Information till alla Klubbledare födda 2004-2006 (13-15 år)

För att uppmuntra och peppa er ledare införde Länsförbundsstyrelsen för Hallands 4H ett poängsystem 2017 där de som samlat tillräckligt mycket fick en resa till Köpenhamn.

Nu är det dags att samla nya poäng för att får åka med helt kostnadsfritt på Hallands 4H:s ledarresa 6 – 8 sept. 2019.

För att få delta i resan behöver du samla minst 40 poäng. Du får poäng enligt nedanstående tabell. Vi räknar poäng från verksamhetsårets start vid årsstämman den 5 maj 2018 fram tills 3 maj 2019 som är verksamhetsårets sista dag. Poängen redovisas genom ett formulär på www.4h.se/halland senast den 15 maj 2019.

Har ni frågor eller kommentarer är ni välkomna att höra av er!

Med vänliga hälsningar Länsförbundsstyrelsen

 

Poängtabell:

Delta på länets stämma                                   5p

Delta på länets planeringskonferens               5p

Delta på länets klubbledarträff                         5p

Delta på kretsens stämma                               5p

Delta på kretsens planeringskonferens           5p

Delta på sin klubbs årsmöte                            5p

Delta på länsläger/riksläger                             3p/läger

Delta i ledarkurs 1 och 2                                  10p/kurs

Delta i styrelse- & 4H-företagskurs                  10p

Vara invald och aktiv i klubbstyrelse
under 1 år                                                        10p

Vara invald och aktiv i kretsstyrelse

under 1 år                                                        10p

Vara invald och aktiv i kretskommittee
under 1 år                                                        10p

Driva ett 4H-företag                                         10p

Hålla i klubbmöte (max 7 st)                            3p/möte

Värva en medlem                                            2p

Vara funktionär på arrangemang
ex. lucia, 4H-dag, Stättared
ca. 1-3 timmar                                                 3p
ca. 4-8 timmar                                                 6p

 

 

 

Anmälan Poängresa

Anmälan Poängresa