Styrelse

&

Verksamhetsgrupper

Inom Hallands 4H finns det en rad olika verksamhetsgrupper som arbetar inom olika områden. Nedan följer en beskrivning av de olika gruppernas uppgifter och vilka som är invalda i grupperna.

Är du intresserad av att gå med i en grupp eller har frågor eller tips om deras arbete, maila halland@4h.se. Du kan läsa mer om hur du kan engagera dig på: Ideella uppdrag.

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_027

Styrelse 2019/2020

Kontakta enskild styrelseledamot: förnamn.efternamn@4h.se
Styrelsemöten sker ungefär en gång i månaden.

Filip Carlsson – Ordförande

Hampus Brink – Vice Ordförande

Alma Bengtsson – Ledamot

Ellen Svensson – Ledamot

Axel Sundström – Ledamot

Caroline Aronsson – Suppleant

Jenny Jönsson – Suppleant

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen stöttar länsförbundsstyrelsen i ekonomiska frågor. Gruppen består av:

Per Norrman, Verksamhetsledare sammankallande

Filip Carlsson, Sibbarp 4H, ordförande länsförbundsstyrelsen

Alma Bengtsson, Valinge 4H, ekonomiansvarig länsförbundsstyrelsen

Anders Claesson, Ästad 4H

Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen ordnar kurser och utbildningar för Hallands 4H:s medlemmar. Gruppen består av:

Oliver Falkesäter, Stättareds 4H

Daniel Persson, Träslövs 4H

Nora Fagermyr, Träslövs 4H

Axel Sundström, Träslövs 4H

KÄF-gruppen

KÄF – Kultur Äldre Fritid, de fixar roliga kurser för våra äldre medlemmar. Gruppen består av:

Bernard Christensen, Sibbarp 4H, Sammankallande

Ronja Palmblad, Falkenberg 4H

Oliver Brink, Valinge 4H

Caroline Aronsson, Stamnared 4H

Tävlingsgruppen

Tävlingsgruppen ordnar tävlingar vid olika länsarrangemang. Gruppen består av:

Linda Johansson Veddige 4H, Sammankallande

Kim Weiland, Träslöv 4H

Varbergs Lucia

Luciagruppen anordnar Varbergs lucia. De utser den grupp som ska bli årets luciatrupp, tar hand om bokningar av framträdanden och anordnar luciakröningen. Gruppen består av

Edvin Nilsson, Himle 4H, Sammankallande

Matilda Karlsson, Valinge 4H

Stina Lagerstedt, Valinge 4H

Internationella gruppen

Internationella gruppen anordna Internationella arrangemang. Gruppen har genom åren anordnat ungdomsutbyten med Uganda, Storbritannien och nu senast Palestina. Gruppen består av:

Oliver Brink, Valinge 4H

Hampus Brink, Valinge 4H

Ronja Palmblad, Falkenberg 4H

4H-företagsgruppen

Söker medlemmar.

Länstruppsledare Rix20

Länstruppsledarna planerar förberedelseträffar, förbereder tema och på andra vis leder Hallands 4Hs Länstrupp på och till Rikslägret. Gruppen består av:

Klara Ragnarsson, Sibbarps 4H

Ellen Svensson, Sibbarps 4H

Daniel Sjöberg, Träslövs 4H

Oliver Brink, Valinge 4H