Klapphage för förskola

Praktiskt: Ca 30 min, 20 kr/barn, minimikostnad 200 kr.

Innehåll: Passar främst barn mellan 2-5 år. Boka klapphagen ca 30 minuter (beror på antal barn). Där kan barnen klappa och borsta fåren och en personal finns på plats och svarar på frågor.

Klapphagen har kopplingar till förskolans läroplan.

 • Större respekt för djur och sin närmiljö.
 • Använda motorik och koordinationsförmåga
 • Väcka intresse för kunskap om djur
 • Ställa frågor om och prata om naturen.

 

Guidad visning för förskola

Praktiskt: Välj mellan kort ca 30 min, lång ca 60 min. 40 resp 60 kr/barn, minimikostnad 400 resp 600 kr per grupp. Rekommenderad grupp: 7-12 barn

Innehåll: Passar alla åldrar! På den korta visningen går vi en rundtur och berättar om alla djur, men klappar endast på får och getter. Under den långa visningen kikar vi även in i stallet och klappar på alla djur. Säg gärna till om ni önskar anpassa besöket så att det passar er undervisning i ex samhällskunskap eller biologi, så pratar vi tillsammans vidare om hur det kan se ut.

Den guidade visningen har kopplingar till förskolans läroplan.

 • Större respekt för djur och sin närmiljö.
 • Använda motorik och koordinationsförmåga
 • Förståelse för hur människor och djur påverkar varandra.
 • Förståelse för och kunskap om djur
 • Ställa frågor om och prata om naturen.

 

REDE-besök för förskola

Praktiskt: ca 1 h, 50 kr/barn, minimikostnad 500 kr per grupp. (Specialpris, ordinariepris 600 kr) Rekommenderad grupp: 7-12 barn.

Innehåll: Passar främst barn 4-7 år. Vi jobbar med Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial och pratar om hur djur och människor visar känslor på liknande sätt. Vi funderar även på hur vi kan tolka djurens och människors uttryck. Med övningen får barnen också lära sig att djur påverkas av hur de själva beter sig mot djuren. REDE står för Respekt, Empati, Djur och Etik

REDE-besöket har kopplingar till förskolans läroplan.

 • Stärka utvecklingen av öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
 • Ta hänsyn till och leva sig in i andras situation och vilja hjälpa andra.
 • Större respekt för djur och sin närmiljö.
 • Utveckla sin nyfikenhet och sin lust att lära.
 • Förståelse för hur människor och djur påverkar varandra.
 • Förståelse för och kunskap om djur.
 • Ställa frågor om och prata om naturen.

 

Bondgårdsskola—terminsbesök

Ni kan boka in vår bondgårdsskola, då avdelningen/klassen kommer till gården flera gånger under terminen. Vi undersöker, luktar, känner och kommer djuren riktigt nära. Tillsammans med er lägger vi upp en anpassad planering för era besök, det kan ex ingå kretsloppsbesök, fårklippning (beroende på årstid), längre häst- och vagntur, ridning, fårpromenad, kaninhoppning, mockning osv. Vi rekommenderar ca 10 barn per grupp. Pedagog från er ansvarar för barnen och är med hela tiden under besöket.

5 ggr—1 h/gång, 450 kr/gång

10 ggr—1 h/gång, 400 kr/gång

15 ggr—1h/gång, 350 kr/gång

 

Skola bokning
Skriv med eventuell årskurs
Pedagoger deltar alltid gratis på våra besök
Vi kan de flesta vardagar mellan kl 9-14. Vi återkommer via mail för att hitta en tid som passar oss båda.
Exempelvis behov hos barnen eller särskilda önskemål inför besöket så som teman ni arbetar med i skolan.
Ni kommer att få en bekräftelse på bokningen till den här adressen