VERKSAMHETSPLAN

Vad är en verksamhetsplan?

I en verksamhetsplan finns alla de större målen medlemmarna har beslutat att Hallands 4H ska sträva efter den kommande tiden.

Ett av fyra dokument

Verksamhetsplanen är ett av fyra viktiga dokument som medlemmarna har fått vara med och påverka samt beslutat. Genom verksamhetsplanen kan man se vilka mål Hallands 4H ska sträva efter. Utöver verksamhetsplanen är de tre andra dokumenten:

  • Arbetsprogrammet som visar på vilka arrangemang som ska genomföras under året.
  • Budgeten som visar en uppskattning på hur ekonomi kommer att gå samt bör skötas under året.
  • Stadgarna som visar vilka interna regler vi ska förhålla oss efter.

Varför ha en verksamhetsplan?

Motsatsen för att utvecklas är att avvecklas, därför är det oerhört viktigt att vi som medlemmar och förening ständigt utvecklas och blir bättre. Genom verksamhetsplanen beslutar vi som medlemmar vad vi som förening ska fokusera på den kommande tiden, framförallt vilka mål vi vill uppnå.

Målen gäller alla styrelser, grupper, kommittéer och klubbar under Hallands 4H. Alla organ inom Hallands 4H uppmanas att sträva efter att uppnå de mål de kan.

Vem bestämmer målen?

Likt arbetsprogrammet, budgeten och stadgarna är det medlemmarna som bestämmer. Länsförbundsstyrelsen tar fram ett förslag på verksamhetsplan, arbetsprogram och budget samt lägger fram dessa under planeringskonferensen. Förslagen är framtagna utefter deras samlade bedömning, diskussioner med medlemmar samt olika grupper innan planeringskonferensen. Under konferensen är det sedan upp till medlemmarna att besluta ifall man godkänner styrelsens förslag eller ifall man vill ändra något.

Som medlem har man alltid möjlighet att påverka verksamheten. Men lättast gör man det genomantingen länsförbundsstämman eller planeringskonferensen. Under planeringskonferensen beslutar medlemmarna hur arbetsprogrammet, budgeten och verksamhetsplanen ska se ut. Under stämman följs besluten upp och kan även där revideras om så önskas.

Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_7002_web
Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_7470_web
Läger_Stättared_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6404_web

Här finner du alla målen!

Klick på målen för att få upp en större bild eller ladda ned alla målen som PDF här!

Verksamhetsplan 2020-2021 (Beslutad 2020-09-26)

45CF822014
45CF822011
45CF822008
45CF822005
45CF822013
45CF822010
45CF822007
45CF822004
45CF822012
45CF822009
45CF822006
45CF822003

Förbättring!

Har du tips på vad som kan förbättras i föreningen? Tipsa oss här nedan!

Tipsa oss!