Årsstämma och KIA 2020

Valberedningen har lagt sitt förslag, ekonomihandläggaren har bokfört och revisorerna har granskat styrelsen. Nu är det din tur! Nu är det dags för stämma! Kalla klubben till möte och gå igenom årsmöteshandlingarna. Ta ställning till förslag och informationen som ges. Ni som är ombud i er klubb har en viktig röst att förmedla. 4H är medlemmarnas organisation – du har möjlighet att påverka! Välkomna till Hallands 4Hs stämma 2020 lördagen den 9 maj kl. 10:00-17:00 i Sibbarps Bygdegård!

Under stämman har alla vi medlemmar stor möjlighet till att påverka och förändra vår organisation. Det är nu vi väljer in vilka som skall sitta i styrelsen och de olika verksamhetsgrupperna. Under året har det funnits möjlighet till att skicka in motioner (förslag) på hur vår organisation skall förändras, lyfta problem vi har och hur vi skall lösa dessa. Vi har som medlemmar har ett stort ansvar över vår organisation. Håller du med de förslagen som ges? Vad tycker du om motionen? Är budgeten vettig? Stämmohandlingarna kommer att laddas upp löpande på denna sida.

Efter stämman är samtliga verksamhetsgrupper, kretsstyrelser, kommittéer och 4H-gårdar inom Hallands 4H välkomna till Kurs för Inre Angelägenheter (KIA). Där kommer grupperna genom att lära känna varandra, prata om förväntningar och lägga upp en plan för den närmaste framtiden skapa en bra grund för kommande år inom Hallands 4H.

COVID-19

Stämman kommer att genomföras fysiskt. Men det finns även möjlighet att delta digitalt. Vi vill uppmana er som har symptom av Covid-19 att stanna hemma och närvara digitalt istället. Även ni som tillhör en riskgrupp bör tänka igenom om det är klokt att närvara fysiskt.

Vi kommer att använda oss av Google Meet. Det är bra att ha laddat ner appen inför stämman om man vill vara ansluten via mobilen. Det går även bra att närvara genom dator.  Vi kommer under lördagen, innan stämman, lägga upp instruktioner om hur man ska göra för att delta. Detta kommer att göras genom ett inlägg på Facebook och Instagram (se till att följa oss där!). Vi kommer att ha en dator med mikrofon och webbkamera på plats som ni kommer genom Google Meet att ansluta er till. Vi kommer försöka möjliggöra er närvaro även på Åsiktstorget.

För att minimera risken för smittspridning genomförs alla aktiviteter i Hallands 4H med anpassning efter myndigheternas rekommendationer gällande Covid-19. Vänligen delta inte fysiskt om du är sjuk eller har symptom som kan tyda på Covid-19.

Bra att ha: en bra mikrofon, en webbkamera och bra högtalare (detta är ofta inbyggt i datorn eller mobiltelefonen).

Bra länkar:
För er som vill delta via dator:
https://meet.google.com/

Nedladdning av Google Meet för iOS:
https://apps.apple.com/us/app/google-meet/id1013231476

Nedladdning av Google Meet för Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=sv

Hallands 4Hs Instagram:
https://www.instagram.com/hallands4h/

Hallands 4Hs Facebook:
https://www.facebook.com/hallands4h

Anmäl dig här!

Kallelse Länsförbundsstämma 2020
Anmälan Årsstämma samt KIA i Hallands 4H 2020

Årsstämmohandlingar

Här nedan är årsmöteshandlingarna inför årets stämma. Vänligen läs igenom dem noga inför årsstämman.

Förslag på Föredragningslista 2020 – Vad kommer vi att diskutera på stämman?

Resultat- och balansräkning - Hur har det gått ekonomiskt? Var är pengarna nu?

Revisionsberättelse – Vad säger revisorerna om styrelsens arbete?

Reviderad budget 2020 - Hur tror vi att det kommer gå framåt ekonomiskt, och vad vill vi lägga våra pengar på?

Verksamhetsberättelse 2019 - Vad har vi gjort under året?

Hallands 4Hs verksamhetsplan 2020 – Verksamhetsplanen kommer att diskuteras på Åsiktstorget.

Motion 1 - Ändra perioden för våra verksamhetsgrupper

Ordlista - Bra ord att kunna under stämman

Uppladdat under stämman:

Utfall 2019