Halmstad/Hylte

I Halmstad kommun har vi två klubbar; Halmstad och Slättåkra.

I dagsläget har vi ingen verksamhet i Hylte kommun

Kontakta oss gärna om du vill delta i vår verksamhet. Maila halland@4h.se eller ring vår länsexpedition 0725 – 12 15 02

Halmstad 4H-klubb

På sommaren anordnar klubben Matskolor. Läs mer om här matskolor.se

Slättåkra 4H-klubb

Vi träffas varannan vecka i Slättåkra bygdegård och har olika aktiviteter.