Inbjudan F2 Island

Anmälnings- och avbokningsregler

Deltagaravgiften är 2500 kr. Klubbavgiften är 1500 kr för halländska deltagare och 2500 kr för deltagare från andra län. (Detta beror på bidrag som vi endast får för halländska deltagare).

När du skickat in formuläret är din anmälan bindande.

Avbokning 13 mars – 10 april kostar 400 kr om vi inte har deltagare på kö som kan ersätta dig.

Från och med 11 april – 7 maj kan du avboka till en kostnad av 500 kr (kostnad för namnbyte på biljetten) om det finns en ersättare, annars får du stå för hela deltagaravgiften samt klubbavgiften.

Vi har 25 platser varav 10 platser kan upplåtas till 4H:are som inte bor i Halland.

Du måste fylla 17 år i år för att få delta (är du under 18 år behöver vi intyg från sin målsman).

Du måste ha en hemförsäkring som håller dig försäkrad under resan.

Du måste ha det europeiska försäkringskortet och ett giltigt pass med på resan.

Anmälan Ledarresa Island
Det är viktigt att du har stämt av med din 4H-klubb att de ha möjlighet att stå för din avgift innan du anmäler dig.