Mottot i 4H är:

”Lära genom att göra” – och nu gör vi!

Äppellunden, Kårstavägen 311.

 

Bygget – 4H Kårstas gym över 150 kvm.

Vi önskar alla välkomna till vårt gym!