Bli medlem i 4H och vår klubb

Medlemsavgiften för 2017 betalas till postgiro 23 94 73-2 (Riksförbundet Sveriges 4H).

Hushållets första medlem betalar 250kr om man är under 36 år och 290kr om man är äldre. Då får man tidningen “Klöverbladet”.

Andra medlemmar från samma hushåll betalar 235kr om man är under 26 år, annars 275kr och dessa får ingen egen tidning.

När du är medlem gäller 4Hs olycksfallsförsäkring.

När du betalar ange:

Klubb Kårsta, Län Stockholm

Namn

Adress

Postnummer ort

Telefonnummer (mobil)

Födelsedata

E-post