Bokade gårdsbesök

Hos oss kan man boka en guidad visning bland våra djur.

Under en guidad visning får man tillsammans med personalen chansen komma nära djuren, kanske till och med klappa dom samtidigt som vi lär oss om de olika djurslagen.

Under en familjeguidning får man tillsammans med personalen chansen komma nära djuren, kanske till och med klappa dom samtidigt som vi lär oss om de olika djurslagen.
Denna guidning gäller endast en familj åt gången.

Under kretsloppet får barnen själva plocka ägg som de sedan baka muffins med, äggskalen läggs i komposten där barnen får ta jord och stoppa ner i en kruka.
I krukan som får tas med hem till förskolan/skolan sår sedan barnen frön.
Sedan går vi tillbaka till hönsen och ger dom muffinssmulor.
Vips så är kretsloppet slutet!

REDE – Respekt Empati Djur Etik är ett djurinriktat värdegrundsmaterial som hjälper barn att utveckla sin empati.
Materialet riktar sig lärare och pedagoger och det finns i två ålderskategorier; förskolan 1- 6 år (Mini-REDE) och skolan årskurs F-5 (REDE).

De tre syftena med REDE är:

• barnen stimulerar och utvecklar sin förmåga och medkänsla för både djur och människor
• barnen får möjlighet att utveckla ett reflekterande synsätt runt viktiga livsfrågor
• barnen får tillit till sin egen förmåga att ta ställning och uttrycka sin ståndpunkt

 

Tider för aktiviteter är från kl 10 på vardagar.

Alla bokningar sker via mejl.

Avbokning ska ske senast 7 dagar innan den bokade dagen för återbetalning, med undantag vid sjukdom.

20190911_085448

Priser

Guidning, ca 30 till 45 min

400 kr max 10 pers

Familjeguidning
250 kr max 5 pers, alla ska ingå i samma familj.

Kretsloppsbesök, ca 1 timme

10 barn 600 kr, alla utöver 50 kr/person

REDE

10 barn 600 kr