Devonutbyte_Halland_2013_Alma_Bengtsson_007

Dokument för ideella

Att sitta med i en grupp eller styrelse är både lärorikt och roligt, men ibland kan det vara mycket att tänka på och många dokument att hålla reda på. Vi 4H:are är i regel bra på sådant, men för att göra det så enkelt som möjligt har vi samlat det mesta man kan tänkas behöva när man sitter med i en grupp, styrelse eller kommitté.

Styrdokumentet är våra sex viktigaste dokument. Det är dessa som styr hur vi ska styra vår organisation. Allt från hur vi ska hantera våra pengar till hur vi bör tänka på vid inköp av mat till aktiviteter. Vill man påverka verksamheten gör man lättast det genom att påverka styrdokumentet.

Lära genom att göra 3x2

Styrdokument

kelly-sikkema-v9FQR4tbIq8-unsplash

Stadgar

Våra stadgar kan ses som organisationens lagar. Det är genom dessa som vi medlemmar kommer överens om hur vi ska organisera oss.

matt-ragland-8OVDzMGB_kw-unsplash

Policys

Likt stadgarna är våra policys våra regler eller riktlinjer när det kommer till vissa områden. Det kan t.ex. vara hur vi bör tänka kring matinköp, miljö, med mera.

bence-boros-6D6xcsirRaI-unsplash

Budget

Det är genom budgeten vi beslutar hur vi ska använda våra pengar inom Hallands 4H. Budgeten antas på planeringskonferensen och revideras på stämman.

estee-janssens-aQfhbxailCs-unsplash

Arbetsprogram

Vår planering över vilka aktiviteter vi vill genomföra kallar vi för arbetsprogram. Arbetsprogrammet har en egen sida på hemsidan.

markus-winkler-LNzuOK1GxRU-unsplash

Verksamhetsplan

Under planeringskonferensen beslutar vi även om vilka mål vi vill uppnå under den kommande tiden. Även verksamhetsplanen har en egen sida på hemsidan.

prophsee-journals-WI30grRfBnE-unsplash

Reglemente

Via det här dokumentet beslutar medlemmarna vad de olika grupperna ska jobba med och vilka mandat de har. I reglementet finns alla grupper med.

Verksamhetsberättelser

Mallar för dokument, inbjudningar, mm.

1993_April_24_Stämma_i_Frillesåsskolan_0004_a
Läger_Stättared_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6722_web

Deltagare

Det härliga med att vara deltagare inom 4H är att man inte behöver tänka speciellt mycket på olika typer av dokument och så vidare. Men det finns ändå några få dokument som kan passa en, vilka vi har samlat här nedan.

4H-företag
Här finns de dokument du kan tänkas behöva för att läsa på mer om 4H-företag, starta ett och att vara 4H-företagsledare.

Information för 4H-företagare
Broschyr info 4H-företag

Information/blanketter för 4H-företagsledare.
All information för både ledare och företagare
Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_7026_web

Ledare

Som ledare är din uppgift att bedriva bra och kvalitativ verksamhet tillsammans med medlemmarna. Här har vi samlat några dokument som lämpar sig till dig som ledare.

Läger_Stättared_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6662_web

Arrangör / styrelse

Som arrangör finns det flera mallar och dokument som kan vara till stor nytta när du arrangerar en aktivitet eller annat form av projekt.

Ekonomi
Budgetmall
Handkassa
Reseräkning (Word)
Reseräkning (PDF)
Inköp Halland

I reglementet står det vad ni som grupp ansvarar över, er uppgift och vad ni har för mandat.
Reglemente

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_072

Ansvarig / mentor

Du som är ansvarig/mentor har också en del dokument som är anpassade efter dig. Här nedan har vi samlat några av dem.

Alla dokument samlade i den tidigare ordningen samt i ”Klubbpärms-fliks”-ordning

Tidigare ordning

Blanketter 4H-företag

I 4H-företagspärmen som ni kan ladda ner nedan finns alla blanketter som ni behöver för 4H-företagen.
Anmälningsblankett för medlem
Hela 4H-företagspärmen Obs! Byt ut nedanstående flikar till senaste version.

Årsplanering 2018

Flik 2b – Halland rev. 2018

Blanketter för anmälan, beställning, bedömning och redovisning

Blanketter Avdelningar

Från och med 2016 kan en 4H-klubb starta 4H-avdelningar som undergrupper till klubben.

För att starta en 4H-avdelning krävs det att minst 5 medlemmar i en 4H-klubb är med och beslutar att de vill starta en 4H-avdelning

En avdelning ger statsbidrag precis som klubben.

För att starta en avdelning använder ni er av det underlag som ni kan ladda ner här nedan.

Hur starta 4H-Avdelningar

Klubbpärmen

Instruktioner och register till Klubbpärmen

Pärmregister 4H ÅRET rev. 2020

Flik 1) 4H-året i din klubb

Flik 2) Adresslista

Flik 3) Arbetsprogram – Krets

Flik 4 A) Arbetsprogram Halland 2020

Flik 4 B) Hallands verksamhetsplan 2020

Flik 5) Arbetsprogram – Riks

Flik 6) Nyheter

Flik 7) Förslag på föredragningslista till styrelsemöte

Flik 8) Aktivitetsplanering

Flik 9) Kommunala bidrag

Flik 10) Medlemskort & Folder

Flik 11) Meddelande från Krets

Flik 12) Meddelande från Läns

Flik 13) Meddelande från Riks

Flik 14) Meddelande från Kommunen

Flik 15) Förslag på kallelse till årsmöte i klubben

Flik 16) Ärendelista Konstituerande Årsmöte

Flik 17) Årsmötesprotokoll mall

Flik 18) Funktionärslista 2020

Flik 19) Årsrapport

Flik 20) Revisionsberättelse

Flik 21) Resultaträkning

Flik 22) Balansräkning

Flik 23 A) Verksamhetsberättelse-tips

Flik 23 B) Verksamhetsberättelse

Flik 24) Budget

Flik 25) Krisplan 2019

Flik 26), Hallands 4Hs KommunikationspolicyTrafiksäkerhetspolicy för Sveriges 4H4H-andanStadgar Sveriges 4H

 

juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra