Sponsorer Hågelby 4H-gård

 

4H är en ideell organisation och för att alla gårdar och klubbar ska kunna fortsätta att bedriva vår viktiga verksamhet så är vi helt beroende av bidrag i olika former. Även sponsring av särskilda projekt samt olika samarbetspartners är viktiga för oss för att kunna fortsätta vårt arbete. Vi på Hågelby 4H gård vill tacka för det stöd vi har fått för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten för barn och ungdomar.

 

Vi vill tacka våra sponsorer

 

Allt om Linser alltomlinser.se

Bidrag till vår ungdomsledarverksamhet

 

Kossmann Patent AB www.kosspat.se 

Inköp av grisarna Birk, Mattis och Ronja hösten 2019.

 

O.B. WIIK 

Tält för 4H-dagar och lägerverksamhet

 

Svenska Målerikompaniet www.svenskamalerikompaniet.se 

Stöd vid inköp av färg för fårhus, ommålning av klubbhus 2020 mm.

 

Hornbach Botkyrka, https://www.hornbach.se/

Inköp av större skottkärra 2019.

 

Ica Maxi Botkyrka

Priser i 4H-loppet 2019.

 

Mälardalen camping

Försäljning under 4H-dagen 2019.

 

Har du ett företag som är intresserad av sponsra vår verksamhet? Hör då av dig till hagelby@4h.se!

Ett sponsoravtal kan vara för ett särskilt tillfälle eller över en längre period, det kan även vara riktat mot ett speciellt ändamål, till exempel ett djurslag eller våra ledare.

 

 

Bidragsgivare Hågelby 4H-gård

 

4H är en ideell organisation och för att alla gårdar och klubbar ska kunna fortsätta att bedriva vår viktiga verksamhet så är vi helt beroende av bidrag, både för löpande verksamhet och nyskapande projekt. Vi på Hågelby 4H gård vill tacka våra bidragsgivare för det stöd vi har fått för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten för barn och ungdomar. Nedan finner du bidrag vi fått och vad de använts till under de senaste åren.

 

Vi vill tacka våra bidragsgivare

 

Botkyrka kommun

Botkyrka Kommun ger ett årligt anslag till barn- och ungdomsverksamheten. Stort tack till Botkyrka Kommun som möjliggör fortsatt drift och utveckling av vår verksamhet.

 

Jerringfonden

Med stöd från Jerringfonden har vi under 2020 kunnat utveckla och förbättra vår verksamhet för barn i särskolan.

 

Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond

Med bidrag från minnesfonden har vi under 2020 kunnat utbilda personal och ta fram material för att kunna använda tecken och bildstöd i vår särskoleverksamhet.

 

Prins Carl Gustavs Stiftelse

Med stöd från stiftelsen har vi påbörjat ett projekt för att ha ledarutbildning för barn i särskolan.

 

 

Tack till våra fantastiska bidragsgivare för att ni hjälper oss fortsätta och utveckla vår verksamhet.