Verksamhetsgrupper

Inom Hallands 4H finns det en rad olika verksamhetsgrupper som arbetar inom olika områden. Nedan följer en beskrivning av de olika gruppernas uppgifter och vilka som är invalda i grupperna.

Är du intresserad av att gå med i en grupp eller har frågor eller tips om deras arbete,

maila halland@4h.se

 

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen stöttar länsförbundsstyrelsen i ekonomiska frågor.

Gruppen består av

Per Norrman, Verksamhetsledare sammankallande

Filip Carlsson, Sibbarps 4H, ordförande länsförbundsstyrelsen

Britt Ragnarsson, Gällinge 4H ekonomihandläggare

Isabella Andersson, Källsjö 4H ekonomiansvarig länsförbundsstyrelsen

Anders Claesson, Ästad 4H

Lisa Aldenklint, Ysby 4H

 

Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen ordnar kurser och utbildningar för Hallands 4H:s medlemmar.

Gruppen består av

Oliver Falkesäter, Stättareds 4H

Daniel Persson, Träslövs 4H

Nora Fagermyr, Träslövs 4H

Axel Sundström, Träslövs 4H

 

KÄF-gruppen

KÄF – Kultur Äldre Fritid, de fixar roliga kurser för våra äldre medlemmar.

Gruppen består av

Filip Carlsson, Sibbarps 4H, Sammankallande

Bernard Christensen, Sibbarps 4H

Neda Mirtorabi, Varbergs 4H

Oliver Brink, Valinge 4H

 

Tävlingsgruppen

Tävlingsgruppen ordnar tävlingar vid olika länsarrangemang.

Gruppen består av

Linda Johansson Veddige 4H, Sammankallande

Kim Weiland, Träslöv 4H

 

Varbergs Lucia

Luciagruppen anordnar Varbergs lucia. De utser den grupp som ska bli årets luciatrupp, tar hand om bokningar av framträdanden och anordnar luciakröningen.

Gruppen består av

Paulina Nilsson, Hunnestad 4H, Sammankallande

Louise Runevad, Hunnestad 4H

Louise Ansebor, Valinge 4H

Matilda Karlsson, Valinge 4H

Emma Lindmark, Ästad 4H

Stina Lagerstedt, Valinge 4H

 

Internationella gruppen

 

4H-företagsgruppen