Dokument, Mallar & Policies

Alla dokument och information du behöver.


Att sitta med i en grupp eller styrelse är både lärorikt och roligt, men ibland kan det vara mycket att tänka på och många dokument att hålla reda på. Vi 4H:are är i regel bra på sådant, men för att göra det så enkelt som möjligt har vi samlat det mesta man kan tänkas behöva när man sitter med i en grupp, styrelse eller kommitté.


 

Budget

Vi håller på att ta fram nya budgetmallar! Den första vi lanserar är extra bra vid planering av aktiviteter! Såpass bra att till och med Länslägerkommittén använder sig av den!

Ladda ned den här!

(Aktivitet) Budgetmall 2019

Policies

För att vår förening ska uppfattas som professionell och fungera på bästa sätt har vi tagit fram olika policies, stadgar och riktlinjer. Det är viktigt att du som medlem har hyfsad koll på dessa dokument – framförallt om du sitter med i en styrelse, grupp eller kommitté!

 

Våra värdegrunder

4H-andan

Sveriges 4Hs Stadgar Redigerbara Ny – senaste versionen!

 

Policies

Hallands 4Hs Kommunikationspolicy

Trafiksäkerhetspolicy för Sveriges 4H

 

Viktiga dokument

Är du ledare, sitter med i en styrelse, grupp eller kommitté – då bör du läsa dessa!

Krisplan

Reglemente

Ekonomi

En stadig ekonomi är en viktig förutsättning för att vår förening ska fungera idag och framöver. Här nedan finner du mer information om ekonomi samt olika bidrag som är bra att hålla koll på.

 

Kommunala Bidragsregler

Lathund Kungsbacka

Lathund Varberg

Lathund Falkenberg

Lathund Halmstad

Lathund Hylte

Lathund Laholm

 

Ekonomiska dokumentmallar

(Aktivitet) Budgetmall

Verksamhetsplaner & Arbetsprogram

Här nedan finner du våra arbetsprogram och verksamhetsplaner. Dessa dokument är riktlinjerna för vår verksamhet, men var inte rädd för att arrangera egna evenemang och aktiviteter som inte står med i arbetsprogrammet! Arbetsprogrammen klubbas igenom på den årliga planeringskonferensen och Verksamhetsplanerna klubbas igenom på årsmötet/stämman.

Arbetsprogram Halland 2021 rev 2021-02-01

Hallands Verksamhetsplan 2020

Riksförbundets Verksamhetsplan 2019-2022

Psst! Kommande aktiviteter hittar du även på MemberSky!

Klubb

Alla medlemmar är på ett eller annat sätt medlem i en klubb och de flesta som numera sitter med i en styrelse i ett högre led började sin 4H-karriär i en lokal klubb.

Här nedan finner du de flesta dokument som du kan behöva i din klubb.

 

Starta en ny klubb

Ansökan Startbidrag till nya klubbar

Starta klubb-broschyr

Lektips

Hallands 4H:s Lekhäfte

Styrelsemöte

En styrelse bör samlas några gånger per år för att prata om verksamheten för att se så att den flyter på som den ska. Även för att kunna utveckla den samt planera in fler roliga aktiviteter. Här finner du en lista på ett antal punkter som styrelsen bör diskutera, även kallad Föredragningslista samt en budget.

Förslag på Ärendelista till konstituerande möte

Förslag på protokoll till konstituerande möte

Föredragningslista styrelsemöte Flik 7

Budget Flik 24

Mall Kallelse till Årsmöte

Årsmöte

Innan ett årsmöte finns det några saker man behöver göra för att allt ska gå smidigt och lätt under mötet. Man behöver skicka ut en kallelse (en inbjudan) till alla klubbens medlemmar inom två veckor. Klubben bör tillsammans göra en verksamhets-berättelse. Kassören tillsammans med revisorerna behöver göra en resultat- samt balans-räkning. Om klubben har en valberedning bör de sammanställa en lista på vilka som ska ingå i styrelsen. Här nedan ser du några av de dokumenten som behövs förberedas samt skickas ut till medlemmarna innan årsmötet. Resterande dokument finner du lite längre ner.

Förslag på ärendelista för årsmöte i 4H-klubb Flik 15

Mall protokoll på årsmöte i 4H-klubb Flik 17

Förslag Ärendelista Konstituerande Årsmöte

Mall årsmötesprotokoll Konstituerande

Verksamhetsberättelse-tips

Ordlista föreningsteknik

Efter ett årsmöte är det en del dokument som behövs skickas in till Hallands 4Hs expedition. Det går bra att posta eller mail dem, men tänk på att vissa dokument behövs signeras. Ifall man skickar in alla dokument innan den 31 mars så belönas klubben med 500kr! Följande dokument ska skickas in:

A) Årsmötesprotokoll Flik 17

B) Årsrapport Flik 19

C) Balansräkning Flik 22

D) Resultaträkning Flik 21

E) Mall revisionsberättelse Flik 20

F) Mall verksamhetsberättelse

G) Mall funktionärslista 2021

E) Budget

Klubbpärmen & USB-minne

Alla klubbar ska någon gång fått en pärm för att samla alla viktiga dokument. Lite längre ned på denna sidan finner du mer information om den samt hur den bör sorteras samt vad den ska innehålla. USB-minnet som alla klubbar har fått fungerar på samma sätt.

Grupper & Kommittéer

I 4H kan man engagera sig på fler sätt än att sitta med i en styrelse, t.ex. genom olika grupper på länsnivå eller kommittéer på krets-nivå. Största skillnaden mellan en styrelse och en grupp/kommitté är att det är mer fritt i en grupp/kommitté. Oftast har man ansvar för ett specifikt evenemang eller för att skapa olika typer av evenemang, vilket är väldigt roligt!

Här nedan finner du några dokument/mallar som kan vara bra att använda sig av.

Kurslista

Handkassa

Reseräkning

Inköp Halland

 

(Aktivitet) Budgetmall

 

Exempel på grupper och kommittéer

Länsläger-kommittén.

Arrangerar varje år Varbergs 4Hs Länsläger där de flesta klubbarna i norra Halland brukar delta.

Arrangemangs-kommittén.

Ordnar bland annat Lisebergs-resan samt en hel del roliga kurser på våra 4H-gårdar.

Internationella-gruppen. 

I Hallands 4H finns det nu två stycken olika grupper. En som anordnar ett ungdomsutbyte med England och en annan som anordnar ett ungdomsutbyte med Palestina.

Lucia-gruppen.

Arrangerar varje år Lucia Varberg som brukar dra mycket folk.

Ekonomi-gruppen

Den gruppen som tillsammans med Länsförbundsstyrelsen har koll på Hallands 4Hs ekonomi.

 

Vill du sitta med i en grupp eller kommitté? Kontakta valberedningen eller hör av dig till någon i personalen så nominerar vi dig. Beslutet tas sedan på någon av våra årsmöten för kretsarna eller på Länsförbundsstämman.

Krets

Om man vill utveckla sina styrelsekunskaper så är en kretsstyrelse ett utmärkt val att sitta med i! Har du tidigare suttit med i en klubbstyrelse kommer du känna igen dig i mycket. Mötena och de flesta dokument utgår ifrån samma grund, men är något mer avancerat.

Arbetsprogram Länsförbund och Kretsar

Arbetsprogram Halland 2021 rev 2021-02-01

Arbetsprogram 2021 för Varbergs 4H-krets

Priser & Utmärkelser

I 4H sker mycket engagemang ideellt och vi tycker det är viktigt att uppmärksamma och belöna eldsjälar på olika sätt. Vi ser gärna att varje klubb, krets samt grupp/kommitté varje år nominerar en 4H:are till någon form av utmärkelse.

 

Förtjänsttecken

Ett förtjänsttecken är en utmärkelse som ges till medlemmar som varit aktiva eller gjort något bra för 4H. På riksstämman 1974 beslutade man att förtjänsttecken ska delas ut i tre nivåer – guld, silver och brons. Kriterierna och hur man ansöker finner du här nedan. Nomineringarna ska vara inskickade till expeditionen senast 15 mars.

Ansökan förtjänsttecken

 

Årets Halländska 4Hare

Varje år under Länsförbundsstämman prisas en halländsk 4H:are för sitt engagemang, oftast en 4Hare som har lagt ned mycket tid och engagemang under sin tid i föreningen. Det kan även vara en 4H:are som tillfört eller gjort någonting bra för Hallands 4H. Skicka en nominering till expeditionen på vem du tycker förtjänar att bli Årets Halländska 4H:are. Nomineringen ska vara oss tillhanda senast den 10 mars.

 

Klövergalan under 4Hs nationella konferens

Under 4Hs Nationella konferens hålls varje år en gala för att prisa engagerade 4H:are från hela Sverige. Vilka kategorier man kan nominera till varierar lite mellan åren, men tidigare kategorier har t.ex. varit Årets Ledare, Årets Verksamhet, Årets Eldsjäl, Årets Projekt, Årets Anställda, mm. Galan hålls vanligtvis i slutet på januari. För mer information – se inbjudan som vanligtvis kommer under hösten.

Avdelningar

Från och med 2016 kan en 4H-klubb starta 4H-avdelningar som undergrupper till klubben.

För att starta en 4H-avdelning krävs det att minst 5 medlemmar i en 4H-klubb är med och beslutar att de vill starta en 4H-avdelning

En avdelning ger statsbidrag precis som klubben.

För att starta en avdelning använder ni er av det underlag som ni kan ladda ner här nedan.

På grund av nya riktlinjer gällande avdelningar uppdateras materialen nedan.
Nya material förväntas vara klara i Q2 2020. 

Info Starta avdelning i 4H-klubb rev. 2018

4H-Företag

Att driva egna företag blir allt mer populärt. I skolan kan man driva ett UF-företag och i Sverige jobbar 4 av 5 på ett mindre företag. I 4H har vi medlemmar länge drivit 4H-företag, vilket är ett mindre företag som vanligtvis drivs under sommaren. Att driva ett 4H-företag är väldigt lärorikt och dessutom kan man tjäna en del pengar på det!

Det bästa med 4H-företag är att man har friheten att göra det precis så litet eller stort man vill. Våra 4H-företagsledare och 4H-företags-kommitté finns självklart till hjälp, både vid uppstart och under arbetets gång.

Vill du driva ett 4H-företag? Hör av dig till klubbens 4H-företagsledare, 4H-företagskommittén eller någon i personalen.

Information för 4H-företagare
Broschyr info 4H-företag Nyligen uppdaterad!
Information/blanketter för 4H-företagsledare.
Blankett anmälda 4H-företag Nyligen uppdaterad!
Blankett godkända 4H-företag Nyligen uppdaterad!
All information för både ledare och företagare

4H-företagspärmen

I dokumentet här ovan finner du alla dokument som finns i klubbens 4H-företagspärm. Obs! Vissa sidor i denna är dock inte uppdaterade.

Alla dokument samlade i den tidigare ordningen samt i “Klubbpärms-fliks”-ordning

Tidigare ordning

Blanketter 4H-företag

I 4H-företagspärmen som ni kan ladda ner nedan finns alla blanketter som ni behöver för 4H-företagen.
Anmälningsblankett för medlem
Hela 4H-företagspärmen Obs! Byt ut nedanstående flikar till senaste version.

Årsplanering 2018

Flik 2b – Halland rev. 2018

Blanketter för anmälan, beställning, bedömning och redovisning

Blanketter Avdelningar

Från och med 2016 kan en 4H-klubb starta 4H-avdelningar som undergrupper till klubben.

För att starta en 4H-avdelning krävs det att minst 5 medlemmar i en 4H-klubb är med och beslutar att de vill starta en 4H-avdelning

En avdelning ger statsbidrag precis som klubben.

För att starta en avdelning använder ni er av det underlag som ni kan ladda ner här nedan.

Hur starta 4H-Avdelningar

Klubbpärmen

Instruktioner och register till Klubbpärmen

Pärmregister 4H ÅRET rev. 2020

Flik 1) 4H-året i din klubb

Flik 2) Adresslista

Flik 3) Arbetsprogram – Krets

Flik 4 A) Arbetsprogram Halland 2020

Flik 4 B) Hallands verksamhetsplan 2020

Flik 5) Arbetsprogram – Riks

Flik 6) Nyheter

Flik 7) Förslag på föredragningslista till styrelsemöte

Flik 8) Aktivitetsplanering

Flik 9) Kommunala bidrag

Flik 10) Medlemskort & Folder

Flik 11) Meddelande från Krets

Flik 12) Meddelande från Läns

Flik 13) Meddelande från Riks

Flik 14) Meddelande från Kommunen

Flik 15) Förslag på kallelse till årsmöte i klubben

Flik 16) Ärendelista Konstituerande Årsmöte

Flik 17) Årsmötesprotokoll mall

Flik 18) Funktionärslista 2020

Flik 19) Årsrapport

Flik 20) Revisionsberättelse

Flik 21) Resultaträkning

Flik 22) Balansräkning

Flik 23 A) Verksamhetsberättelse-tips

Flik 23 B) Verksamhetsberättelse

Flik 24) Budget

Flik 25) Krisplan 2019

Flik 26), Hallands 4Hs KommunikationspolicyTrafiksäkerhetspolicy för Sveriges 4H4H-andanStadgar Sveriges 4H