Medlem och vän till Kårsta 4H klubb 2018

Bli medlem i 4H och vår klubb

För dig som är 6-25 år eller deltar i våra aktiviteter.

250 kr år/kalenderår

Betalas till pg 23 94 73-2 (Riksförbundet Sveriges 4H).
På betalningen anger du: Klubb Kårsta, Län Stockholm
Namn, adress, tel, e-post, födelsedata (dag, månad och år).

Du deltar kostnadsfritt i återkommande aktiviteter. (Kostnad för lägger och utflykter tillkommer.)

Du omfattas av 4Hs olycksfallsförsäkring.

Kårsta 4H vän

250 kr år/kalenderår.

Som vän stöttar du våra aktiviteter för våra medlemmar och underhållet av vårt klubbhus.
Pengar går således direkt till Kårsta 4Hs verksamhet.

Du är inte medlem i föreningen, men Du deltar kostnadsfritt i återkommande aktiviteter.

Betalas till pg 66 73 66-9 (Kårsta 4H Klubb)
På betalningen anger du: Namn, adress, telefonnummer och e-post