Årsstämma 2021

Valberedningen har lagt sitt förslag, ekonomiansvarige har bokfört och revisorerna har granskat styrelsen. Nu är det din tur! Nu är det dags för stämma! Kalla klubben till möte och gå igenom årsmöteshandlingarna. Ta ställning till förslag och informationen som ges. Ni som är ombud i er klubb har en viktig röst att förmedla. 4H är medlemmarnas organisation – du har möjlighet att påverka! Välkomna till Hallands 4Hs stämma 2021 lördagen den 8 maj kl. 10:00-17:00 via Zoom.

Under stämman har alla vi medlemmar stor möjlighet till att påverka och förändra vår organisation. Det är nu vi väljer in vilka som skall sitta i styrelsen och de olika verksamhetsgrupperna. Under året har det funnits möjlighet till att skicka in motioner (förslag) på hur vår organisation skall förändras, lyfta problem vi har och hur vi skall lösa dessa. 

COVID-19

Stämman kommer att genomföras digitalt. Vi kommer att använda oss av Zoom. Det är bra att ha laddat ner Zoom-appen inför stämman om man vill vara ansluten via mobilen. Det går även bra att närvara genom dator.  Vi kommer under lördagen, innan stämman, lägga upp instruktioner om hur man ska göra för att delta. Detta kommer att göras genom ett inlägg på Facebook och Instagram (se till att följa oss där!).

Bra att ha: en bra mikrofon, en webbkamera och bra högtalare. Det uppskattas om man har webbkameran påslagen under stämman, men krävs ej

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_043_web

Åsiktstorg

Vi kommer att utföra åsiktstorg via Zoom där stämmodeltagarna kommer att få diskutera inom så kallade break-out rooms det vill säga i smågrupp. Under åsiktstorget kommer vi att diskutera:

Rix22-Cover 1

Riksläger 2022

Hallands 4H har fått tillåtelse av Uppsala 4H att arrangera riksläger 2022, efter att Nordiskt2021 ställdes in. Rix22 kommer att bli det första rikslägret på två år och våra ambitioner är därför superhöga! Nu vill vi få in idéer, möjligheter och tankar till projektet! Diskussionen kommer att vara helt öppen och handla om det du vill att det ska handla om.

Rix18_Tranås_2018_Erik_Ögnelooh_021

Ska Sveriges 4H arrangera Riksläger vartannat år?

Andra nordiska länder arrangerar motsvarande riksläger vartannat år och deltar på nordiskt läger vartannat. Vi i Svergies 4H gör inte det. Därför deltar inte heller vi på Nordisktläger eftersom det ofta krockar med rikslägret och få har möjlighet att delta på två läger under en sommar. Här kommer vi därför diskutera om vi vill skicka ett förslag till riksförbundstämman om att endast arrangera riksläger vartannat år och på så vis kunna vara med i den nordiska 4H-gemenskapen.

Läger_Ästad_2016_Carl_Holmén_001

Hur kan vi utveckla och få vår klubbverksamhet att växa?

Just nu är klubbverksamheten som starkast i Varbergs kommun, men vi vill givetvis att den ska växa runt om i Halland. Vad kan vi göra för att vi ska få fler och starkare klubbar runt om i hela Halland?

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_072

Hur ska vi få in fler ideella till vår verksamhet?

Vår verksamhet drivs ideella barn- och ungdomar. Hur mycket vi får gjort som organisation beror helt på hur många som vill engagera sig hos oss. Hur ska vi få fler att driva projekt, hålla i läger och kurser inom Hallands 4H?

Årsstämmohandlingar

Här nedan är årsmöteshandlingarna inför årets stämma. Vänligen läs igenom dem noga inför årsstämman. Listan uppdateras löpande.

Förslag på Föredragningslista 2021 - Vad kommer vi att diskutera på stämman?

Revisionsberättelse 2020 -Vad säger revisorerna om styrelsens arbete?

Ordlista - Bra ord att kunna under stämman

Länkar

Länk till Zoom: kommer att läggas upp inför stämmostart.

Hallands 4Hs Instagram: https://www.instagram.com/hallands4h/

Hallands 4Hs Facebook: https://www.facebook.com/hallands4h

Kallelse Länsförbundsstämma 2021-page-002 (1)