Poängresa 2019

Är du ledare i din 4H-klubb eller brukar du vara med och hjälpa till vid olika 4H-arrangemang?

Hallands 4H uppmuntra dig i ditt 4H-engagemang!

 

Den 6-8 september 2019 kommer vi anordna en kostnadsfri resa till för er som är engagerade i Hallands 4H som är födda 2004-2006!

För att få delta i resan behöver du samla minst 40 poäng.

Du får poäng enligt nedanstående tabell.

Vi räknar poäng från verksamhetsårets start vid årsstämman den 5 maj 2018 fram till 3 maj 2019 som verksamhetsårets sista dag.

Poängen redovisas genom nedanstående formulär senast den 15 maj 2019

Med vänliga hälsningar Länsförbundsstyrelsen.

 

Poängtabell:

Delta på länets stämma 5p

Delta på länets planeringskonferens 5p

Delta på länets klubbledarträff 5 p

Delta på kretsens stämma 5p

Delta på kretsens planeringskonferens 5p

Delta på sin klubbs årsmöte 5p

Delta i länsläger/riksläger 3p/läger

Delta i ledarkurs 1 och 2 10p/kurs

Delta i styrelse- & 4H-företagskurs 10p

Vara invald och aktiv i klubbstyrelse under 1år 10p

Vara invald och aktiv i kretsstyrelse under 1år 10p

Vara invald och aktiv i kretskommittee under 1år 10p

Driva ett 4H-företag 10p

Hålla i klubbmöte (max 7st) 3p/möte

Värva en medlem 2p

Vara funktionär på arrangemang ex. Lucia, 4H-dag, Stättared ca.1-3timmar 3p, ca 4-8timmar 6p.

 

Anmälan Poängresa

Anmälan Poängresa