Lära genom att göra_2_1

Länsförbundsstämma 2023

Valberedningen har lagt sitt förslag, ekonomiansvarige har bokfört och revisorerna har granskat styrelsen. Nu är det din tur! Nu är det dags för stämma! Kalla klubben till möte och gå igenom årsmöteshandlingarna. Ta ställning till förslag och informationen som ges. Ni som är ombud i er klubb har en viktig röst att förmedla. 4H är medlemmarnas organisation – du har möjlighet att påverka!

Stämman är ett årsmöte som hålls en gång per år där vi medlemmar fattar beslut om viktiga saker som rör organisationen, som val av styrelse, budget och verksamhetsplan. Årsmötet ger oss medlemmar en chans att påverka organisationens verksamhet och det är också ett tillfälle för styrelsen att rapportera om vad som hänt under det senaste året och vad som planeras för framtiden. Årsmötet är den högsta beslutande organet och fattar oftast de största besluten.

När: Lördagen den 6 maj 2023 kl. 10.00-16.00.

Plats: Huneborg, Blixtorp 77, 432 91 Varberg

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_009_web

Vad du bör göra innan stämman!

Det finns en rad olika grejer du som medlem bör göra innan stämman. Här nedan har vi samlat tre saker du bör som medlem bör göra innan stämman!

Klövergalan

Motivera och uppmuntra

Under stämman kommer vi att dela ut diverse olika priser. Dels för Årets Halländska 4Hare och förtjänsttecken i brons och silver. Detta är priser för att hylla våra ideellt engagerade medlemmar. Skicka in dina motiveringar så snart du kan.

Rix18_Alma-Bengtsson_Bildspel

Skicka in motioner / förslag

Under stämman kommer vi att diskutera de motioner (förslag på förändringar) som har kommit in till styrelsen.

Om du vill förändra eller lyfta något under stämman så gör du det bäst genom att skicka in en motion, vilket du gör via formuläret som är lite längre ner på den här sidan.

För att motionen ska tas upp på stämman behöver den komma in senast en månad innan stämman.

img_6002

Vill du diskutera något annat?

Stämman är det absolut bästa sättet för dig och de andra medlemmarna att få svar på alla tänkbara frågor du har om Hallands 4Hs verksamhet. Förbered gärna dig genom att läsa igenom alla handlingar och förbered frågor inför stämman!

Årsmöteshandlingar

Här är all information och handlingar som vi kommer att prata om på vårt årsmöte. Det är viktigt att du läser det här innan mötet så du kan fatta bra beslut. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom detta noga och att vi tillsammans kan ha ett bra årsmöte.

Skicka in en motion

Som medlem i Hallands 4H har du möjlighet att påverka och lämna synpunkter på vår verksamhet genom att skicka in motioner. En motion är en förslag eller idé som du vill att vi ska ta upp och diskutera. Genom att skicka in en motion kan du föreslå förändringar och förbättringar inom 4H, och få möjlighet att delta i beslutsfattandet om vår verksamhet.

Vi uppmuntrar alla medlemmar att lämna synpunkter och förslag på hur vi kan bli ännu bättre. Om du har en idé eller förslag på något du skulle vilja se förändrat eller förbättrat inom 4H, tveka inte att skicka in en motion. Tillsammans kan vi göra vår verksamhet ännu bättre!

Skicka in en motion
Skriv gärna en lite bakgrund till förslaget så att alla kan sätta sig in i eventuella problem eller utmaningar.
Vad kommer att bli bättre eller förändras genom den här förändringen?

Hur styrs Hallands 4H?

Medlemmarna & årsmötet

Vi är en medlemsstyrd organisation, vilket betyder att alla som är medlemmar inom Hallands 4H har möjlighet att påverka vår verksamhet. Detta kan göras på flera olika sätt, men lättast är genom att delta på de stormöten som styrelsen bjuder in till, framförallt årsmötet och planeringskonferensen. Ett annat väldigt bra sätt att påverka verksamheten är genom att skicka in motioner, det vill säga skicka in förslag på hur du vill förändra verksamheten.

 

Länsförbundsstyrelsen 

Under årsmötet beslutar vi medlemmar om vilka som ska sitta i Hallands 4Hs länsförbundsstyrelsen. Dessa får sedan i uppdrag och mandat att styra hela organisationen under det kommande året. Länsförbundsstyrelsen får oftast väldigt friatyglar att styra och utveckla organisationen utefter vad de anser är bäst för organisationen.

 

Styrdokument 

Men de har, precis som alla andra medlemmar, inte mandat att göra precis som de vill. De måste följa våra följande sex styrdokument. Det är genom dessa dokument som vi tillsammans beslutar hur vi vill bedriva vår verksamhet.

002_POL_040_009

En bild på några ur länsförbundsstyrelsen från Grötgalejet 2021. Notera att styrelsen är spexiga när de kan, men alltid seriösa och professionella när de måste! 

Våra sex styrdokument

kelly-sikkema-v9FQR4tbIq8-unsplash

Stadgar

Våra stadgar kan ses som organisationens lagar. Det är genom dessa som vi medlemmar kommer överens om hur vi ska organisera oss.

matt-ragland-8OVDzMGB_kw-unsplash

Policys

Likt stadgarna är våra policys våra regler eller riktlinjer när det kommer till vissa områden. Det kan t.ex. vara hur vi bör tänka kring matinköp, miljö, med mera.

bence-boros-6D6xcsirRaI-unsplash

Budget

Det är genom budgeten vi beslutar hur vi ska använda våra pengar inom Hallands 4H. Budgeten antas på planeringskonferensen och revideras på stämman.

estee-janssens-aQfhbxailCs-unsplash

Arbetsprogram

Vår planering över vilka aktiviteter vi vill genomföra kallar vi för arbetsprogram. Arbetsprogrammet har en egen sida på hemsidan.

markus-winkler-LNzuOK1GxRU-unsplash

Reglemente

Via det här dokumentet beslutar medlemmarna vad de olika grupperna ska jobba med och vilka mandat de har. I reglementet finns alla grupper med.

prophsee-journals-WI30grRfBnE-unsplash

Verksamhetsplan

Under Hallands 4Hs planeringskonferens beslutar vi även om vilka mål vi vill uppnå under den kommande tiden. Även verksamhetsplanen har en egen sida på hemsidan.

juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra