Mot nya äventyr i Palestina och Israel

Hösten 2018 påbörjades ett förberedelsearbete för att vi ska kunna genomföra ett ungdomsutbyte med en organisation som är baserad i Palestina under 2019.

I februari besökte grupp från Palestina oss i Sverige. I augusti är det dags för det halländska gänget att åka till Palestina.

Har du frågor eller vill vara med i bidra? Kontakta oliver.brink@4h.se

Utbytet finansieras av Palmefonden, Folke Bernadottes Minnesfond och Gustaf V:s 90-årsfond.

Läs mer om utbytet här: https://www.4h.se/halland/palestina-utbytet/

IMG_2476

 

 

 

Ledarutveckling i Uganda

Under 2014-2017 genomförde vi ungdomsutbyten med Mgahinga Community Development Organisation i Kisoro, Uganda.

En gång per år hade vi möjlighet att skicka en grupp ungdomar från Hallands 4H till Uganda tack vare stöd från Gustaf V:s 90-årsfond.

Projektet gick ut på att ungdomar från Uganda och Sverige möttes och utbytte erfarenheter om ledarskap och organisationsutveckling.

Projektet bidrog också till ett kulturutbyte som skapade större förståelse mellan oss.

Läs gärna mer om deltagarnas erfarenheter i vår blogg http://med4htilluganda.blogspot.com/

IMG_20160107_110307