Styrelse 2019/2020

Kontakta enskild styrelseledamot: förnamn.efternamn@4h.se

Styrelsemöten sker ungefär en gång i månaden.

Filip Carlsson – Ordförande

Hampus Brink – Vice Ordförande

Alma Bengtsson – Ledamot

Ellen Svensson – Ledamot

Axel Sundström - Ledamot

Caroline Aronsson – Suppleant

Jenny Jönsson – Suppleant