Laholm

I Laholms kommun har vi tre klubbar; Laholm, Ysby och Ålstorp.

Klubbarna samlas under Höks 4H-krets.

Kontakta oss gärna om du vill delta i vår verksamhet. Maila halland@4h.se eller ring vår länsexpedition 0725 – 12 15 02

Höks 4H-krets

Kretsen anordnar några gemensamma aktiviteter varje år för alla klubbar i området.

Kretsen styrs av representanter för klubbarna som väljs varje år på årsmötet.

Laholms 4H-klubb

Klubben anordnar Matskolor varje sommar för dig 8-12 år. Läs mer här matskolor.se

Ysby 4H-klubb

Klubben anordnar för tillfället inga egna aktiviteter, medlemmarna deltar i Ålstorps 4H-klubb.

Ålstorps 4H-klubb

Klubben har aktiviteter i Ålstorps bygdegård.

Kontakta Kerstin Nilsson för program vitaklippan@laholm.com

Följ klubben här https://www.facebook.com/alstorps4H/