Styrelse 2017/2018

Kontakta enskild styrelseledamot: förnamn.efternamn@4h.se

Styrelsemöten sker ungefär en gång i månaden.

 

Lisa Aldenklint fd Gottfridsson – Ordförande och Personalansvarig samt Kontaktperson för Höks 4H-krets.

Jenny Jönsson – Vice Ordförande samt Kontaktperson för KÄF-gruppen och Ästad 4H-gård.

Carl Holmén – Ekonomiansvarig samt Kontaktperson för Internationella gruppen.

Hampus Brink – Ledamot samt Kontaktperson för Varbergs 4H-krets och Utbildningsgruppen.

Louise Ansebor – Ledamot och Brandskyddsansvarig samt Kontaktperson för Falkenbergs 4H-krets och Luciagruppen.

Isabella Andersson – Suppleant samt kontaktperson för Fjäre 4H-krets.

Camilla Sandström – Suppleant samt kontaktperson för Stättareds 4H-gård

Filip Carlsson – Suppleant