Bli medlem eller vän i Kårsta 4H Klubb 2018

Klubbmedlem i Kårsta 4H

För dig som är 6-25 år eller deltar i våra aktiviteter.

Hushållets första medlem betalar 250 kr t.o.m. 25 år och 290 kr om man är äldre.
Andra medlemmar från samma hushåll betalar 235 kr t.o.m. 25 år, annars 275 kr.

OBS! På grund av ett missförstånd ang. hur man ändrar medlemsavgiften med 4H riks
kvarstår medlemsavgifts nivåerna enligt 2017 även för 2018.

Du deltar kostnadsfritt i återkommande aktiviteter. (Kostnad för lägger och utflykter tillkommer.)
Du omfattas av 4Hs olycksfallsförsäkring.

Medlemsavgiften betalas till pg 23 94 73-2 (Riksförbundet Sveriges 4H).

På betalning ange: Klubb Kårsta, Län Stockholm
Namn, adress, tel, e-post, födelseår, dag och år.

Stötta Kårsta 4H som vän

Som vän stöttar du våra aktiviteter för våra medlemmar och underhållet av vårt klubbhus.
Du är inte medlem i föreningen. Men deltar kostnadsfritt i våra aktiviteter. (Kostnad för lägger och utflykter tillkommer.) Dock är du inte försäkrad.

250 kr år/kalenderår

Betalas till pg 667366-9 (Kårsta 4H Klubb)

På betalning ange: Namn, adress, telefonnummer och e-post