Smådjuren

Smådjuren bor i vårt klubbhus och endast medlemmarna kan hälsa på dem. På våra läger och djurskötarkurser brukar vi alltid hinna med en stunds skötsel och kel med smådjuren.

Marsvin

Vi har fyra marsvin på Gården.