 november

12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 Välkomstinformation samt information från Riksförbundet
13.30-14.00 Katarina Ulfsparre- Ordförande har ordet
14.00-15.00 Agenda 2030 – föreläsning med Anna Säll
15.00-15.30 Fika
15.30-16.30 samt 16.45-17.45 WORKSHOPS

1. Statsbidrag och avdelningar

Per Carlsson, Jönköpings län, leder workshopen och informerar om statsbidrag och värdet av avdelningar och medlemmar i ett större perspektiv.

2. Offentlig förevisning
Maria Arvidsson, Länsstyrelsen Kronoberg informerar om offentlig förevisning. Vad gäller för 4H-gårdar?

19.00 Gemensam middag

Onsdag 6 november

08.00-08.30 Information om dagen
08.30-10.00 Trivselaktivitet
10.00-10.15 Lättare fika
10.15-11.15 VALBARA WORKSHOPS

1. MemberSky
Huvudadministratör Elin Elander, från Riksförbundet, informerar om fix och trix som underlättar arbetet i
4H:s nya medlemsregister.

2. 4H-gårdscertifiering
Sofia Lindwall Ek, Kronobergs 4H och Antonia Mossberg, Stättareds 4H-gård informerar om det
kommande arbetet och rutiner kring 4H-gårdscertifiering.

3. Kommunikation i föreningen
Workshop med Alma Bengtsson och Lukas Johansson från 4H:s kommunikationsgrupp.

11.15-12.15 VALBARA WORKSHOPS

1. 4H i skolan
Sofia Lindwall Ek, projektledare Riksförbundet, informerar om projektet 4H i skolan. Diskussion och idéer
kring projektet är mycket välkommet.

2. Hur får vi våra medlemmar att stanna i 4H?
Maria Jansson, administratör/kommunikatör Stockholm läns 4H inspirerar och lyfter goda exempel.

3. MemberSky
Huvudadministratör Elin Elander, från Riksförbundet, informerar om fix och trix som underlättar arbetet i
4H:s nya medlemsregister.

12.15-13.15 Lunch
13.15-14.30 INFORMATIONSTORG: Unionen, Internationella kontakter och samarbeten,
Löneservice, Projektansökningar på riksnivå, Kommunikation i föreningen.

14.00-15.00 Avslutning med fika, utvärdering och prisutdelning

Kallelse till riksförbundsstämma 2019

 

Vem är kallad till riksförbundsstämman?

Ombud – Du som av ditt länsförbunds-/distrikt valts ut som ombud till riksförbundsstämman. Du måste vara medlem i Sveriges 4H för att kunna vara ombud på stämman.

Förtroenderådet – Du som valts att representera ditt länsförbund/distrikt på förtroenderådet.

Riksförbundsstyrelsen – Du som sitter med i riksförbundsstyrelsen.

Stämman välkomnar gladeligen åhörare.

 

Vilka tider gäller för riksförbundsstämman och förtroenderådet?

Riksförbundsstämman hålls på Gotland i Sanda Bygdegård 20-21 juli 2019.

 

FREDAG 19 JULI 2019

Förtroenderådet samlas klockan 19.00 vid stämmolokalen, Sanda Bygdegård.

LÖRDAG 20 JULI 2019
Incheckning för ombud till stämman öppnar 08.30. Se till att vara på plats i tid. 

Stämman öppnas 09:00 
Dagen avslutas 18:00 för middag
19:30 inleds styrelsens budgetgenomgång för intresserade.

SÖNDAG 21 JULI 2019

Förhandlingarna återupptas 08:30

Förhandlingarna avslutas samma dag klockan 14:30

 

Hur anmäler man sig?

Anmälan av ombud och förtroenderådsrepresentanter till stämman sker i två led, se nedan. Sista anmälningsdag är 13 juni.

Steg 1: Ombud anmäls till johan.norrman.gunnarsson@4h.se senast 13/6 2019. Uppge namn och vilket länsförbund du representerar.

Vi värnar om den demokratiska processen och önskar att samtliga länsförbund som skickar ombud inkommer med ett protokollsutdrag eller motsvarande där beslut tydligt framgår att ombuden är demokratiskt valda till stämmoombud eller förtroenderådsrepresentanter. Detta är något som kommer att vara en obligatorisk del av anmälan i framtiden och som fasas in under detta året. Glöm inte att samtliga ombud måste vara medlemmar i 4H. Se till att ha blivit medlem innan du kommer till stämman.

I de fall där det inte finns något länsförbund kan klubbarna i länet inkomma med en fråga kring hur situationen ska hanteras. Skicka frågan till elin.niklassson@4h.se.

 

Steg 2: Anmäl dig till Rix19 via https://www.4h.se/rix19/anmalan/. Kryssa i boxen att du är ombud på stämman i din anmälan. Denna anmälan måste vara gjord senast 13/6, annars kan vi ej garantera att det finns mat i samband med stämman.

 

https://www.4h.se/rix19/anmalan/

 

Vad gäller kring resor?

Varje ombud ansvarar själv för att ta sig till stämman på ett så kostnadseffektivt och miljövänligt sätt som möjligt, kom ihåg att boka din resa senast den 25 juni för att få din reseersättning utbetald.

Du kan läsa mer om vad som gäller för att få ersättning för resa i samband med riksförbundsstämman under rubriken ”ersättning i samband med stämman”.

Resa med bil ersätts endast i undantagsfall och endast om samåkning skett.

 

Vad gäller kring boende?

Riksförbundet erbjuder riksstämmoombuden och förtroenderådsombud logi tillsammans med egna länets lägerdeltagare på lägerområdet. Medtag tält.

Önskar du annat boende än på lägerplatsen är det till självkostnadspris.

 

Vilka ersättningar gäller i samband med stämman?

Ombud erhåller ersättning för resa och fri kost i samband med riksstämmodagarna 20-21 juli enligt nedan. Inga traktamenten utgår.

Observera att resan måste ske i direkt anslutning till stämman för att ersättning skall utgå. Detta innebär att om du stannar hela veckan på lägret utgår endast resan till stämman, ej resan hem.

Reseersättning utgår för resekostnader som överstiger 1500 kr, dock maximalt 500 kr. Detta innebär att om dina tågresor till stämman kostar 2100 kr utgår reseersättning om 500 kr. Vänligen observera att din biljett ska vara bokad senast den 25 juni för att reseersättning ska utbetalas.

 

Stämmohandlingar finns för nedladdning nedan:

 

Stadgar Sveriges 4H_2018_2

Stämmohandlingar 2019

REVISIONSBERÄTTELSE

Resultatrapport_20180101-20181231_Riksförbundet Sveriges 4H

Balansrapport_20180101-20181231_Riksförbundet Sveriges 4H

Budget 2019-2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Äventyr med Riksfinalen

film_riksfinalen2_webb

Nu börjar det närma sig! Den 22-24 mars är det dags för 4H-klubbarnas riksfinal på Ingelstad gymnasiet utanför Växjö. Temat för i år är äventyr och samarbete är verkligen nyckeln för att ta hem årets fana.

Riksfinalen arrangeras i år av ordinarie arrangörsgrupp tillsammans med Kronobergs länsförbund av 4H.
4H-klubbar från hela landet är välkomna att skicka lag för att tävla i profilområdena Hem & Hushåll, 4H- & Föreningskunskap, Jord- & Skogsbruk och Idrott & Kultur. Även en demo samt skriftlig uppgift ska förberedas på hemmaplan och visas upp under helgen. Demon samt den skriftliga uppgiften ska kunna kopplas till ordspråket “En för alla, alla för en” och alltså på något sätt handla om samarbete och teamkänsla.

Nyheter för i år
För att öppna upp Riksfinalen för fler har åldersgränsen för att delta sänkts till 13 år och varje 4H-län får skicka fler än två lag vilket tidigare varit standard.

Kostnad för helgen är 500 kr/lag + 500 kr/deltagare. Kom ihåg att köpa resorna så tidigt som möjligt för att kunna resa billigare. Tåg och buss förespråkas. På grund av att riksförbundet tvingats minska bidragen till evenemanget kan arrangörerna i dagsläget inte lova någon reseersättning utan meddelar att eventuell vinst för evenemanget kommer gå ut som reseersättning.

Deltagare önskar extra hjälp inför riksfinalen
Under 4H:s nationella konferens hölls ett organisationstorg om Riksfinalen och önskemål framfördes från blivande deltagare att länsförbund och/eller kretsar hjälper till att anordna eventuell länsfinal samt samordna med lag och resa. Arrangörerna hoppas på ett detta önskemål ska leda till att fler klubbar blir peppade att skicka lag.

Buss kör deltagarna mellan Växjö Station och Ingelstad
En abonnerad buss kommer finnas på Växjö station och köra deltagare till Ingelstad på fredagen kl 17.30 samt tillbaka till Växjö station på söndagen kl 12.00. För de som av någon anledning behöver komma senare eller åka tidigare på söndagen har arrangörerna ordnat personbilar som kan skjutsa. Men de uppmanar ändå alla att försöka att boka tåg som passar med hämtning- och lämningstider för bussen.

Vill du vara funktionär?
Från året du fyller 20 år är du välkommen att delta på Riksfinalen som funktionär. Arrangörsgruppen välkomna peppade funktionärer med öppna armar och utlovar en riktig toppenhelg.

Mer information kommer att sändas ut till anmälda lag. Anmälan görs på 4h.se/riksfinal och vill man ställa frågor direkt till arrangörerna kan man maila rikfinalen@4h.se

film_riksfinalen_banner

Sammanfattning Riksfinalen

Plats: Ingelstad gymnasiet utanför Växjö

Tema: Äventyr ”En för alla, alla för en” vilket också är temat för demon och den skriftliga uppgiften som förbereds på hemmaplan och visas upp under riksfinalhelgen.

Åldersgräns deltagare: från 13-20 år

Åldersgräns funktionär: 20 år och uppåt

Resesätt: tåg eller buss rekommenderas

Kostnad: 500 kr per lag + 500 kr per deltagare

Antal lag per län: valfritt

Hemsida: www.4h.se/riksfinal

Mail: riksfinalen@4h.se

Arrangörsgruppen består av: Ellen Söder Magnusson, Gustav Persson, Albin Strand, Olof Stenemo, Johan Olofsson och Sofia Lindwall Ek

 

 

 

 

Välkommen till 4H-klubbarnas riksfinal!

omslagsbild_facebook

Välkomna till årets riksfinal den 22-24 mars på Ingelstads gymnasiet utanför Växjö.

Under helgen ska vi genom deltävlingar i Hem & Hushåll, 4H- & Föreningskunskap, Jord- & Skogsbruk och Idrott & Kultur samt demo och hemuppgift kora årets 4H klubb 2019. Det vinnande laget åker hem igen med både pokal och fana. Mer information finns på 4h.se/riksfinal. Hör av er till riksfinalen@4h.se om ni har några frågor.

Vill du hjälpa till under helgen som funktionär? Hör av dig till johan.olofsson@4h.se

Program 4H:s Nationella Konferens

INBJUDAN_banner

Varmt välkomna till 4H:s Nationella Konferens den 25-27 januari 2019 på Marieborgs Folkhögskola i Norrköping. Helgen bjuder på mycket spännande och lärorika aktiviteter. Ta del av Volontärbyråns inspirationsföreläsning, lär dig mer om bland annat hjärt-och lungräddning under de spännande inriktningarna och njut av lördagskvällens Klövergala.

Länk till det fullständiga programmet hittar du här.

Anmälan sker via länsförbunden med hjälp av detta anmälningsformulär till nationellakonferensen@4h.se senast 17 januari 2018.

Fram till den 31 december har varje länsförbund fyra deltagarplatser att fylla och därefter släpps platserna fria och först till kvarn gäller. Max antal deltagare är 100 personer.

Att delta på Nationella Konferensen kostar 1000 kr och då ingår mat och logi i flerbäddsrum. Pristillägg om 300 kr tillkommer om enkelrum önskas.

Resekostnader som överskrider 500 kr per person ersätts av Riksförbundet Sveriges 4H om biljetter/reseersättningsblankett skickas/lämnas in. Billigaste resesätt gäller och samåkning förespråkas.

Vid anmälan innan 17 januari subventionerar Riksförbundet avgiften och efter den 17 januari faktureras hela kostnaden (ca 3000 kr).