Länsförbundsstämma + Kretsstyrelseträff med länsförbundet, grupper och kommittéer