Poängresan

En ledarresa för medlemmar födda 2005 – 2007

För att uppmuntra och peppa er ledare införde Länsförbundsstyrelsen för Hallands 4H ett poängsystem 2017 där de som samlat tillräckligt mycket fick en resa till Köpenhamn. Nu är det dags att samla nya poäng för att får åka med helt kostnadsfritt på Hallands 4H:s ledarresa 4 – 6 september 2020.

För att få delta i resan behöver du samla minst 40 poäng. Du får poäng enligt nedanstående tabell. Vi räknar poäng från verksamhetsårets start vid årsstämman den 3 maj 2019 fram tills 8 maj 2020 som är verksamhetsårets sista dag. Poängen redovisas i formuläret nedan senast den 15 juni 2020.

Poängtabell:

Delta på länets stämma                                   5p

Delta på länets planeringskonferens               5p

Delta på länets klubbledarträff                         5p

Delta på kretsens stämma                               5p

Delta på kretsens planeringskonferens           5p

Delta på sin klubbs årsmöte                            5p

Delta på länsläger/riksläger                             3p/läger

Delta i ledarkurs 1 och 2                                  10p/kurs

Delta i styrelse- & 4H-företagskurs                  10p

Vara invald och aktiv i klubbstyrelse

under 1 år                                                        10p

Vara invald och aktiv i kretsstyrelse

under 1 år                                                        10p

Vara invald och aktiv i kretskommittée

under 1 år                                                        10p

Driva ett 4H-företag                                         10p

Hålla i klubbmöte (max 7 st)                            3p/möte

Värva en medlem                                            2p

Vara funktionär på arrangemang ex. lucia, 4H-dag, Stättared

ca. 1-3 timmar                                                 3p

ca. 4-8 timmar                                                 6p

Anmälan Poängresa

Anmälan Poängresa