Debatt

Hej Per Bolund

Skärmavbild 2021-09-01 kl. 17.31.01

Hej Per Bolund, miljöminister med ansvar för friluftsliv

Vi hoppas du har haft en fin sommar, och fått njuta av vår fantastiska natur.

Vi skriver detta öppna brev till dig nu med viss oro. En oro över att du under sommaren glömt ditt löfte om fördubblat statsbidrag till friluftslivets organisationer.

Sedan pandemin slog till har allmänheten i mycket hög grad sökt sig till naturen och friluftslivet. Det här är fantastiskt bra. Men, det ställer även ökade krav på oss som organiserar friluftslivsaktiviteter, samtidigt som vi likt alla andra organisationer har drabbats negativt ekonomiskt under pandemin.

Och till skillnad från övriga sektorer inom civilsamhället har ju friluftslivets organisationer fått noll kronor i riktat pandemistöd av regeringen under pandemin. Detta samtidigt som vi i många fall har tvingats ställa in julmarknader, valborgsmässofirande och andra publika aktiviteter som under normala omständigheter är viktiga inkomstkällor.

Trots ekonomiska svårigheter har vi under pandemin kavlat upp ärmarna, och utvecklat vår verksamhet för att stötta samhällets behov. Vi har ökat våra ansträngningar för utbildning i allemansrätten för alla nya friluftsutövare. Vi har anpassat och utökat verksamheten för att klara av att inkludera tillväxten. Vi har hållit våra anläggningar (stugor, skidbackar, småbåtshamnar, uthyrningar, m.m.) öppna genom pandemin. Vi har skapat kampanjer för att minska problemen med nedskräpningen som uppstått. Vi har försökt möta de nya behov som uppstått när långt fler vill ut i naturen.

Vi ser att friluftslivet fyller en viktig roll i samhället, som social mötesplats för unga och motion för seniorer. Som meningsfull fritid med låga trösklar för familjer. Som ett alternativ utan tävling för unga. Som ett mycket bra alternativ till utlandssemestern. För äventyr i vardagen. Som en tydlig kraft för ökad hållbarhet och respekt för naturen. Samtidigt vet vi att våra verksamheter utgör viktiga verktyg för att förebygga psykiska ohälsa, vilket är extra viktigt i tider när många tvingats till isolering och ensamhet.

Statsbidraget (inkl. organisationsbidrag och verksamhetsbidrag) till friluftslivets organisationer är idag cirka 48 miljoner kronor årligen (för över 1,6 miljoner medlemmar), vilket är mycket blygsamt i relation till andra sektorer inom civilsamhället. Men, allt detta vet du ju redan.

Tanken med detta brev är därför att, inför mandatperiodens sista budget, påminna dig om ditt löfte att under mandatperioden fördubbla statsbidraget till friluftslivets organisationer.

 

Med vänliga hälsningar,

Erik Lundvik, ordförande Friluftsfrämjandet

Maria Ros Hjelm, generalsekreterare och VD Svenska Turistföreningen

Johan Pettersson och Anna-Karin Hennig, generalsekreterare Scouterna

Bodil Åström, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges 4H

Magnus Erstrand, generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet

Therese Palm, generalsekreterare Brukshundklubben

Kees de Jong, VD Svenska Kennelklubben

Sten Frohm, generalsekreterare Sportfiskarna

Lotta Berg, ordförande BirdLife Sverige

Åke Granström, tf generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

Fredrik Norén, generalsekreterare Svenska Kryssarklubben

Peter Karlsson, verksamhetschef Båtunionen

Peter Jakobsson, ordförande Svenska Fjällklubben

Per Hasselberg, ordförande Cykelfrämjandet

Dag Johansson, generalsekreterare Svenska Kanotförbundet

Truls Neubeck, ordförande Svenska Klätterförbundet

Susanne Maarup, ordförande Svenskt Friluftsliv

Det svenska friluftslivet är underfinansierat

Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_7278_web-450x300

Svenskt organiserat friluftsliv är underfinansierat anser 4H och 22 andra organisationer. Vi uppmanar den nya miljöministern Per Bolund att ta tag i saken.

Friluftsorganisationer i Sverige välkomnar Per Bolund till den nya rollen, men han får ingen rast och ro. Kaffeautomaten får ministern hitta till en annan gång, nu är det fokus på kaffe i termos – utomhus. Det är dags för ministern att leverera på de löften som redan getts, skriver 23 organisationer som brinner för en aktiv fritid i naturen.

Läs hela artikeln här: https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/det-svenska-friluftslivet-ar-underfinansierat/

Vallentuna 4H-gård är räddad

Istället för att hålla en avskedsfest för Vallentuna 4H-gård imorgon kommer det att hållas en glädjens fest. Idag kom nämligen beskedet att gården blir kvar. Stockholms läns 4H och Vallentuna Kommun lyckades komma fram till en lösning som räddar verksamheten. Läs mer i pressmeddelandet nedan.

Förslag på framtida avtal för Vallentuna 4H:s visningsverksamhet

Vallentuna kommuns intention och förhoppning har varit att 4H-gården ska finnas kvar. Under en längre period har dialog pågått mellan 4H och Vallentuna kommun, i syfte att hitta en hållbar lösning. Under morgonen idag har representanter från kommunen och Stockholms läns 4H kommit fram till en lösning för att bibehålla och utveckla den uppskattade visningsverksamheten.

Den 26 november 2018 meddelade Stockholms läns 4H att 4H-gården i Vallentuna skulle avvecklas. En av anledningarna var att det i Vallentuna kommuns ekonomiska plan för 2019 inte fanns resurser för fritidsnämnden att finansiera verksamheten

–  Vi har även efter Stockholms läns 4H beslut om avveckling fortsatt en lösningsorienterad dialog tillsammans, berättar kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna Parisa Liljestrand.

Inom kommunen har en behovsinventering gjorts över vilka kommunala verksamheter som använder 4H-gården. Utifrån denna inventering föreslås nu en modell som möjliggör att flera nämnder tillsammans kommer att nyttja och därmed finansiera verksamheten. Det nya avtalet som nu föreslagits är tydligare i både uppdrag och ansvar.

–  Vi är nöjda med upplägget för ett fortsatt samarbete och vi ser positivt på framtiden, säger 4H:s regionkonsulent Kaisa Karlsson.

Med det nya avtalet finns goda förutsättningar för att Vallentuna kommun, Vallentuna 4H-klubb och Stockholms läns 4H ska kunna fortsätta att erbjuda en tillgänglig och öppen arena för lärande om natur, kultur, djur, hälsa och socialt samspel för alla invånare och besökare i Vallentuna.

 

För mer information:

Petri Peltonen, förvaltningschef, Vallentuna Fritidsförvaltning

petri.peltonen@vallentuna.se, 08-587 853 32

 

Kaisa Karlsson, regionkonsult, Stockholms läns 4H

kaisa.karlsson@4h.se, 070-441 44 51

Stödet fortsätter att växa för Vallentuna 4H

48386533_969519153258369_2641846405383061504_n

Organisationen Manimalis stöttar Vallentuna 4H-gård genom att skicka ett öppet brev till Vallentuna Kommun. I brevet understryker Manimalis det obegripliga i att tvinga bort en verksamhet som på så många sätt bidrar till ett bättre mående hos människor i alla åldrar.

Manimalis är en ideell organisation som arbetar med att samla in och sprida information om sällskapsdjurens positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. De grundar sin kunskap på såväl nationell som internationell forskning och verkar för att människor som ska få komma i kontakt med djur i alla livets skeenden.
Det öppna brevet har inte bara sänts till Vallentuna Kommun utan till flertalet medier för att sprida ordet.

Massivt stöd för Vallentuna 4H-gård

vallentuna4h

Vallentuna 4H-gård är den äldsta 4H-gården i Sverige och har en lång tradition av att erbjuda verksamhet där barn och ungdomar får komma i kontakt med djur. Sagan om den uppskattade verksamheten verkar tyvärr lida mot sitt slut efter ett förödande beslut av Vallentuna Kommun.

2018 var året då Vallentuna 4H-gård trodde att den negativa ekonomiska trenden skulle vända. Efter att ha fått 140 000 kronor i bidrag under ett par års tid höjde Vallentuna kommun bidraget till 450 000 kronor. Så sent som i somras diskuterade Vallentuna 4H-gård och kommunen om att ytterligare öka anslagen till gårdens viktiga verksamhet för att skapa en långsiktig, hållbar plan. När kommunen den 12 november klubbade igenom sin budget för 2019 fattades dock ett ödesdigert beslut. 4H-gården fick inte några ökade anslag utan bidraget drogs återigen ned till 140 000 kronor. Kommunens beslut har nu fått förödande konsekvenser- Sveriges första 4H-gård tvingas att lägga ner.

Att driva en 4H-gård i Stockholmsområdet kostar omkring 700 000 kronor per år och därför ansåg sig Stockholms läns 4H tvingade till att vidta åtgärder när kommunens meddelade anslag var 140 000 kronor. Beslut att lägga ner gården togs därför den 26 november. Personalen har sagts upp och djuren kommer att få flytta till andra verksamheter inom organisationen.

Vallentuna 4H-gårds ordförande Hedda Sandelius är 17 år och har deltagit i verksamheten sedan hon var tre år.

– Jag är uppvuxen på gården, de flesta av mina vänner är härifrån. Här har jag lärt mig ta ansvar. Det är liksom hela mitt liv. Jag vägrar tro att vi ska lägga ned, sa hon i en intervju med Dagens Nyheter vilken publicerades den 10 december.

Vallentuna 4H-gård har ett massivt stöd bakom sig med genom flera tusen namnunderskrifter, kommentarer på sociala medier och många har kontaktat Vallentuna Kommun för att uttrycka sina åsikter.

Nu är gården inne på sin sista vecka som öppen verksamhet och de uppmanar till fortsatt stöd. Nedan kan ni se vad de skriver på sina sociala medier:

“Nästan 2500 personer har skrivit under vår protestlista för att behålla gården och många har protesterat i sociala medier. Trots det är framtiden fortfarande oviss för oss. Vi vill därför be er att kontakta våra lokala politiker och berätta för dem varför 4H-gården är så viktig och visa det stora intresset att ha kvar 4H-gården i Vallentuna. På vår hemsida finns instruktioner för hur du går till väga: https://www.4h.se/vallentuna/radda-vallentuna-4h/

Tillsammans kan vi påverka de beslut som fattas i vår kommun och rädda Vallentuna 4H-gård.”

Sveriges 4H sluter upp bakom Globala målen för hållbar utveckling

48053464_321113202062120_2777494052549951488_n

 

I onsdags lanserade 82 svenska organisationer en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges 4H har givetvis skrivit på för att utöver den nyligen antagna verksamhetsplanen jobba aktivt med processen.

Genom att fortsätta folkbilda, vara innovativa och utveckla nya metoder för att arbeta med Agenda 2030 vill Sveriges 4H vara med i framkant i det ledande arbetet. Tillsammans med de 81 andra organisationerna som signerat avsiktsförklaringen kommer Sveriges 4H att arbeta med det gemensamma dokumentet, Civilsamhället för Agenda 2030. Plattformarna CONCORD Sverige, Forum- Idéburna organisationer med social inriktning och LSU- Sveriges Ungdomsorganisationer är de som tagit initiativet till avsiktsförklaringen. Initiativet är också ett svar på den avsiktsförklaring som generaldirektörer för ett 60-tal statliga myndigheter undertecknat.

- Vi vill med gemensam röst visa på allt det som idéburna organisationer och det ideella engagemanget gör för att bidra till hållbar utveckling. Vi kan bara uppnå Agenda 2030 om vi jobbar tillsammans, i partnerskap mellan olika sektorer i samhället. Här har civilsamhället en central roll att spela, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum till CONCORD.

Målet är att höja ambitionsnivån och takten på arbetet för att nå de Globala målen för hållbar utveckling. Det har gått tre år sedan de Globala målen antogs och för att säkerställa att det långsiktiga arbetet ska bli en prioriterad fråga kommer undertecknade organisationer rikta stort fokus på dessa frågor. Genom att samverka är målet också att påverka kommande regering så att de konkretiserar sina avsikter för att bidra till förverkligandet av Agenda 2030.

- För Sveriges 4H var det en självklarhet att skriva under avsiktsförklaringen. Vi har antagit en verksamhetsplan baserad på Agenda 2030 och vårt mål är att de Globala målen verkligen ska ha en central roll i vår verksamhet. Vi vet att vi är starkare tillsammans med andra och hela samhället måste jobba fokuserat mot samma mål för att vi ska lyckas, säger Elin Niklasson som är ordförande i Sveriges 4H.

I onsdags lämnades den signerade avsiktsförklaringen över till civilminister Ardalan Shekarabi under Forums event – Frivillighetdagen och var en första aktion för att påvisa organisationernas gemensamma målbild om att tillsammans skapa en värld som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar till år 2030.

 

Bakgrund:

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas Globala målen för hållbar utveckling. På engelska kallas de Global Goals for Sustainable Development.

 

Välkomna på diskussionshelg!

hands-1273148_640

Riksförbundsstyrelsen bjuder härmed in dig, i egenskap av ordförande i ett av våra länsförbund, till en diskussionshelg. Tanken är att vi ska få möjlighet och tid till att prata grundligt om tiden som varit, om nuläget men framförallt om vår gemensamma väg framåt!

Var: Riksförbundskansliet, Katrineholm- OBS! Ändrad plats!

När: 5-7 Oktober

 

Vi har en del förslag på ämnen som vi gärna diskuterar med er men vi ser också gärna att ni kommer med egna förslag och önskemål. Inget ämne är för stort eller för litet.
Exempel på diskkussionsämnen:

  • Hur vill vi bygga vår organisation framåt?
  • Ersättning till styrelsen, hur och varför?
  • Ideella grupper som stöd till styrelsen

Vi är medvetna om att detta kommer med lite kort varsel men vi hoppas verkligen att ni har möjlighet att delta, alternativt skicka en representant ifrån styrelsen i ert ställe. Vi startar med gemensam middag 19.00 på fredagen och avslutar 12.00 på söndagen. Vi står givetvis för kostnader i samband med helgen.

 

Anmälan och eventuella frågor till: Doglas.Jonsson@4h.se senast 30 September.
Meddela följande:

  • Namn och län
  • Tid för ankomst och hemfärd
  • Specialkost
  • Önskemål om diskussionsämnen

 

Vi ser fram emot en givande helg tillsammans!
/Riksförbundsstyrelsen

Medina och Diana från Skälby 4H träffade kommunpolitikerna i Kalmar

31396465_10155459203262919_6175661860633706496_n

Den 19:e april ägde Idrottsforum rum på Guldfågeln arena i Kalmar. Medina och Diana från Skälby 4H representerade sin klubb och var yngst på plats.

Varför är det inte fler ungdomar här när vår framtid ska diskuteras? Det var den första frågan Skälby 4H:s representanter ställde sig själva när de anlände till Guldfågeln arena.

Att Skälby-tjejerna var yngst hindrade dem inte från att ta för sig och hitta till sina angivna platser. Medina och Diana hamnade vid samma bord som Marianne Dahlberg, ordförande i Kultur och fritidsnämnden- den förvaltning Skälby 4H ligger under.

Idrottforums tema var “Anläggningar och den moderna föreningen” och det var mycket diskussioner kring borden. När det väl blev paus var det flera av personerna på träffen som kom fram till Medina och Diana och sa peppande saker som ”Åh så bra att ni är här!”, ”Bra jobbat”, ”Fler ungdomar borde vara med här”.

31460915_10155459202882919_2173600141536133120_n

När kvällen summerades och politikerna tackade deltagarna för deras deltagande fick Medina och Diana ett extra varmt tack från Marianne Dahlberg. De fick beröm för att de vågade komma och att de berättade vad de kände och tyckte om vad som borde göras i Kalmar och hur politikerna kunde hjälpa deras förening.

- Vi blev glada att de sa som de gjorde. Men vi funderade över om de olika föreningarna visat inbjudan till detta forum för sina ungdomar. Varför var de inte på plats? Det blir ju lite konstigt att sitta och prata om ungdomar och deras behov utan dem, sa tjejerna efteråt.

Bra funderingar av Skälby-tjejerna tycker vi på Klöverbladets redaktion. Vi är stolta över att 4H återigen visar att vi är bra på ungdomsinflytande och demokrati. Bra jobbat Medina och Diana!

Ändra reglerna för att gynna mer friluftsliv

Sveriges 4H:s ordförande Daniel Otterdahl presenterar nedan sina tankar om denna debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet den 30 januari 2018. Debattartikeln påpekar hur många friluftsorganisationer missgynnas av socialavgiftslagen där idrottsföreningar gynnas genom att de slipper betala arbetsgivaravgifter och sociala avgifter upp till ett halvt basbelopp (22 750 kronor för 2018). Syftet med lagen är att främja fler hälsosamma aktiviteter för barn och unga. Men trots att bland annat 4H anordnar aktiviteter som gynnar folkhälsan för tusentals människor årligen har inte organisationen chansen att nyttja dessa fördelar. 4H är inte ensamma och denna ekonomiska ojämlikhet får stora konsekvenser för hela Sveriges friluftsliv.

klubblager-med-4h  sveriges4h-slider-volleyboll
“Idag finns det en lag som gör att idrottsföreningar slipper betala arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

I grunden en bra lag men som representant för 4H, som inte räknas som en idrottsförening, så blir jag frustrerad. Syftet med lagen är att få ut barn och unga på hälsosamma aktiviteter.

Vi aktiverar årligen tusentals unga och vårt 4:e H är just Hälsa men tyvärr omfattas inte våra hälsosamma aktiviteter av lagen, eftersom vi inte är en idrottsförening. Så vi betalar årligen stora belopp i dessa avgifter. Pengar som vi hellre hade lagt på att skapa fler hälsosamma aktiviteter.

Det finns 2 tydliga problem med lagen som den är idag:
1. Samma aktivitet, för samma deltagare, beläggs med olika avgifter beroende på om arrangören är en idrottsförening eller ej.
2. Lagen gör skillnad på fysisk hälsa och social hälsa. Hälsa som helhet borde premieras, inte bara fysisk hälsa. Bra lungkapacitet räcker inte för en bra hälsa.

Syftet med lagen är bra, ändra den så kan vi i 4H, och många med oss, bidra med så mycket mer!

Artikeln vi länkar till är skriven av 6 organisationer som inte ens är drabbade av problemet men som ändå insett hur stort problem detta faktiskt är.
Jag, och 4H med mig, är mycket tacksamma för stödet!

Dela detta och hjälp oss att få till en förändring. För alla unga i Sveriges skull!

4H driver denna fråga tillsammans med 72 andra organisationer genom LSU (Sveriges Ungdomsorganisationer).”

 

Klöverbladet byter form

Sveriges 4H har i januari 2018 valt att gå ifrån Klöverbladet i tidningsform till att istället bli en levande webbtidning där nyheter verkligen är nyheter. Nya Klöverbladet består av inlägg som kommer publiceras mer löpande under olika kategorier för att du som läsare ska hitta det du är intresserad av. Trevlig läsning!

Vill du komma åt tidigare Klöverblad?

Här nedan ser du bilder på tidigare Klöverblad du kan komma åt och hämta som PDF-fil.

 

Klöverblader nr4 2017 Klöverbladet nr3 2017 Klöverbladet nr2 2017 Klöverbladet nr 1 2017 kb_2016_4 KB_2_2015_framsida KB_1_2015