Bli vår nya partner!

Vi från den ideella föreningen Hallands 4H letar nu efter fler företag som kan tänka sig att stötta oss för att vi framöver ska kunna fortsätta att göra det vi gör idag samt utveckla vår verksamhet.

En organisation som idag engagerar barn och unga för att de ska utvecklas för att nå sin fulla potential samtidigt som de är med och bidrar till att andra barn och unga ska få en bättre samt mer meningsfull fritid.

Genom att utveckla våra medlemmars erfarenheter och kunskaper inom ledarskap, projektledning, intresse för demokrati och mycket mer bidrar vi till att alla barn och ungdomar utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

Vilka är vi?

För över 100 år sedan började man i vissa skolor inse vikten av “lära genom att göra”. Hur praktiska moment i skolundervisningen ökade inlärningen och utvecklingen hos barn och unga. 1902 grundades organisationen som snabbt skulle utvecklas till att bli en av världens största barn- och ungdomsorganisationer – 4H.

1918 nådde organisationen Sverige och sedan dess har många genom oss fått känna av pirret i magen som uppstår när man ska åka på läger. Tryggheten av att tillsammans med nya och gamla vänner sitta under en stjärnklar himmel till ett knastrande ljud av en lägereld. Spänningen i att för första gången få besöka och lära känna en ny kultur i ett annat land. Fått möjligheten att påverka och engagera sig i det en själv tycker är kul.

All vår verksamhet arrangeras och drivs av oss unga ideella medlemmar, vilket är helt fantastiskt ifall man kollar på storleken samt kvalitén på den verksamheten vi bedriver.

Förtjänsttecken
Rix18_Tranås_2018_Erik_Ögnelooh_021

Våra värderingar & vision

I över 100 år har vi jobbat hårt med att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Vilket idag är vår vision.

Inom 4H bedriver vi verksamhet av ungdomar, för ungdomar. Det innebär att våra ledare i huvudsak är unga. I styrelser och kommittéer sitter ungdomar, som själva tar ansvar för och fattar beslut gällande sin fritid.

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Men detta innebär inte att 4H måste stå utanför samhällsdebatten. Vi kan – och skall – i stället yttra oss om frågor av intresse för rörelsen och medlemsgrupperna utan att behöva ta hänsyn till olika politiska partiers ställningstagande.

Det är vi medlemmar driver vår egna verksamhet och vi arrangerar allt från lokala klubbmöten på den närliggande 4H-gården till att arrangera internationella utbyten som sträcker sig över kontinenter och kulturer.

BerteQvarn-logga

Tack Berte Qvarn

Berte Qvarn har under flera år sponsrat våra läger och matskolor med mjöl. Vilket har resulterat i att vi har kunnat minska våra matkostnader, vilket indirekt har resulterat i mer pengar till roliga aktiviteter för medlemmarna.

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_027

Hundraprocent unga i Länsförbundsstyrelsen!

Hallands länsförbundsstyrelse består av sju ungdomar var av alla är mellan 18-25 år. Tänk dig då att dessa ungdomarna har det yttersta ansvaret för Hallands 4H, har personalansvar och ser till att hela föreningen rullar på som den ska.

Utöver det jobbar de ständigt med att utveckla föreningen, detta helt ideellt utan några som helst ekonomiska kompensationer – precis som alla andra inom Hallands 4H.

IMG_20190217_150243-01

Alla får delta på internationella utbyten

Alla 4Hare får möjligheten att delta på internationella utbyten och genom dem uppleva kulturer på ett helt unikt sätt. Vi får bättre förståelse för hur världen ser ut, skapar internationella kontakter och får minnen för livet.

De senaste åren har vi haft internationella utbyten med Palestina, England och Uganda. Vi ingår även i IFYE-nätverket som är ett stort internationellt utbytesprogram för unga.

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_027

4Hare är eftertraktade i samhället

Många 4Hare får ledande positioner inom näringslivet och politiken på grund av deras kunskaper samt kontaktnät de fått genom 4H.

2020 gjorde vi en undersökning bland våra medlemmar för att bland annat kartlägga vad 4H har betytt för dem. Då visade det sig att hela 22% av våra äldre medlemmar hade startat ett företag tack vara erfarenheter och kunskaper de fått från 4H. Det är fantastiskt! 

Lantlivsläger_Stättared_2019_Alma_Bengtsson_010

Sommarjobb för 30 ungdomar!

Varje år arrangerar vi läger och matskolor för ca 450 barn runt om i Halland. Inför dessa anställer vi ett 30-tal ungdomar mellan 16-30 år som blir utbildade inom ledarskap, matlagning, sjukvård, konflikthantering och mycket annat som de har lärdom av senare i livet.

Många unga får sitt första sommarjobb genom 4H och

img_6002

Vi räddar svenska lantraser!

Stättareds 4H-klubb driver 4H-gården i linje med riksförbundets målsättning för 4H-gårdar att aktivt verka för bevarandet av svenska lantraser.

Genom Stättareds 4H-gård arbetar vi för att bevara flera svenska lantraser. Bland annat Linderödssvin, gutefår, värmlandsfår, mellerudskaniner, gammalsvensk dvärghöna, med flera!

Stättared-sagostund

Av unga, för unga

Självklart är vi stolta över vad vi har åstadkommit under de här åren, men det vi är som mest imponerande över är att vår förening drivs nästan helt av barn och unga mellan 6-25 år! I alla våra styrelser, grupper och kommittéer sitter det barn och unga som själva har valt att sitta med, som tillsammans beslutar vad vi ska hitta på i vår förening. Till vår hjälp har vi lite personal som stöttar oss i de allra svåraste uppgifterna, men annars är det vi unga som bestämmer.

Det är vi oerhört stolta över!

LRF-logga

Tack LRF Halland

LRF Halland har under flera år sponsrat våra läger och matskolor. Vilket har resulterat i att vi har kunnat minska våra matkostnader, vilket indirekt har resulterat i mer pengar till roliga aktiviteter för medlemmarna.

Vi behöver din hjälp

Det är lätt att se hur det går, men inte hur vi mår. Idag bygger en stor del av vår ekonomi på osäkra fondmedel och bidrag, vilket har fungerat relativt bra de senaste åren. Men att förlita sig på osäkra medel när vi arrangera såpass mycket verksamhet som vi gör idag känns inte tryggt.

Därför vänder vi oss nu till företag ihop om att du som läser detta vill stötta oss! Främst genom ekonomiska medel, men även genom produkter, utbildningar, expertishjälp och annat som kan vara av intresse för oss.

Som tack kan vi erbjuda ett gäng olika förmåner som vi har satt ihop.

Tack på förhand!

IMG_3917
4H-partner - badge

4H-Partner

85kr / mån

Alt. 1000kr / år

En klubb får möjlighet att täcka alla utgifter för deras klubb-aktiviteter under en termin. Eller arrangera ett lättare klubbläger för klubbens medlemmar.

Grundsponsor - badge

Grundsponsor

210kr / mån

Alt. 2500kr / år

För intäkterna av en grundsponsor kan vi arrangera en grillkväll för alla som engagerar sig i en styrelse, grupp eller kommitté inom Hallands 4H.

Bronssponsor - badge

Bronssponsor

425kr / mån

Alt. 5000kr / år

För 5 000kr kan vi starta upp en helt ny 4H-klubb, se till att de kan arrangera några aktiviteter och ge klubbstyrelsen ett förmånligt startbidrag.

Silversponsor - badge

Silversponsor

850kr / mån

Alt. 10 000kr / år

Idag betalar deltagarna en avgift för att delta på våra utbildningar. Med intäkterna från en silversponsor kan vi ta bort avgifterna för 20 deltagare, vilket leder till gratis utbildningar!

Guldsponsor - badge

Guldsponsor

1750kr / mån

Alt. 20 000kr / år

Vi kan täcka alla utgifter för vårt årliga Länsläger som lockar ca 50 barn mellan 10-15 år. Vilket betyder att alla deltagare kan delta helt gratis!

Huvudsponsor - badge

Huvudsponsor

2500kr / mån

Alt. 30 000kr / år

En huvudsponsor kan ge oss förutsättningarna för att forsätta med vår verksamhet. Hyra en till lägergård under sommaren och arrangera mer läger, skapa utbyten med andra föreningar.

Varför sponsra / sammarbeta med 4H?

Det är inte konstigt att 4Hare som har varit engagerade i några år blir oerhört eftertraktade på arbetsmarknaden. Detta då vi genom 4H lär oss otroligt mycket bra kunskaper som är lätta att implicera på mer eller mindre alla olika typer av företag och branscher.

Många 4Hare är ansvarstagande, kan mycket om ekonomi och ledarskap. En anledning till detta är att många av våra medlemmar tidigt lär sig att arrangera större arrangemang, har koll på ekonomin, är ledare på både klubb-, krets- och länsnivå. Många sitter med i styrelser, kommittéer och grupper och är väldigt bra på det.

Vi anser själva att vi gör en samhällstjänst!