Lära genom att göra_2_1

Trygghet

Vår kultur inom 4H bygger mycket på trygghet och för oss är trygghet mer än bara ett ord – det är grunden som vår verksamhet vilar på. Hos oss ser vi trygghet som en förutsättning för lärande, utveckling och glädje. Det är en av de mest centrala byggstenarna i vår strävan att forma en positiv framtid för våra medlemmar.

Trygghet innebär inte bara fysisk säkerhet, utan också en känsla av att bli sedd, hörd och respekterad. Det skapar en atmosfär där våra unga kan växa, ta risker och utmanas – allt inom ramen för en stödjande och omtänksam miljö.

För att detta ska vara möjligt krävs det att vi alla, från ledare till medlemmar, engagerar oss i att upprätthålla och förstärka våra trygghetsrutiner. En konkret åtgärd i detta arbete är att säkerställa att alla som arbetar med våra unga medlemmar har aktuella utdrag från belastningsregistret. Det är en enkel men väldigt viktig del i vårt förebyggande arbete.

devonutbytet
Tackkort - Gul_1

Belastningsregister

För att säkerställa en trygg miljö för våra medlemmar är det avgörande att vi har rätt personer i ledarpositioner. I enlighet med våra riktlinjer behöver alla som har daglig eller regelbunden kontakt med ungdomar under 18 år, oavsett om det är genom anställning eller på ideell basis, begära utdrag ur belastningsregistret.

Detta är en enkel men viktig process som stärker vårt gemensamma arbete för en trygg 4H-verksamhet. Besök polisens hemsida genom att klicka på knappen här nedan och följ sedan stegen för att beställa ett belastningsregister.

Utdraget ska sedan visas upp för Hallands 4Hs trygghetsansvariga Daniel Sjöberg och/eller Ronja Palmblad. För frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss!

juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra