4H kom till  Sverige 1918 och har sedan dess utbildat barn och unga. Bilden är tagen 1991 på vårt läger i Särdal, Hamlstad. Temat för Hallands 4Hs medverkan på lägret var ost.

Dags för årsmöte!

Äntligen dags för årsmöte! Man kan säga att årsmötet är det viktigaste mötet på hela året. Det är under det här mötet man röstar in en ny styrelse och alla medlemmar får verkligen chansen att påverka klubbens verksamhet. Här går vi igenom hur du håller ett årsmöte!

Innan årsmötet

Innan ett årsmöte finns det några saker man behöver göra för att allt ska gå smidigt och lätt under mötet. Man behöver skicka ut en kallelse (en inbjudan) till alla klubbens medlemmar inom två veckor. Klubben bör tillsammans göra en verksamhetsberättelse. Kassören tillsammans med revisorerna behöver göra en resultat- samt balans-räkning. Om klubben har en valberedning bör de sammanställa en lista på vilka som ska ingå i styrelsen. Här nedan ser du några av de dokumenten som behövs förberedas samt skickas ut till medlemmarna innan årsmötet. Resterande dokument finner du lite längre ner.

Efter årsmötet

Efter ett årsmöte är det en del dokument som behövs skickas in till Hallands 4Hs expedition. Det går bra att posta eller mail dem, men tänk på att vissa dokument behövs signeras. Ifall man skickar in alla dokument innan den 31 mars så belönas klubben med 500kr! Följande dokument ska skickas in:

A) Årsmötesprotokoll Flik 17

B) Årsrapport Flik 19

C) Balansräkning Flik 22

D) Resultaträkning Flik 21

E) Mall revisionsberättelse Flik 20

F) Mall verksamhetsberättelse

G) Mall funktionärslista 2021

E) Budget

Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra