Styrelse 2018/2019

Kontakta enskild styrelseledamot: förnamn.efternamn@4h.se

Styrelsemöten sker ungefär en gång i månaden.

 

Filip Carlsson – Ordförande och Personalansvarig samt Kontaktperson för KÄF-gruppen och Länstruppsledarna.

Jenny Jönsson – Vice Ordförande och Brandskyddsansvarig samt Kontaktperson för Utbildningsgruppen och Ästad 4H-gård.

Hampus Brink – Ledamot samt Kontaktperson för Varbergs och Falkenbergs 4H-kretsar.

Louise Ansebor – Ledamot samt Kontaktperson för Fjäre 4H-krets och Luciagruppen.

Elvira Lund – Ledamot samt Kontaktperson för Höks 4H-krets.

Isabella Andersson – Suppleant och Ekonomiansvarig.

Alma Bengtsson – Suppleant samt kontaktperson för Stättareds 4H-gård.