Verksamhetsgrupper

Inom Hallands 4H finns det en rad olika verksamhetsgrupper som arbetar inom olika områden. Nedan följer en beskrivning av de olika gruppernas uppgifter och vilka som är invalda i grupperna.

Är du intresserad av att gå med i en grupp eller har frågor eller tips om deras arbete, maila halland@4h.se

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_027

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen stöttar länsförbundsstyrelsen i ekonomiska frågor.

Gruppen består av

Per Norrman, Verksamhetsledare sammankallande

Filip Carlsson, Sibbarps 4H, ordförande länsförbundsstyrelsen

Alma Bengtsson, Valinge 4H, ekonomiansvarig länsförbundsstyrelsen

Anders Claesson, Ästad 4H

Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen ordnar kurser och utbildningar för Hallands 4H:s medlemmar.

Gruppen består av

Oliver Falkesäter, Stättareds 4H

Daniel Persson, Träslövs 4H

Nora Fagermyr, Träslövs 4H

Axel Sundström, Träslövs 4H

KÄF-gruppen

KÄF – Kultur Äldre Fritid, de fixar roliga kurser för våra äldre medlemmar.

Gruppen består av

Bernard Christensen, Sibbarps 4H, Sammankallande

Neda Mirtorabi, Varbergs 4H

Oliver Brink, Valinge 4H

Tävlingsgruppen

Tävlingsgruppen ordnar tävlingar vid olika länsarrangemang.

Gruppen består av

Linda Johansson Veddige 4H, Sammankallande

Kim Weiland, Träslöv 4H

Varbergs Lucia

Luciagruppen anordnar Varbergs lucia. De utser den grupp som ska bli årets luciatrupp, tar hand om bokningar av framträdanden och anordnar luciakröningen.

Gruppen består av

Edvin Nilsson, Himle 4H, Sammankallande

Matilda Karlsson, Valinge 4H

Stina Lagerstedt, Valinge 4H

Internationella gruppen

Oliver Brink, Valinge 4H

Hampus Brink, Valinge 4H

Roja Palmblad, Falkenberg 4H

 

4H-företagsgruppen

Söker medlemmar.

Länstruppsledare Rix19

Filip Carlsson

Bernard Christensen