Verksamhetsgrupper

Inom Hallands 4H finns det en rad olika verksamhetsgrupper som arbetar inom olika områden. Nedan följer en beskrivning av de olika gruppernas uppgifter och vilka som är invalda i grupperna.

Är du intresserad av att gå med i en grupp eller har frågor eller tips om deras arbete,

maila halland@4h.se

 

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen stöttar länsförbundsstyrelsen i ekonomiska frågor.

Gruppen består av

Elisabet Johansson, Verksamhetsledare sammankallande

Lisa Gottfridsson, Ysby 4H, ordförande länsförbundsstyrelsen

Anders Claesson, Ästad 4H

Britt Ragnarsson, Gällinge 4H ekonomihandläggare

Carl Holmén, Allarängens 4H ekonomiansvarig länsförbundsstyrelsen

 

Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen ordnar kurser och utbildningar för Hallands 4H:s medlemmar.

Gruppen består av

Ida Lindqvist, Falkenbergs 4H, Sammankallande

Johanna Taremark, Hunnestad 4H

Ronja Palmblad, Falkenbergs 4H

Caroline Aronsson, Stamnared 4H

 

KÄF-gruppen

KÄF – Kultur Äldre Fritid, de fixar roliga kurser för våra äldre medlemmar.

Gruppen består av

Filip Carlsson, Sibbarps 4H, Sammankallande

Bernard Christensen, Sibbarps 4H

Neda Mirtorabi, Varbergs 4H

Oliver Brink, Valinge 4H

 

Tävlingsgruppen

Tävlingsgruppen ordnar tävlingar vid olika länsarrangemang.

Gruppen består av

Linda Johansson Veddige 4H, Sammankallande

Kim Weiland, Träslöv 4H

 

Varbergs Lucia

Paulina Nilsson, Hunnestad 4H, Sammankallande

Louise Runevad, Hunnestad 4H

Louise Ansebor, Valinge 4H

Matilda Karlsson, Valinge 4H

 

Internationella gruppen

Carl Holmén, Allarängens 4H

Isabella Andersson, Källsjö 4H