Registerkontroll vid uppdrag på Karlstad 4H

 

Information om registerkontroll vid anställning, praktik eller uppdrag på Karlstad 4H.

Innan du ska börja arbeta eller göra praktik på Karlstad 4H måste du lämna ett utdrag ur belastningsregistret. Anledningen är att stärka barns skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Krav om utdrag har kommit till som ett led i genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn samt barnpornografibrott.

Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år och du ska bara lämna det när du blivit erbjuden arbete, praktik eller uppdrag. Anställs du tillsvidare lämnar du registerutdraget inför att anställningen kan börja. Ideellt arbete undantas från regeln om att lämna utdrag ur belastningsregistret.

Gör så här:

Hämta eller fyll i blanketten på www.polisen.se, välj belastningsregister/övrigt arbete och kontakt med barn.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/blanketter—ovrigt-arbete-med-barn/

Information till arbetsgivaren Karlstad 4H:

  • Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år.
  • Registerutdraget ska inte sparas av arbetsgivaren.
  • Arbetsgivaren får endast göra en notering att utdrag av belastningsregister visats upp.
  • Utdraget behöver inte lämnas i ett obrutet kuvert.