Varbergs 4H-krets

I Varbergs kommun har vi 13 klubbar; Grimeton, Himle, Hunnestad, Rolfstorp, Sibbarp, Stamnared, Träslöv, Tvååker, Valinge, Varberg, Veddige, Åskloster och Ästad. Klubbarna samlas under Varbergs 4H-krets. Kontakta oss gärna om du vill delta i vår verksamhet. Maila halland@4h.se eller ring vår länsexpedition 0725 – 12 15 02.

Kretsen fungerar som ett samarbetsorgan för alla klubbar inom kretsen. Varbergs 4H-krets anordnar gemensamma aktiviteter varje år för alla klubbar i området. Kretsen styrs av representanter för klubbarna som väljs varje år på årsmötet.

2019 års styrelse består av:

Ordförande:

Emilia Andersson, Stamnared

 

Ledamot:

Ronja Petersson, Sibbarp

 

Ledamot:

Matilda Karlsson, Valinge

Vice Ordförande

Oliver Brink, Valinge

 

Ledamot:

Edvin Nilsson, Himle

 

Suppleant:

Nora Fagermyr, Träslöv

1

Kassör:

Nathalie Andersson, Hunnestad

 

Ledamot:

Josef Forkman, Tvååker

 

Suppleant:

Hugo Ackring, Träslöv

4H-klubbar i Varberg

Grimetons 4H-klubb

Här kommer du hitta information om vårens aktiviteter så fort de är planerade.

Kontaktperson:

Andreas Andersson tel. 0725-12 15 08

andreas.andersson@4h.se

 

Nedan kan du se vad klubben hittade på hösten 2019

Grimetons Aktivitetsplanering höst 2019

Aktivitetsplanering Grimeton hösten 2019

Himle 4H-klubb

Här kommer du hitta information om vårens aktiviteter så fort de är planerade.

Hunnestads 4H-klubb

Här kommer du hitta information om vårens aktiviteter så fort de är planerade.

Rolfstorps 4H-klubb

Här kommer du hitta information om vårens aktiviteter så fort de är planerade.

Sibbarps 4H-klubb

Här kommer du hitta information om vårens aktiviteter så fort de är planerade.

Kontaktperson:

Ordförande Ellen Svensson tel. 0700-47 87 28

 

Nedan kan du se vad klubben hittade på hösten 2019

Sibbarp mötesplanering ht-19

Sibbarp mötesplanering Ht-19

Stamnareds 4H-klubb

Här kommer du hitta information om vårens aktiviteter så fort de är planerade.

 

Under hösten 2019 träffades klubben varje onsdag, varannan i Stamnareds bygdegård och varannan i Valinge församlingshem.

Nedan kan du se vad klubben hittade på hösten 2019

Mötesplanering Hösten 2019 del 1

Aktivitetsplanering Valinge o stamnared 2019

Träslövs 4H-klubb

Här kommer du hitta information om vårens aktiviteter så fort de är planerade.

Kontaktperson:

Ordförande Daniel Sjöberg tel. 0706-34 91 97

 

Under hösten 2019 hade klubben träffar på torsdagar ojämna veckor i Träslövsgården.

Nedan kan du se vad klubben hittade på hösten 2019

Träslöv 4H aktivitetsplanering höst 2019

Träslöv aktivitetsplanering höst 2019

Tvååkers 4H-klubb

Är ni intresserade av att få mer information om klubben?

Hör av er till vår kretsinstruktör:
Andreas Andersson
andreas.andersson@4h.se

Valinge 4H-klubb

Här kommer du hitta information om vårens aktiviteter så fort de är planerade.

 

Under hösten 2019 träffades klubben varje onsdag, varannan i Valinge församlingshem och varannan i Stamnareds bygdegård.

Nedan kan du se vad klubben hittade på hösten 2019

Mötesplanering höst 2019 del 1

Aktivitetsplanering Valinge o stamnared 2019

Varbergs 4H-klubb

Är ni intresserade av att få mer information om klubben?

Hör av er till vår kretsinstruktör:
Andreas Andersson
andreas.andersson@4h.se

Veddige 4H-klubb

Är ni intresserade av få mer information om klubben?

Hör av er till vår kretsinstruktör:
Andreas Andersson
andreas.andersson@4h.se

Åsklosters 4H-klubb

Är ni intresserade av att få mer information om klubben?

Hör av er till vår kretsinstruktör:
Andreas Andersson
andreas.andersson@4h.se

Ästad 4H-klubb