Debatt

Klimat och biologisk mångfald hänger ihop

“..den biologiska mångfalden måste bevaras. Parallellt krävs att städer anpassas till klimatförändringarna.”

FOF220316a-760x465
Akuta klimatåtgärder är avgörande för att rädda djur, natur och människoliv. Det framgår av den nya rapporten från FN:s klimatpanel.

4H vill att det ska finnas en 4H-gård i varje kommun! 4H-gården blir en grön oas i staden och en mötesplats med djur och natur i en stadsnära miljö. Vi arbetar med att bevara svenska lantraser på våra gårdar och jämtgeten, ryafår samt mellerudskanin är inte en ovanlig syn på 4H.

Läs hela artikeln här: https://lnkd.in/eiBX_AXP

 

Johannas reflektioner kring Svenny Kopps artikel om flickors specialintressen

Screenshot_20210930-083513_Instagram

Läs artikeln här: 

https://attention.se/2021/11/26/pionjaren-svenny-kopp-synliggor-flickors-specialintressen/?fbclid=IwAR3fZONo5vriccDed8P1IRDFT1230Nj4534cQN4sPfbjctmz2HTrbGBOuWg


Vem är du och vad är din roll i 4H?

Mitt namn är Johanna och jag jobbar sedan snart två år tillbaka som gårdsföreståndare på Björkö 4H-gård utanför Linköping. Min roll som gårdsföreståndare rymmer många olika delar, t ex djuransvar, arbetsledning och handledning av barn och unga på olika sätt.

Vad är bra med 4H enligt dig?

Jag tycker hela grundidén med 4H:s (vision och värderingar) är väldigt bra, och de går i linje med vad jag själv tycker är viktigt. Jag tycker särskilt om delen att lära barn och unga att känna empati och respekt för sig själva och andra (både djur, människor och natur).

Vad tänkte du när du läste artikeln?

Jag kände igen mig mycket i det Svenny Kopp beskrev om skillnader i beteenden mellan flickor och pojkar med autism. Det jag tyckte var kärnan i artikeln var att vi behöver bredda synen på autism och andra diagnoser och lära oss hur vi bemöter varje enskild individ på ett lämpligt och schysst sätt.

Vill du berätta om ni jobbar med barn och unga med npf-diagnoser?

Roligt nog så är en stor andel av våra kursdeltagare och elever diagnostiserade med någon form av npf. Jag kan inte svara på varför, men jag är väldigt tacksam för att de har hittat till oss. Dessa barn och unga med npf-diagnos har ofta en utmärkande förmåga att se och känna av djuren, vilket är väldigt härligt att få ta del av. Min kollega är diagnostiserad med autism och med hjälp av hennes kunskap, erfarenhet och tips så har jag fått en djupare insikt i hur hjärnor kan fungera olika och hur jag kan anpassa mig för att bemöta personer med npf bättre.

Vi jobbar med personer med npf-diagnoser på flera olika sätt:

  • “Privatlektioner” där jag handleder en enskild person under en timme. Aktiviteterna sker efter personens önskemål och kan vara allt från att rykta en häst till att fylla på halm hos fåren. Detta har upplevts väldigt positivt för unga med autism som har svårt att vara i större grupper och/eller behöver extra stöd.
  • Anordna aktiviteter specifikt för barn med någon form av funktionsnedsättning. Vid dessa aktiviteter sänker vi max antal deltagare, är fler ledare (gärna ledare som är utbildade inom funktionsvariationer) samt anpassar uppgifterna mer än vid andra kurser. Vi försöker i den mån det går att erbjuda platser på våra ordinarie läger och kurser till barn oavsett funktionsnedsättning. Tyvärr är det inte alltid genomförbart då vi har begränsat med personal och resurser, och vid sådana lägen erbjuder vi att en annan vuxen kan följa med barnet som behöver extra stöd.
  • Samarbete med ett särgymnasium på närliggande naturbruksskolor. Eleverna kommer en gång i veckan tillsammans med sin lärare och utför olika gård- och djurrelaterade sysslor. Handledning av arbetstränare med npf-diagnoser som av olika anledningar behöver stöd för att komma ut i eller tillbaka till arbete.

Varför funkar 4Hs verksamhet så bra för dem?

Jag tror det är flera faktorer som spelar in just i vårt fall. Dels är miljön oftast väldigt fridfull och mindre rörig än till exempel i en skola eller stadsmiljö. Lugnet och det praktiska arbetet med djuren gör det lättare för barnen med npf-diagnoser att fokusera, processa och se ett konkret resultat av deras handlingar. Jag tror även att djurens nyfikna, vänliga och lite avvaktande sätt att möta okända personer på gör att barn med npf-diagnoser får tid att känna in djuren ordentligt och att detta gör dem trygga. Min upplevelse är att barn med till exempel autism har lättare för kroppsspråk och den “tysta” kommunikationen som sker mellan två individer än för verbal kommunikation, vilket också kan förklara varför de har en fallenhet för att förstå djuren bättre än människor – djuren använder nästan uteslutande tyst kommunikation, medan vi människor gärna pratar på.

Om man ser till 4H som helhet, så tror jag många som känner sig utanför på olika sätt drar sig till föreningen just för att alla är välkomna och att man möts på lika villkor. Det spelar ingen roll om du har diagnos, tillhör en viss religion eller har en icke-normativ könstillhörighet – du är välkommen oavsett. Människorna inom föreningen dömer inte, och djuren dömer verkligen inte.

“Det borde finnas en 4H-gård i varje kommun!”

Skärmavbild 2021-12-08 kl. 17.54.18
“Det borde finnas en 4H-gård i varje kommun!”
- Generalsekreterare Bodil Åström, Riksförbundet Sveriges 4H
Idag finns det ett trettiotal 4H-gårdar i Sverige och fler startas upp. I Uppsala satsar de 3,6 miljoner på två nya gårdar för att fler Uppsalabor ska få närhet till djur och natur, helt i linje med en ny rapport som visar att barnens möjligheter till kontakt med djur borde lyftas fram i samhällsplaneringen. ”Trots att samhället generellt satsar mycket på utemiljöer i anslutning till förskolor och skolor så är frågan om barns möjligheter till kontakt med djur i princip obefintlig i samhällsplaneringen, trots att studier visar en positiv upplevelse när barn får möta djur i arrangerad form.”, enligt rapporten.
På 4H jobbar vi med att utveckla barn och ungdomar till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Vi vet att 4H-gården blir en grön oas i staden där människor möts över generationsgränser och där unga kan känna sig trygga tillsammans med djuren och utvecklas utan krav på prestation eller dyr utrustning. Genom nya 4H-gårdar i fler kommuner kan fler barn och unga få den möjligheten.
Läs artikeln från Extrakt här:

Hej Per Bolund

Skärmavbild 2021-09-01 kl. 17.31.01

Hej Per Bolund, miljöminister med ansvar för friluftsliv

Vi hoppas du har haft en fin sommar, och fått njuta av vår fantastiska natur.

Vi skriver detta öppna brev till dig nu med viss oro. En oro över att du under sommaren glömt ditt löfte om fördubblat statsbidrag till friluftslivets organisationer.

Sedan pandemin slog till har allmänheten i mycket hög grad sökt sig till naturen och friluftslivet. Det här är fantastiskt bra. Men, det ställer även ökade krav på oss som organiserar friluftslivsaktiviteter, samtidigt som vi likt alla andra organisationer har drabbats negativt ekonomiskt under pandemin.

Och till skillnad från övriga sektorer inom civilsamhället har ju friluftslivets organisationer fått noll kronor i riktat pandemistöd av regeringen under pandemin. Detta samtidigt som vi i många fall har tvingats ställa in julmarknader, valborgsmässofirande och andra publika aktiviteter som under normala omständigheter är viktiga inkomstkällor.

Trots ekonomiska svårigheter har vi under pandemin kavlat upp ärmarna, och utvecklat vår verksamhet för att stötta samhällets behov. Vi har ökat våra ansträngningar för utbildning i allemansrätten för alla nya friluftsutövare. Vi har anpassat och utökat verksamheten för att klara av att inkludera tillväxten. Vi har hållit våra anläggningar (stugor, skidbackar, småbåtshamnar, uthyrningar, m.m.) öppna genom pandemin. Vi har skapat kampanjer för att minska problemen med nedskräpningen som uppstått. Vi har försökt möta de nya behov som uppstått när långt fler vill ut i naturen.

Vi ser att friluftslivet fyller en viktig roll i samhället, som social mötesplats för unga och motion för seniorer. Som meningsfull fritid med låga trösklar för familjer. Som ett alternativ utan tävling för unga. Som ett mycket bra alternativ till utlandssemestern. För äventyr i vardagen. Som en tydlig kraft för ökad hållbarhet och respekt för naturen. Samtidigt vet vi att våra verksamheter utgör viktiga verktyg för att förebygga psykiska ohälsa, vilket är extra viktigt i tider när många tvingats till isolering och ensamhet.

Statsbidraget (inkl. organisationsbidrag och verksamhetsbidrag) till friluftslivets organisationer är idag cirka 48 miljoner kronor årligen (för över 1,6 miljoner medlemmar), vilket är mycket blygsamt i relation till andra sektorer inom civilsamhället. Men, allt detta vet du ju redan.

Tanken med detta brev är därför att, inför mandatperiodens sista budget, påminna dig om ditt löfte att under mandatperioden fördubbla statsbidraget till friluftslivets organisationer.

 

Med vänliga hälsningar,

Erik Lundvik, ordförande Friluftsfrämjandet

Maria Ros Hjelm, generalsekreterare och VD Svenska Turistföreningen

Johan Pettersson och Anna-Karin Hennig, generalsekreterare Scouterna

Bodil Åström, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges 4H

Magnus Erstrand, generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet

Therese Palm, generalsekreterare Brukshundklubben

Kees de Jong, VD Svenska Kennelklubben

Sten Frohm, generalsekreterare Sportfiskarna

Lotta Berg, ordförande BirdLife Sverige

Åke Granström, tf generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

Fredrik Norén, generalsekreterare Svenska Kryssarklubben

Peter Karlsson, verksamhetschef Båtunionen

Peter Jakobsson, ordförande Svenska Fjällklubben

Per Hasselberg, ordförande Cykelfrämjandet

Dag Johansson, generalsekreterare Svenska Kanotförbundet

Truls Neubeck, ordförande Svenska Klätterförbundet

Susanne Maarup, ordförande Svenskt Friluftsliv

Det svenska friluftslivet är underfinansierat

Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_7278_web-450x300

Svenskt organiserat friluftsliv är underfinansierat anser 4H och 22 andra organisationer. Vi uppmanar den nya miljöministern Per Bolund att ta tag i saken.

Friluftsorganisationer i Sverige välkomnar Per Bolund till den nya rollen, men han får ingen rast och ro. Kaffeautomaten får ministern hitta till en annan gång, nu är det fokus på kaffe i termos – utomhus. Det är dags för ministern att leverera på de löften som redan getts, skriver 23 organisationer som brinner för en aktiv fritid i naturen.

Läs hela artikeln här: https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/det-svenska-friluftslivet-ar-underfinansierat/

Vallentuna 4H-gård är räddad

Istället för att hålla en avskedsfest för Vallentuna 4H-gård imorgon kommer det att hållas en glädjens fest. Idag kom nämligen beskedet att gården blir kvar. Stockholms läns 4H och Vallentuna Kommun lyckades komma fram till en lösning som räddar verksamheten. Läs mer i pressmeddelandet nedan.

Förslag på framtida avtal för Vallentuna 4H:s visningsverksamhet

Vallentuna kommuns intention och förhoppning har varit att 4H-gården ska finnas kvar. Under en längre period har dialog pågått mellan 4H och Vallentuna kommun, i syfte att hitta en hållbar lösning. Under morgonen idag har representanter från kommunen och Stockholms läns 4H kommit fram till en lösning för att bibehålla och utveckla den uppskattade visningsverksamheten.

Den 26 november 2018 meddelade Stockholms läns 4H att 4H-gården i Vallentuna skulle avvecklas. En av anledningarna var att det i Vallentuna kommuns ekonomiska plan för 2019 inte fanns resurser för fritidsnämnden att finansiera verksamheten

–  Vi har även efter Stockholms läns 4H beslut om avveckling fortsatt en lösningsorienterad dialog tillsammans, berättar kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna Parisa Liljestrand.

Inom kommunen har en behovsinventering gjorts över vilka kommunala verksamheter som använder 4H-gården. Utifrån denna inventering föreslås nu en modell som möjliggör att flera nämnder tillsammans kommer att nyttja och därmed finansiera verksamheten. Det nya avtalet som nu föreslagits är tydligare i både uppdrag och ansvar.

–  Vi är nöjda med upplägget för ett fortsatt samarbete och vi ser positivt på framtiden, säger 4H:s regionkonsulent Kaisa Karlsson.

Med det nya avtalet finns goda förutsättningar för att Vallentuna kommun, Vallentuna 4H-klubb och Stockholms läns 4H ska kunna fortsätta att erbjuda en tillgänglig och öppen arena för lärande om natur, kultur, djur, hälsa och socialt samspel för alla invånare och besökare i Vallentuna.

 

För mer information:

Petri Peltonen, förvaltningschef, Vallentuna Fritidsförvaltning

petri.peltonen@vallentuna.se, 08-587 853 32

 

Kaisa Karlsson, regionkonsult, Stockholms läns 4H

kaisa.karlsson@4h.se, 070-441 44 51

Stödet fortsätter att växa för Vallentuna 4H

48386533_969519153258369_2641846405383061504_n

Organisationen Manimalis stöttar Vallentuna 4H-gård genom att skicka ett öppet brev till Vallentuna Kommun. I brevet understryker Manimalis det obegripliga i att tvinga bort en verksamhet som på så många sätt bidrar till ett bättre mående hos människor i alla åldrar.

Manimalis är en ideell organisation som arbetar med att samla in och sprida information om sällskapsdjurens positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. De grundar sin kunskap på såväl nationell som internationell forskning och verkar för att människor som ska få komma i kontakt med djur i alla livets skeenden.
Det öppna brevet har inte bara sänts till Vallentuna Kommun utan till flertalet medier för att sprida ordet.

Massivt stöd för Vallentuna 4H-gård

vallentuna4h

Vallentuna 4H-gård är den äldsta 4H-gården i Sverige och har en lång tradition av att erbjuda verksamhet där barn och ungdomar får komma i kontakt med djur. Sagan om den uppskattade verksamheten verkar tyvärr lida mot sitt slut efter ett förödande beslut av Vallentuna Kommun.

2018 var året då Vallentuna 4H-gård trodde att den negativa ekonomiska trenden skulle vända. Efter att ha fått 140 000 kronor i bidrag under ett par års tid höjde Vallentuna kommun bidraget till 450 000 kronor. Så sent som i somras diskuterade Vallentuna 4H-gård och kommunen om att ytterligare öka anslagen till gårdens viktiga verksamhet för att skapa en långsiktig, hållbar plan. När kommunen den 12 november klubbade igenom sin budget för 2019 fattades dock ett ödesdigert beslut. 4H-gården fick inte några ökade anslag utan bidraget drogs återigen ned till 140 000 kronor. Kommunens beslut har nu fått förödande konsekvenser- Sveriges första 4H-gård tvingas att lägga ner.

Att driva en 4H-gård i Stockholmsområdet kostar omkring 700 000 kronor per år och därför ansåg sig Stockholms läns 4H tvingade till att vidta åtgärder när kommunens meddelade anslag var 140 000 kronor. Beslut att lägga ner gården togs därför den 26 november. Personalen har sagts upp och djuren kommer att få flytta till andra verksamheter inom organisationen.

Vallentuna 4H-gårds ordförande Hedda Sandelius är 17 år och har deltagit i verksamheten sedan hon var tre år.

– Jag är uppvuxen på gården, de flesta av mina vänner är härifrån. Här har jag lärt mig ta ansvar. Det är liksom hela mitt liv. Jag vägrar tro att vi ska lägga ned, sa hon i en intervju med Dagens Nyheter vilken publicerades den 10 december.

Vallentuna 4H-gård har ett massivt stöd bakom sig med genom flera tusen namnunderskrifter, kommentarer på sociala medier och många har kontaktat Vallentuna Kommun för att uttrycka sina åsikter.

Nu är gården inne på sin sista vecka som öppen verksamhet och de uppmanar till fortsatt stöd. Nedan kan ni se vad de skriver på sina sociala medier:

“Nästan 2500 personer har skrivit under vår protestlista för att behålla gården och många har protesterat i sociala medier. Trots det är framtiden fortfarande oviss för oss. Vi vill därför be er att kontakta våra lokala politiker och berätta för dem varför 4H-gården är så viktig och visa det stora intresset att ha kvar 4H-gården i Vallentuna. På vår hemsida finns instruktioner för hur du går till väga: https://www.4h.se/vallentuna/radda-vallentuna-4h/

Tillsammans kan vi påverka de beslut som fattas i vår kommun och rädda Vallentuna 4H-gård.”

Sveriges 4H sluter upp bakom Globala målen för hållbar utveckling

48053464_321113202062120_2777494052549951488_n

 

I onsdags lanserade 82 svenska organisationer en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges 4H har givetvis skrivit på för att utöver den nyligen antagna verksamhetsplanen jobba aktivt med processen.

Genom att fortsätta folkbilda, vara innovativa och utveckla nya metoder för att arbeta med Agenda 2030 vill Sveriges 4H vara med i framkant i det ledande arbetet. Tillsammans med de 81 andra organisationerna som signerat avsiktsförklaringen kommer Sveriges 4H att arbeta med det gemensamma dokumentet, Civilsamhället för Agenda 2030. Plattformarna CONCORD Sverige, Forum- Idéburna organisationer med social inriktning och LSU- Sveriges Ungdomsorganisationer är de som tagit initiativet till avsiktsförklaringen. Initiativet är också ett svar på den avsiktsförklaring som generaldirektörer för ett 60-tal statliga myndigheter undertecknat.

- Vi vill med gemensam röst visa på allt det som idéburna organisationer och det ideella engagemanget gör för att bidra till hållbar utveckling. Vi kan bara uppnå Agenda 2030 om vi jobbar tillsammans, i partnerskap mellan olika sektorer i samhället. Här har civilsamhället en central roll att spela, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum till CONCORD.

Målet är att höja ambitionsnivån och takten på arbetet för att nå de Globala målen för hållbar utveckling. Det har gått tre år sedan de Globala målen antogs och för att säkerställa att det långsiktiga arbetet ska bli en prioriterad fråga kommer undertecknade organisationer rikta stort fokus på dessa frågor. Genom att samverka är målet också att påverka kommande regering så att de konkretiserar sina avsikter för att bidra till förverkligandet av Agenda 2030.

- För Sveriges 4H var det en självklarhet att skriva under avsiktsförklaringen. Vi har antagit en verksamhetsplan baserad på Agenda 2030 och vårt mål är att de Globala målen verkligen ska ha en central roll i vår verksamhet. Vi vet att vi är starkare tillsammans med andra och hela samhället måste jobba fokuserat mot samma mål för att vi ska lyckas, säger Elin Niklasson som är ordförande i Sveriges 4H.

I onsdags lämnades den signerade avsiktsförklaringen över till civilminister Ardalan Shekarabi under Forums event – Frivillighetdagen och var en första aktion för att påvisa organisationernas gemensamma målbild om att tillsammans skapa en värld som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar till år 2030.

 

Bakgrund:

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas Globala målen för hållbar utveckling. På engelska kallas de Global Goals for Sustainable Development.

 

Välkomna på diskussionshelg!

hands-1273148_640

Riksförbundsstyrelsen bjuder härmed in dig, i egenskap av ordförande i ett av våra länsförbund, till en diskussionshelg. Tanken är att vi ska få möjlighet och tid till att prata grundligt om tiden som varit, om nuläget men framförallt om vår gemensamma väg framåt!

Var: Riksförbundskansliet, Katrineholm- OBS! Ändrad plats!

När: 5-7 Oktober

 

Vi har en del förslag på ämnen som vi gärna diskuterar med er men vi ser också gärna att ni kommer med egna förslag och önskemål. Inget ämne är för stort eller för litet.
Exempel på diskkussionsämnen:

  • Hur vill vi bygga vår organisation framåt?
  • Ersättning till styrelsen, hur och varför?
  • Ideella grupper som stöd till styrelsen

Vi är medvetna om att detta kommer med lite kort varsel men vi hoppas verkligen att ni har möjlighet att delta, alternativt skicka en representant ifrån styrelsen i ert ställe. Vi startar med gemensam middag 19.00 på fredagen och avslutar 12.00 på söndagen. Vi står givetvis för kostnader i samband med helgen.

 

Anmälan och eventuella frågor till: Doglas.Jonsson@4h.se senast 30 September.
Meddela följande:

  • Namn och län
  • Tid för ankomst och hemfärd
  • Specialkost
  • Önskemål om diskussionsämnen

 

Vi ser fram emot en givande helg tillsammans!
/Riksförbundsstyrelsen