Varberg

I Varbergs kommun har vi 13 klubbar; Grimeton, Himle, Hunnestad, Rolfstorp, Sibbarp, Stamnared, Träslöv, Tvååker, Valinge, Varberg, Veddige, Åskloster och Ästad.

Klubbarna samlas under Varbergs 4H-krets.

Kontakta oss gärna om du vill delta i vår verksamhet. Maila halland@4h.se eller ring vår länsexpedition 0725 – 12 15 02

Varbergs 4H-krets

Kretsen anordnar några gemensamma aktiviteter varje år för alla klubbar i området.

Kretsen styrs av representanter för klubbarna som väljs varje år på årsmötet.

Grimetons 4H-klubb

Himle 4H-klubb

Hunnestads 4H-klubb

Rolfstorps 4H-klubb

Sibbarps 4H-klubb

Stamnareds 4H-klubb

Träslövs 4H-klubb

Tvååkers 4H-klubb

Valinge 4H-klubb

Varbergs 4H-klubb

Veddige 4H-klubb

Åsklosters 4H-klubb

Ästad 4H-klubb