Alla inlägg

Verksamhetsledare sökes till Gränby 4H-gård

Om jobbet

Gränby 4H-gård i Uppsala står i startgroparna för en stor förändringsresa, där de som redan idag är en viktig samhällsaktör strävar efter att ytterligare stärka verksamheten för barn och unga.

Samtidigt ska de också bli Uppsalas främsta besöksmål; en grön oas mitt i staden som alla känner till!

4H är en organisation som drivs av unga för unga, och har som vision att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden, och det är med den som grund som vi bygger all vår verksamhet.

De söker nu Dig, som vill vara deras verksamhetsledare och följa med på förändringsresan som de står inför!

Är du intresserad? Läs mer om tjänsten här.
Sista ansökningsdag: 11 april

1h 4H

Kurser för dig som är personal eller förtroendevald i 4H

 

Riksförbundet bjuder in dig som är personal eller förtroendevald inom 4H att delta på kortare kurser med olika fokusområden. Ämnen som ekonomi, digitala beslutstödssystemet Voteit Nedan finner du information om de olika kurser som finns inplanerade. 

 

 

1H4H-Grundkurs Kassör

Målgrupp: Förtroendevalda och personal inom 4H.

Innehåll: Bokföring, bokslut och budget

Kursledare: Erik Johansson

Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.

När? Två kurstillfällen: 

25/2 kl. 10.00-11:00 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/xkAvddi 

25/2 kl. 19:00-20:00 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/KkSjmGQ 

Begränsat antal platser – först till kvarn

 

 

1H4H – Digitala årsmöten – beslutsstödssystemet VoteIT

Målgrupp: Förtroendevald med rösträkningsuppdrag, relevant för dig med minst 20 deltagare på stämman

Innehåll: Instruktion om hur digital röstning kan ske genom verktyget VoteIT.

Kursledare: Olof Segevall & Lukas Johansson

Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.

När: 27/2 kl. 15:00-17:00 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/EkAmDc0 

Begränsat antal platser – först till kvarn

 

 

1H4H-Arbetgivarkurs

Målgrupp: Förtroendevalda och personal inom 4H.

Innehåll: Lagar, Regler, Kollektivavtal, signaler för stress, Att vara en bra arbetsgivare, Lön och Pension.

Kursledare: Erik Johansson & Bodil Åström

Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.

När? Två kurstillfällen: 

11/3 kl. 10.00-11:00 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/WkA3e3Y 

11/3 kl. 19:00-20:00 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/mkA83Zo 

Begränsat antal platser – först till kvarn

 

 

1H4H-Arbetsmiljökurs

Målgrupp: Förtroendevalda och personal inom 4H.

Innehåll: Arbetsmiljö, ansvar, lagar m.m.

Kursledare: Erik Johansson & Bodil Åström

Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.

När? Två kurstillfällen: 

23/3 kl. 10.30-11:30 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/WkAC1re 

23/3 kl. 19:00-20:00 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/hkA0gGt 

Begränsat antal platser – först till kvarn

 

Nationella konferensen 2021

Varmt välkomna till Sveriges 4Hs Nationella Konferens 2021 den 29-31 januari. Det kommer bli en inspirerande helg med föreläsningar, workshops, diskussionstorg och digitalt häng! Årets tema är “Ledarskap i Hälsans H”. Här hittar du all information om konferensen, nedan kan du läsa om föreläsningen, inriktningarna, diskussionstorgen och om schemat för helgen.

Anmälan sker via följande formulär senast den 24 januari. I början av vecka 4 kommer information ut om hur du tar del av den digitala plattformen där konferensen kommer arrangeras på. Om du har några frågor är det bara att höra av sig till Nationellakonferensen@4H.se

Vem? Alla inom organisationen som är födda 2008 eller tidigare – såväl ideella som anställda är välkomna.

När? Den 29-31 januari 2021.

Hur? Hela konferensen kommer att utföras digitalt. Det du behöver för att delta är en mobil/platta/dator med internetuppkoppling.

Kostnad: Gratis för medlemmar och anställda. Vid utebliven närvaro faktureras en avgift på 250 kronor.

 

Anmäl dig här!

 


Föreläsning – Trygga Barnen 

Konferensen startas på fredagen med en föreläsning av stiftelsen Trygga Barnen. Trygga Barnens syfte är att stötta barn och unga som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med alkohol, andra droger eller mår psykiskt dåligt. Trygga Barnen informerar också om barns rätt som anhöriga och lyfter vår målgrupps röst i samhället.

Ta med dig datorn, kryp upp i soffan och tillsammans med andra 4H-are lyssna på en givande föreläsning.

Trygga Barnens ambition är att alla deltagare går från föreläsningen berörda, inspirerande och klokare! Det främsta målet i föreläsningen är att sprida kunskap och förståelse för att kunna se, fånga upp och bemöta barn och ungdomar i deras närhet som lever i hem med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Det som kännetecknar föreläsarna från Trygga Barnen är att de har personliga erfarenheter med att växa upp i hem med beroendeproblematik och/ eller psykisk ohälsa.


Inriktningar

Alla deltagare får möjlighet att delta på två olika lärorika inriktningar. Inriktningarna är fem timmars kurspass, en under lördagen och en under söndagen, så att deltagarna får en chans att inspireras och fördjupa sig i intressanta ämnen. I anmälan väljer du vilka inriktningar du vill gå under helgen. Det fem inriktningarna som finns att välja är:

 

 

Föreningskunskap i praktiken – Styrelsekurs 

 • På detta pass kommer du få lära dig och prata om följande:
 • Hur startar man upp en styrelse efter ett årsmöte
 • Vad ska styrelsen jobba med och vad är er uppgift
 • Hur avslutar man ett styrelseår

Det kommer att vara ett omväxlande pass med föreläsning, interaktivitet och gruppsamtal.

Kursledare: Lisa Malmgren, Studiefrämjandet

 

 

Agenda 2030 med Anna Säll och Emma Hansson

Denna inriktning ger dig fördjupade kunskaper om Agenda 2030, med fokus på stärkt föreningsdemokrati och verksamhetsutveckling. 4Hs verksamhet ska vara av unga för unga – gemensamt fördjupar vi oss i hur vi kan främja ett barn- och ungdomsperspektiv i hela vår organisation.

4H är en del av omvärlden och vår verksamhet berörs av vad som beslutas på nationell och internationell nivå. 2018 antogs 4H nuvarande verksamhetsplan som genomsyras av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag – barnrättslagen. Enligt Sveriges regering är målet för barnrättspolitiken att barn ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. I denna inriktning kommer du att få en fördjupad kunskap om hur vi kan arbeta med de globala målen och barn- och ungdomsperspektivet som verktyg för att utveckla vår 4H-verksamhet, för att i slutändan uppnå 4H:s vision att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

Kursledare: Anna Säll & Emma Hansson – Jobbat med Agenda 2030 på Utrikesdepartementet samt lokalt på kommunnivå.

 

 

Hållbart ledarskap & engagemang 

Under denna inriktning går vi igenom vad hållbart ledarskap innebär och ger verktyg för att hitta balans i vårt engagemang. Vi pratar också om hur du kan motivera andra och genom att engagera fler slippa göra allt jobb själv.

Kursledare: Malin Widell

 

 

BRIS – Att vara en viktig vuxen 

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och alla vuxna har potential att vara viktiga för barn och unga. Barn behöver närvarande, trygga och lyssnande vuxna och du kan vara den som gör skillnad. Bris har långa erfarenhet av stöd och samtal med vuxna om hur de kan se, bemöta och bidra till hopp och förändring hos barn. Syftet med inriktningen är att visa hur alla ledare har möjlighet att vara viktiga för barn och unga. I inriktningen kommer BRIS gå in på barnkonventionen och grundprinciperna, vad barn behöver från vuxna samt hur man kan stödja och möta barn.

Kursledare: BRIS – Barnens Rätt I Samhället

 

 

Värdebaserat Ledarskap 

Hur lever jag ut mina värderingar i mitt ledarskap? Hur agerar jag utifrån mina värderingar?  Hur lever vi ut 4Hs värderingar i den praktiska verksamheten?  Samt, utgår mina handlingar utifrån mina värderingar?

Dessa är några av de sakerna som behandlas i inriktningen ”Värdebaserat ledarskap”.  Inriktning handlar om ledarskap utifrån ett värdebaserat perspektiv. Detta är något som härstammar ifrån Scoutrörelsen, där man fokuserar mycket på självreflektion och inser vad som är viktigt för en själv i sitt ledarskap.

Kursledare: Hanne Nordqvist, Kursledare på utbildningen ”Värdebaserat ledarskap” samt ledamot i Scouterna.

 


 

Diskussionstorg 

Under lördagseftermiddagen kommer det att arrangeras diskussionstorg. Där kommer vi diskutera olika ämnen och du får välja två av dessa diskussionstorg att delta på. Varje diskussionstorg pågår i 45 minuter. Du väljer diskussionstorg i anmälan.

 

 

Demokratiskt 4H av unga för unga! 

Hur kan vi förbättra demokratin i vår förening? Hur håller vi inkluderande årsmöten? Hur kan styrelsen arbeta för att medlemmen ska kunna göra sin röst hörd? Dessa frågeställningar ligger till grund för en diskussion om hur vi kan göra föreningsdemokratin i vår ungdomsorganisation ännu starkare – vi gör det bästa bättre ändå, 4H, 4H, 4H!

Diskussionsledare: Anna Säll, Riksförbundsstyrelsen

 

 

Sociala medier 

Vilka är vår målgrupp? Vem vill vi nå och varför? Hur kan vi förbättra vår närvaro på sociala medier? Vilken tonalitet ska man ha i de olika medierna? Detta och fler frågeställningar ligger till grund för detta diskussionstorg. Kommunikationsgruppen kommer även berätta om sina generella tips, vad man bör tänka på och vilka verktyg som kan vara bra att använda.

Diskussionsledare: Kommunikationsgruppen

 

 

Verksamhetsberättelsen 

Varför skriver man en verksamhetsberättelse, vad kan man använda den till, vem vill vi nå och varför? Här diskuterar vi även hur vi kan utveckla våra verksamhetsberättelser innehållsmässigt och designmässigt. Utöver det kommer vi även att prata a om generella tips kring arbetet med verksamhetsberättelsen.

Diskussionsledare: Kommunikationsgruppen

 

 

Hur bygger du ditt CV utifrån dina 4H-Kompetenser?

Hur skriver jag mitt CV utifrån de kompetenser jag har fått lära mig inom 4H? Kurser, utbildningar, förtroendeuppdrag, styrelser och ledarskap – det finns många sätt att lära genom att göra i 4H. Men hur kan det ge mig ett jobb? Hur skriver jag om det i mitt CV? Vi djupdyker i hur du på bästa sätt kan skriva om dina 4H-erfarenheter och sticka ut i mängden bland ansökningar!

Diskussionsledare: Elin Niklasson, Riksförbundsstyrelsen

 

 

4H-Gårdar 

På detta diskussionstorget kommer vi att byta erfarenheter med varandra och tillsammans ta fram förslag på nya aktiviteter via kan arrangera på våra 4H-gårdar.

Vilka aktiviteter är populära hos våra medlemmar? Vilka nya aktiviteter vill vi ta fram?

Det är några av de frågeställningar som kommer att diskuteras under det här diskussionstorget.

Diskussionsledare: Katarina Ulfsparre, Riksförbundsstyrelsen

 

 

Vad ska 4H:s nationella ledarutbildning innehålla?

Under 2021 startar ett projekt med syftet att se över, uppdatera och utveckla 4H:s nationella ledarutbildning. För att den ska bli så bra som möjligt behöver vi nu dina synpunkter och önskemål på vad den ska innehålla!

Via projektet kommer det skapas utbildningsmaterial och kursledare kommer att utbildas, som i sin tur utbildar ledare på regional nivå. Vi vill därför diskutera vad du ser att ledare på läns- och klubbnivå behöver lära sig mer om för att kunna utvecklas.

Diskussionsledare: Valberedningen & Maria Jansson – Projektledare

 


 

Schema 

Här är schemat för helgen, observera att du själv väljer hur mycket du vill delta via anmälan. Där väljer du hur många inriktningar du vill gå samt hur många diskussionstorg du vill delta på. Vi ses på 4Hs Nationella Konferens den 29-31 januari 2021!

 

Fredag:

18.30 – 19.00 VÄLKOMNA!

19.00 – 20.30 Föreläsning

21.00 – Digitalt häng

 

Lördag: 

08.45-08.55 Morgonsamling

09.00-09.45 Första passet

10.00-10.45 Andra passet

11.00-11.45 Tredje passet

11.45-13.00 Lunch

13.00-13.45 Fjärde passet

14.00-14.45 Femte passet

14.45-15.15 Fika/Paus

15.15-15.45 Gemensam aktivitet

16.00-16.45 Diskussionstorg 1

17.00-17.45 Diskussionstorg 2

20.00- Digitalt häng

 

Söndag: 

08.45-08.55 Morgonsamling

09.00-09.45 Första passet

10.00-10.45 Andra passet

11.00-11.45 Tredje passet

11.45-13.00 Lunch

13.00-13.45 Fjärde passet

14.00-14.45 Femte passet

15.00- 15.30 Avslutning

 

 

Nationella_Konferensen_Valla_2020_Alma_Bengtsson_MG_2895_

 

S4-H Winter Pen Pal Program

Sverige har fått möjligheten att delta i S4-H Winter Pen Pal Program, vilket är något som States ´ 4-H International Exchange anordnar.

Programmet riktar sig till 4H-are mellan 9-18 år som under fyra månader ha kontakt med en 4H-are i USA. Detta för att få nya vänner, förbättra sin engelska samt lära sig mer om den amerikanska kulturen.

Är du personal eller en person utanför målgruppen? Uppmuntra då någon annan att vara med, detta är en väldigt unik och rolig möjlighet. Om du är intresserad av att delta, läs då mer via PDFerna som ligger här nedan.

 

States’ 4-H 2021 Winter Pen Pal Program – Registration Info

States’ 4-H Winter Pen Pal Flier_INTL

States’ 4-H 2021 Winter Pen Pal Program Outline_INTL_final

Extra riksförbundsstämma 2020

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_043_web

På Sveriges 4Hs digitala stämma togs följande beslut: 

Att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna förespråkar ansvarsfrihet och att inga ändringar görs i bokslutet under revisionen.

 

Riksförbundsstyrelsen har sedan stämman fått en större mängd ytterligare medlemmar som saknades i Membersky inrapporterade avseende 2019. Detta gör att intäkterna ökar och bokslutet behöver ändras. I enlighet med stämmobeslutet kommer därför en extra stämma att genomföras.

Härmed kallar riksförbundsstyrelsen till extrastämma 2020. Extrastämman kommer att genomföras lördagen 10 oktober kl 15.00. Extrastämman kommer även den genomföras på Zoom med stöd av VoteIT.

 

Anmälan: 

Anmälan av ombud samt åhörare till extrastämman görs till stämmosamordnaren Olof Segevall på olof.segevall@4h.se senast den 30 september. Därefter kommer mötesinbjudan till Zoom samt inbjudan till VoteIT skickas ut.

Om länsförbundet anmäler ombud som inte var anmäld som ombud till stämman i augusti måste man visa på stämmoprotokoll på att denna person nu är vald som ombud.

 

Agendan för mötet är: 

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande och vice ordförande för stämman.

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare och vice sekreterare för stämman.

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

5. Fastställande av röstlängden.

6. Fråga om extrastämmans behöriga utlysande.

7. Resultatrapport- och balansräkning 2019

8. Revisorernas berättelse.

9. Ansvarsfrihet för riksförbundsstyrelsens ledamöter för 2019.

10. Stämmans avslutande.

 

Stämmohandlingar

RS4H Revisionsrapport 2019

Resultatrapport_20190101-20191231_Riksförbundet Sveriges 4H_FINAL

Balansrapport_20190101-20191231_Riksförbundet Sveriges 4H_FINAL

 

Med vänliga hälsningar 

Riksförbundsstyrelsen

 

 

 

 

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_043_web

 

4H-gårdsassistent sökes till Almviks 4H-gård

Malmö 4H-krets söker en 4H-gårdsassistent sökes till Almviks 4H-gård

Kommun: Malmö
Yrke: 4H-gårdsassistent 
Ansök senast: 2020-08-31 

Anställningsform: Vikariat fr.o.m 2020-09-07 t.o.m 2021-03-13 dock längst till ordinarie befattningsinnehavare återinträder i tjänst. Ev chans till förlängning.  Heltid, 3 veckors schema.
Lön: månadslön  Kollektivavtafinns med SLF/Unionen.

Om oss: 

4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. Vi finns i över 80 länder och riktar oss till barn och ungdomar 7-25 år. På Almvik har vi även verksamhet för 4-6 åringar.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka deras rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten utan att vara mer värd än någon annan. 4H:s motto är “lära genom att göra”, och vårt mål är att det ska genomsyra all vår verksamhet. Inom 4H bedriver vi verksamhet av ungdomar, för ungdomar, d.v.s. våra ledare är unga. I våra styrelser och kommittéer sitter ungdomar, som själv tar ansvar för och fattar beslut gällande deras fritid.

4H är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Almviks 4H-gård ligger mellan Lindängen och Lindeborg i Malmö. Gården är öppen för alla och drivs sedan 1976 av 4H.  Du kommer att ingå i ett litet team på tre anställda; en gårdsföreståndare och två 4H-gårdsassistenter. Tillsammans så utför ni det praktiska arbetet på gården, leder aktiviteter, tar emot studiebesök, har läger mm.  Driften och verksamheten planeras tillsammans med styrelserna för Malmö 4H-krets och Almviks 4H-klubb. På gården finns det diverse olika lantbruksdjur så som kaniner, hästar, kor, getter, får, höns och katt.

Om dig

Den vi söker bör ha erfarenhet/utbildning inom både djurskötsel och pedagogiskt arbete. erfarenhet av körning med häst- & vagn och ev ridning. Vi ser gärna att du är driftig, kreativ, positiv, flexibel och har ett genuint intresse för människor och djur. Du bör ha lätt att samarbeta och kommunicera, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Föreningsvana är en merit.

B-körkort och tillgång till bil.

 

Dina arbetsuppgifter: 

Att arbeta som 4H-gårdsassistent på Almviks 4H så förkommer det en stor variation av arbetsuppgifter, det vill säga att ingen dag är den andra lik. Under tillkommer några punkter av vad som kan förekomma.

 • Att leda barn/ungdomar i den dagliga verksamheten så som djurskötsel, matlagning/bakning, läger, idrott m.m.
 • Planera och utföra olika aktiviteter för barn och ungdomar
 • Att utföra den dagliga djurskötseln som finns och därtill vanligt förekommande uppgifter inom djurhållning såsom t. ex. skötsel av hagar och anläggning.
 • Studiebesök
 • Viss administration
 • Gården har öppet för allmänheten 8-17 på vardagar och 9-16 på söndagar. I dagsläget jobbar man 1 dag / vecka fram till 20.00 samt var 3:dje söndag enligt ett 3 veckors schema. Andra tider kan förkomma vid styrelsemöten, läger, utbildningar m.m.

Ansökan:

Urval, rekrytering och intervjuer sker löpande för tjänsten 

Ansökan sänds till: malmo@4h.se      
Märk din ansökan med 4H-gårdsassistent” 

Ansökan skall innehålla personligt brev, CV och referenser.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. 

Kallelse till riksförbundsstämma 2020

Varmt välkomna till Riksförbundet Sveriges 4Hs riksförbundsstämma 2020!

Den 29 april gick Riksförbundet Sveriges 4H ut med informationen att Rix20 kommer ställas in i år på grund av Covid-19. I samband med det togs även beslutet att arrangera riksförbundsstämman digitalt den 15-16 augusti. Riksförbundsstämman kommer att arrangeras på den digitala plattformen Zoom med hjälp av beslutsstödsystemet, VoteIT. Här nedan kan du läsa om vem som är kallad till riksförbundsstämman, hur det kommer genomföras samt hur anmälan kommer gå till. Om du har frågor efter att läst all information kan man kontakta riksförbundsstyrelsens samordnare för riksförbundsstämman Olof Segevall på olof.segevall@4h.se

 

Vem är kallad till riksförbundsstämman?

Ombud – Du som av ditt länsförbunds-/distrikt valts ut som ombud till riksförbundsstämman. Du måste vara medlem i Sveriges 4H för att kunna vara ombud på stämman.

Riksförbundsstyrelsen – Du som sitter med i riksförbundsstyrelsen.

Stämman välkomnar gladeligen åhörare. Åhörare anmäler sig på samma sätt men meddelar att det endast är åhörare på stämman. Hur man anmäler sig kan man läsa om nedan.

 

De digitala verktygen

Zoom

Den digitala plattformen som kommer att användas är Zoom. Zoom är ett amerikanskt kommunikationsföretag som ägnar sig åt videotelefoni- och chatt-tjänster genom en molnbaserad IT-plattform som används i samband med videokonferenser, distansarbete och distansundervisning. För att läsa mer om Zoom gå in på, https://zoom.us/.

 

VoteIT

VoteIT är ett system för att hålla bättre beslutsmöten över nätet. I VoteIT kan mötesdeltagarna diskutera, lägga förslag och rösta under mötets gång. VoteIT är i alla delar fri och öppen programvara och omhändertas av den ideella föreningen VoteIT. Detta beslutstödssystem använder bland annat Studiefrämjandet, Bygdegårdarnas riksförbund med flera. Dessa system kommer användas tillsammans under stämman för att få en säker demokratisk gång samt ett hållbart digitalt möte.

 

Tips för digital stämma

Här kommer ett gäng tips för vår digitala stämma. Detta är något nytt för många av oss så ta er tid att läs på om några tips.

1. Se till att ha testat uppkopplingen så att kameran och mikrofonen fungerar innan du ansluter.

2. Ha kameran på, detta gör att mötet blir mer verkligt och viktigt för att veta att folk är närvarande under mötet. Men om kameran påverkar ljudet så är det viktigast att vi hör varandra bra.

3. Ha mikrofonen av när du inte ska prata, den kan annars ta upp ljud omkring som kan störa mötet.

4. Om ni samlar era ombud, se till att ha en bättre mikrofon än den på datorn. Ett exempel är att ha en konferenstelefon.

5. Visa att du vill prata med “uppräckningshanden” som finns i Zoom, på detta sätt stör man inte under pågående diskussion.

6. Ta hjälp av en person som kan tekniken om du inte känner dig bekväm med det ansvaret.

7. Använd dator

8. Om ni är flera: Ställ in högtalarvolymen så ni i rummet kan höra vad som sägs i samtalet utan att ljudet tas upp av er mikrofon och skapar ett eko.

9. Är du ensam: använd hörlurar

10. Ha en talarstol eller utnämnt ställe där man står och talar. Då behöver ni inte få med mer än en person per bild åt gången likaså bara en persons röst som behöver tas upp åt gången.

11. Ladda ner Zoom till datorn. Det är enklare för datorn att hantera till skillnad från att använda webbläsaren.

 

Riksförbundsstämmans & Utskottens genomförande

Utskott

Den digitala stämman kommer utgå från samma struktur som den vanliga. Utskotten kommer att genomföras tisdagen den 11 och onsdagen den 12 augusti. Det kommer delas upp i två möten där de behandlar motioner och propositionerna på ena och ekonomi på det andra. Längre ner kan man läsa om schemat för utskotten samt stämman.

Tanken är att diskussionerna ska ske under utskottsmötena, detta för att det ska bli enklare att genomföra stämman under helgen. Riksförbundsstyrelsen önskar även att ombud skickar in sina frågor innan utskottsmötet, detta för att mötena ska flyta på bättre.

På utskottsmötet kommer vi även prova att använda beslutstödssystemet VoteIT, detta för att alla deltagare ska få en bild av hur det kommer gå till under stämman. Vi kommer även ha en genomgång av Zoom så att samtliga vet hur det fungerar inför stämman.

Alla ombud behöver inte närvara på båda utskottsmötena men alla länsförbund ska finnas representerade vid båda tillfällena, detta för att underlätta under den sittande stämman. Frågor skickas till Olof Segevall på, olof.segevall@4h.se skriv i ämnesfältet “Fråga/Frågor inför utskottsmötet på dag “

 

Riksförbundsstämman

Riksförbundsstämman kommer att arrangeras helgen 15 & 16 augusti. Stämman kommer att vara upplagd så att vi fokuserar på att ta beslut. Utskottsmötena ska vara som grunden till alla beslut som vi fattar under stämman.

Riksförbundsstyrelsen rekommenderar att varje län samlar sina ombud på önskad plats. Detta är endast en rekommendation och inget som krävs. Presidiet kommer att vara samlat under helgen detta för att underlätta deras arbete samt stämman.

 

Schema för riksförbundsstämman samt utskott

Anslut 15 minuter innan start

Vi vill att samtliga ombud kommer in i mötet 15 minuter innan start. Detta för att vi ska kunna ha tid att hjälp personer som har problem utan att påverka mötestiden. Om man kommer in och allt fungerar kan man stänga av kameran samt ljudet och komma tillbaka när mötet ska starta.

 

TISDAGEN 11 AUGUSTI 2020, KL 18.00-21.00

Utskott 1 – motioner & propositioner, samt VoteIT & Zoom genomgång.

Plattform: Zoom

 

ONSDAGEN 12 AUGUSTI 2020, KL 18.00-21.00

Utskott 2 – Ekonomisk genomgång, samt VoteIT & Zoom genomgång.

Plattform: Zoom

 

LÖRDAG 15 AUGUSTI 2020 KL 10.00-16.00

10-00-10.45 Första sittning

10.45-11.00 Paus

11.00-11.45 Andra sittning

11-45-13.00 Lunch

13.00-13.45 Tredje sittning

13.45-14.00 Paus

14.00-14.45 Fjärde sittning

14.45-15.00 Paus

15.00-16.00 Femte sittning

Plattform: Zoom & VoteIT

 

SÖNDAG 16 AUGUSTI 2020 KL. 10-00 – 15.00

10-00-10.45 Första sittning

10.45-11.00 Paus

11.00-11.45 Andra sittning

11.45-13.00 Lunch

13.00-13.45 Tredje sittning

13.45-14.00 Paus

14.00-15.00 Fjärde sittning

15.00 Stämman avslutas

Plattform: Zoom & VoteIT

 

Hur anmäler man sig?

Anmälan sker till olof.segevall@4h.se senast den 31 juli. Uppge namn och vilket länsförbund du representerar samt vilka möten du kommer närvara på.

Om ditt länsförbund anmäler alla ombud samtidigt är det även viktigt att utöver de uppgifter som redovisades ovan även skriva mejladresser till alla. Detta för att inbjudan till den digitala stämman sker via mejl. Mer detaljerad information om hur man ansluter till mötet med mera kommer även att skickas ut till de anmälda ombuden på mejl.

Vi värnar om den demokratiska processen och önskar att samtliga länsförbund som skickar ombud inkommer med ett protokollsutdrag eller motsvarande där beslut tydligt framgår att ombuden är demokratiskt valda till stämmoombud eller förtroenderådsrepresentanter. Detta är något som kommer att vara en obligatorisk del av anmälan i framtiden och som fasas in under detta året. Glöm inte att samtliga ombud måste vara medlemmar i 4H. Se till att ha blivit medlem innan du kommer till stämman.

 

Stämmohandlingar

Sveriges 4H – Stämmohandlingar 2020

Verksamhetsberättelse_2019_Sveriges4H_FINAL

Resultatrapport_20190101-20191231_Riksförbundet Sveriges 4H

Balansrapport_20190101-20191231_Riksförbundet Sveriges 4H

 

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_043_web

Ny hemsida för Sveriges 4H

Bakgrund till projektet

Under 2018 besöktes vår hemsida av 153.000 personer och under 2019 av 219.000 personer. Antalet besökare på vår hemsida har de senaste åren ökat markant. Vi har besökare inne på vår hemsida mer eller mindre dygnet runt, vilket är väldigt roligt! Vår hemsida är dock mycket mer än bara en sida där man kan hitta information, det är även en del av vårt varumärke. Därför ställer det högre krav på oss att vi har en hemsida som både har bra innehåll, är lätt att hitta på och ser fin ut. Detta gäller i alla organisationsled, från Riksförbund till klubb.

Under det senaste året har Sveriges 4Hs kommunikationsgrupp pratat mycket med ideella och personal runt om i Sverige för att få en bild av hur de uppfattar vår hemsida. Dels genom muntliga samtal, formulär och dels genom gruppsamtal under t.ex. Nationella konferensen.

Kommunikationsgruppen är nu tillsammans med IT-gruppen i startgroparna för ett projekt som kommer innebära ett byte och en övergång till ett nytt webbplats-system.

Målen är: organisationen får ett enklare verktyg för att redigera sin publika webbplats som har ett intranät kopplat till sig, 4H får en uppdaterad gemensam layout, en gemensam grafisk profil och ett säkrare system från exempelvis hackare.

Kommunikationsgruppen arbetar tillsammans med ett företag som heter KFV-IT & Telecom som kommer vara leverantör och även support av det nya systemet. Tillsammans har vi kommit överens om hur vi skall utföra detta projekt. Man kan i sin enkelhet dela upp det i perioderna Förarbete, Produktion, Testpiloter, Utbildning, Lansering.

 

Förarbete Just nu befinner vi oss i perioden Förarbete där vi arbetar med hur 4H vill att vårt system skall vara anpassat till oss. Dels användarmässigt och designmässigt. 

Produktion Detta är perioden där KFV-IT utvecklar systemet och gör det redo för våra testpiloter. 

Testpiloter Utvalda testpiloter får testa på att använda och lära sig hur man administrerar hemsidor i systemet. Systemet görs färdigt efter input från piloterna.

Utbildning Kommunikationsgruppen utbildar organisationen hur man administrerar webbplatser i systemet.  

Lansering Perioden där vi kan lansera våra nya uppdaterade webbplatser. 

 

Arbetet leds av Sveriges 4Hs kommunikationsgrupp och IT-gruppen som jobbar i väldigt nära samarbete med företaget KFV IT & Telecom. KFV IT är de som kommer verkställa samt bygga upp de nya hemsidorna i verktyget Statamic 

 

Statistik hemsidan 2019


Plattform

WordPress försvinner

Den nya hemsidan kommer inte att byggas i WordPress vilket är plattformen vi använder oss av idag. Anledningen till detta är dels för att WordPress är ett system som många i föreningen anser är väldigt svårt att lära sig. Detta då det inte är så användarvänligt och vissa moment kräver att man har kunskaper inom vissa IT-områden. Många större företag som använder sig av plattformen WordPress anlitar konsulter för att sköta deras hemsidor, då systemet är för tidskrävande samt svårt att hantera för många. Då det finns plattformar som passar oss betydligt mycket bättre bör vi byta ut WordPress för att alla i föreningen ska ha samma möjligheter att jobba med sina hemsidor.

WordPress är även ett system som kräver mycket tid och energi av ideella inom 4H, främst IT-gruppen. För att systemet ska fungera som det ska behöver IT-gruppen uppdatera systemet med olika typer av systemuppdateringar och underhålla hemsidan på andra sätt. Detta för att vi ska minska risken för att t.ex. bli hackade eller för att hemsidan ska krascha. Det arbetet syns sällan utåt i föreningen då vår IT-grupp har varit väldigt bra på att hantera detta, men genom att lyfta av detta från deras axlar kan de fokusera på andra uppgifter. 

Vår nya plattform – Statamic

Statamic är ett så kallat publiceringsverktyg för att bygga, hantera och publicera en eller flera hemsidor. Statamic ska vara enklare för administratören att ha hand om än WordPress som 4H har i dagsläget. Prestandan på de webbplatser som byggs i Statamic ligger långt över medelvärdet för en vanlig webbplats. Statamic är även det säkraste systemet som KFV-IT har hittat vilket är viktigt för alla inblandade.  

Är du intresserad av att få en snabb överblick över hur systemet kommer att se ut samt fungera, besök då hemsidan https://statamic.com/why . Där finner du mer information om plattformen.


 

Medlemshandboken blir intranät

Idag ligger mycket av vår interna information uppe på hemsidan för externa användare att ta del av. Det är egentligen inte fel i sig då inget av det som idag ligger uppe på hemsidan kan anses som hemligt. Men det skapar en viss otydlighet när information som t.ex. rör våra djurläger för barngrupper varieras med hur t.ex. vårt lönesystem för anställda inom 4H är uppbyggt. Det i sin tur gör det svårt att bygga upp en bra struktur med en rödtråd genom hela hemsidan.

Med den nya hemsidan vill vi skala bort all intern information som riktar sig till våra styrelser, ideella grupper, personal och engagerade medlemmar till ett intranät. På så vis blir vår nya hemsida en plats som lämpar sig bättre för extern information om allt roligt som händer i vår förening.

Grunden för vårt intranät finns redan idag och används inom vissa områden. Detta vill vi utveckla mer, vilket betyder att man som ideell i en styrelse, grupp eller personal kommer att hitta dokumentmallar och information som rör föreningen i ett slutet intranät. Intranätet kommer att utvecklas i samband med att den nya hemsidan tas fram. Då det är KFV-IT som har utvecklat vårt intranät kommer både hemsidan och intranätet byggas in på samma plattform för att förenkla tillgången till information för såväl besökare, som engagerade i organisationen.

 


 

 

Hur går vi tillväga?

Att byta plattform och system för en hemsida är ett stort jobb. Det är viktigt att hela föreningen är med på banan så att det blir ett gemensamt arbete framåt. Därför kommer vi bland annat att jobba med följande delmoment:

 

Piloter 

För att kvalitetssäkra samt utveckla hemsidorna kommer det att arbeta med piloter. Piloternas roll i detta är att testa det nya systemet för att kunna utveckla det så det passar alla verksamheter i Sveriges 4H. Piloterna är en form av kvalitetssäkring samt ett verktyg för Kommunikationsgruppen att få input för vad man tycker fungerar bra och inte.

Kommunikationsgruppen kommer att kontakta de tilltänkta piloterna för projektet och se ifall intresse finns att vara med i detta. Urvalet av piloter är gjort så att vi ska få en så stor mångfald som möjligt. Saker som har tagits i beaktning i urvalet är, geografisk spridning, personal, ideella, klubbar, gårdar, verksamhetsledare samt länsförbund. Detta för att som sagt få en så stor mångfald som möjligt för att systemet ska utvecklas till det bästa för Sveriges 4H.

Det kommer vara mellan 15-20 piloter totalt som kommer att få arbeta med systemet innan introducering för resterande del av organisationen.

Alla piloter får förbereda sig noggrant inför pilot-perioden och kommer få tydliga instruktioner om vad som förväntas av deras engagemang. Kommunikationsgruppen finns givetvis som stöd under hela processen.

Utbildningar

Bland de viktigaste bitarna i detta projekt är utbildning i det nya systemet. Detta för att alla som jobbar med hemsidorna runt om i organisationen ska ha en bra grund för det. Det kommer att finnas utbildningsfilmer för hur systemet fungerar samt hur man administrerar det.

Utöver utbildningsfilmerna kommer det även att genomföras ett gäng utbildningstillfällen för organisationen. Den första kommer vara på 4Hs Nationella Personaldagar 3-4 november. Under november och december kommer det att arrangeras utbildningsträffar där alla länsförbund kommer att vara med vid olika tillfällen. Information om exakta datum för just ditt specifika länsförbund kommer att komma strax efter sommaren. Det sista inplanerade utbildningstillfället är på Nationella Konferensen i januari.

 

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_043_web


 

Tidsplan för projektet 

Att byta system för vår hemsida är ett stort projekt som inte görs över en dag. Vi i Kommunikationsgruppen tillsammans med IT-gruppen och KFV-IT har tagit fram en tidsplan för implementering. I tidsplanen har vi tagit hänsyn till organisationens olika viktiga händelser för att göra en sådan smidig övergång som möjligt till nytt system och för att säkerställa att allting fungerar inför ett nytt verksamhetsår. Här nedan ser du de större delmomenten i vår tidsplan.

 

April 

 • Projektet startar
 • Undersökningsformulär Design

Maj

 • Introduktion piloter

Juni 

 • Utveckling av hemsidor, KFV IT

Juli

 • Utveckling av hemsidor, KFV IT

Augusti

 • Piloter introduceras till systemet

September 

 • Piloter jobbar i systemet
 • Presentation av systemet för organisationen

Oktober

 • Vidareutveckling hemsidor

November

 • Utbildning 4Hs Nationella Personaldagar, 3-4/11
 • Utbildningsträffar ute i landet

December

 • Lansering av ny hemsida för hela Sveriges 4H.

 

Var med och påverka!

Vi i Kommunikationsgruppen anser att det är viktigt att alla får komma till tals och berätta hur hemsidan ska utformas för att den ska passa er verksamhet så bra som möjligt. Därför kommer vi under tidens gång i samband med det här projektet skicka ut formulär och prata med alla i föreningen. Redan nu finns det ett formulär som du gärna får svara på!

Klicka här för att påverka! 


 

Frågor eller funderingar?

Tveka inte på att höra av dig till Sveriges 4Hs Kommunikationsgrupp vid frågor. En viktigt del i det här projektet är att alla i föreningen förstår och hänger med i vad som händer genom hela processen. För att vår hemsida ska bli så bra som möjligt är det även viktigt att alla som vill vara med och påverka hur hemsidan ska se ut och fungera hör av sig till oss.

Vid frågor och funderingar, kontakta Elin Elander via Elin.Elander@4H.se eller Kommunikationsgruppen via Kommunikation@4H.se.

Projektbidrag beviljat av Svenskt Friluftsliv

 

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2020 klar.

Riksförbundet Sveriges 4H får 1  070  000 kronor i form av projektbidrag. Bidragen är till de två projekten ”Lära genom att göra” i naturen på 4H-gård samt ”Pinnbröd åt folket”.

Riksförbundet Sveriges 4H är en av många medlemsorganisationer i Svenskt friluftsliv. Tack vare Svenskt friluftsliv kan vi utveckla vår verksamhet som inte bara kommer medlemmarna till del men även samhället. Vi är tacksamma över att få en fortsättning på  projektet ”Lära genom att göra” i naturen på 4H-gården. Samt kunna få driva det nya projektet ”Pinnbröd åt folket” vilket handlar om att bedriva lägerverksamhet på regional nivå för ungdomar. Där friluftsliv är en stor del i lägret. Detta säger,  Katarina Ulfsparre, Ordförande i Sveriges 4H.

 Regeringens fortsatta anslag för år 2020 visar att regeringen sätter stort värde på våra friluftsorganisationer och att det finns en önskan att människor aktiverar sig och utövar friluftsliv. Rörelse och aktivitet är särskilt viktigt för våra barn och unga och jag är glad att arbetet med att utöva friluftsliv får möjlighet att utvecklas, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

 

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 81 ansökningar från 32 olika organisationer om totalt belopp på 71 miljoner kronor och översöknings-graden var ca 49 %.
För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök http://svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/

För ytterligare information

Elin Elander, Projektledare & föreningsadministratör, Sveriges 4H, 070-8481968 elin.elander@4h.se www.4h.se

Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se
www.svensktfriluftsliv.se

Med anledning av coronaviruset

Information 22 januari 2021

Nytt beslut kom från regeringen den 21/1 att barn- och ungdomsverksamhet (för dem som är födda 2005 eller senare) får starta igång sin verksamhet igen, både inomhus och utomhus. Vår rekommendation är dock att fortsätta vara utomhus i möjligaste mån och att anpassa verksamheten så att smittspridning kan undvikas.

Klubben fattar eget beslut om verksamheten och vi uppmuntrar alla till att använda den framtagna riskbedömningen. Verksamhet som inte kan genomföras på ett säkert sätt behöver fortsatt ställas in.

Följ folkhälsomyndighetens lokala restriktioner och rekommendationer. <https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/barns-fritidsaktiviteter-ska-kunna-halla-oppet/>

Här hittar ni Sveriges 4H:s riskanalys 


Information 13 januari 2021

Coronaläget är fortsatt ansträngt och det medför utmaningar för oss att planera för vår verksamhet.

Goda nyheter är ändå att vaccinationer har kommit igång, men det kommer förmodligen ta tid innan det har effekt på vår verksamhet. Vi har även en ny tillfällig pandemilag som gäller från den 10/1.

Vi råder våra klubbar att om möjligt fortsatt ställa om till utomhusverksamhet i mindre grupper eller övergå till digital verksamhet. Om verksamheten inte kan genomföras på ett säkert sätt så behöver vi ställa in.

Om verksamhet kan genomföras behöver en riskbedömning först göras i vårt framtagna dokument som du hittar nedan. Följ folkhälsomyndighetens lokala råd, tag gärna reda på hur de lokala skolorna valt att genomföra sin verksamhet.

Så här formulerar folkhälsomyndigheten sina råd riktat till barn och unga:

Det går bra att träffas utomhus om alla är friska och om ni inte är för nära varandra. Ni kan även hålla kontakten på andra sätt, till exempel via datorn, telefonen eller sociala medier.

 

I nuläget är det svårt att planera för vårens aktiviteter, hur aktiviteter kan genomföras och hur många som kan samlas och när.

Detta ställer krav på oss och vi förstår att det är svårt att planera. Fortsätt att ta hand om varandra, dela gärna idéer för hur verksamhet kan genomföras säkert, eller åtminstone hur kontakt kan hållas. Vår verksamhet har stor betydelse för många och även en kontakt som inte är fysisk kan vara viktig.

Vi ser fram emot att smittläget förbättras och vi vill inte bidra till en ökad smittspridning.

 

Här finns mer information från folkhälsomyndigheten riktad till barn och unga:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-barn-och-unga/#fyratips

 


Information 25 november

Vid Folkhälsomyndighetens presskonferens den 24/11 framkom inte någon ny information som påverkar vår verksamhet.

Vår rekommendation från den 18/11 kvarstår. Gå gärna igenom riskdokumentet för att göra verksamheten så säker som möjligt.

Tänk nytt, ställ om och ha omtanke om varandra!


Information 18 november

Den 16 november kom nya restriktioner från regeringen och folkhälsomyndigheten. Allmänna sammankomster ska begränsas till max 8 personer. 4H tar detta på stort allvar och inväntar mer och tydligare information kring hur detta påverkar vår verksamhet och vad vi behöver göra. Vi utmanas att tänka nytt och vi fortsätter att ha omtanke om varandra.

Klubben bestämmer själv om sin verksamhet. Går det att bedriva en säker verksamhet, så gör det. Kan verksamheten ställas om till digital eller kan ni vara utomhus med avstånd i mindre grupper? Använd riskanalysen som hjälp i ert arbete och använd denna inför alla 4H-aktiviteter.

Vi inväntar hur bedömningen blir när det gäller barn- och ungdomsverksamhet och återkommer när vi vet mer.

Vi uppmuntrar alla att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer som kan variera lokalt.

Ta hand om varandra!

 


Tidigare information

Information 2 april

Sveriges 4H rekommenderar följande med anledning av coronaviruset. Sammankomster med över 50 personer är inte tillåtna. Inför alla 4H-aktiviteter ska en riskbedömning göras (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/) och använd Sveriges 4Hs riskanalys. 4H-aktiviteter kan fortsatt genomföras men ska hållas utomhus eller digitalt för att minska smittspridning.

Nästa vecka är det många län och klubbar som har planerat påsklovsläger och andra påsk-aktiviteter och Sveriges 4H har därför fått många frågor angående spridningen av coronaviruset. Riksförbundet följer noga Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och uppmanar 4Hs län och klubbar att också göra det.

Det är rekommenderat att tvätta händerna ofta och att stanna hemma om du har symptom på luftvägsinfektion även om de är lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/).

Sedan fredag 27 mars har regeringen infört ett förbud för sammankomster med fler än 50 personer, vilket 4H självklart följer. Inför alla 4H-aktiviteter ska en riskbedömning göras. Mindre lokala aktiviteter rekommenderas i nuläget att fortsatt hållas då fritidsaktiviteter är en viktig del av folkhälsan. Alla 4H-aktiviteter ska dock hållas utomhus eller digitalt för att minska smittspridning. Moment med närkontakt i samband med exempelvis lekar ska undvikas.

Om du ska resa utomlands med 4H uppmanar Sveriges 4H att följa Utrikesdepartementets (UD) reserekommendationer. UD avråder från utlandsresor till alla länder fram till åtminstone 14 april (https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/).


Information från 20 mars

Riksförbundsstyrelsen har under fredagen den 20 mars 2020 haft möte med anledning av coronavirusets spridning.

Vi kan konstatera att många klubbar, kretsar, gårdar och länsförbund redan vidtagit åtgärder för att, med omtanke om varandra, försöka bidra till att begränsa spridningen.

Vi hänvisar främst till myndigheternas rekommendationer, men med tanke på att det bland oss finns en stor publik verksamhet med många besökare så finns det anledning att vara extra vaksam och vara beredd på nya direktiv. Vi rekommenderar alla gårdar att se till att det finns tydliga anslag kring hygien i lokalerna.

Med anledning av folkhälsomyndighetens rekommendationer kring resor i Sverige har vi beslutat att skjuta upp 4H-klubbarnas riksfinal till den 11-13 september samt att Riksförbundets styrelsemöte i mars hålls online istället för på Skälby 4H-gård som tidigare var planerat.

Vi följer utvecklingen och tar beslut löpande kring våra övriga arrangemang. Exempelvis avser vi fortfarande att genomföra Riksläger och stämma enligt plan, men är givetvis beredda att ompröva detta beslut beroende på myndigheters direktiv och utvecklingen i stort.

Många avser att hålla årsmöten i dagarna och från Riksförbundets sida vill vi framhålla det är möjligt att genomföra dessa möten online om man har de tekniska förutsättningarna. Ett annat alternativ är att möten hålls utomhus. Vår rekommendation är att datumen hålls i möjligaste mån, men om detta ej är möjligt kan man söka dispens hos Riksförbundsstyrelsen.

Finns det motioner till länsförbundsstämmor som man avser skicka vidare till riksstämman kan beslut om detta tas av länsförbundsstyrelsen om länsförbundsstämman inte hinner ta detta beslut i tid. Vi kommer inte att ändra sista datum för motioner till riksstämman.

På www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ finns råd och verktyg att använda vid eventuella arrangemang (riskbedömning).

Ta hand om er och varandra.

//Riksförbundsstyrelsen