Guidad visning för åk 4-6

Praktiskt: Välj mellan kort ca 30 min, lång ca 60 min. 40 resp 60 kr/barn, minimikostnad 400 resp 600 kr per grupp. Rekommenderad grupp: 7-12 barn

Innehåll: Passar alla åldrar! På den korta visningen går vi en rundtur och berättar om alla djur, men klappar endast på får och getter. Under den långa visningen kikar vi även in i stallet och klappar på alla djur. Under guidningen berör vi områden nämnda nedan ur skolans läroplan. Säg gärna till om ni önskar anpassa besöket så att det har tydligare fokus på ett ämne, särskilt lärandemål eller projekt ni arbetar med i skolan.

Den guidade visningen har kopplingar till geografi i skolans läroplan.

 • Kunskap om förutsättningar i närmiljön för bebyggelse
 • Normer och regler i olika miljöer
 • Kunskaper om hemortens historia
 • Betydelsen av lantbruk historiskt

Kretsloppsbesöket har kopplingar till biologi i skolans läroplan.

 • förstå ekologiska samband och djurens betydelse för det svenska lantbruket
 • Ekosystem i närmiljön samt människans roll
 • Vårt ansvar när vi vistas i naturen

Kretsloppsbesöket har kopplingar till idrott i skolans läroplan.

 • Väcka intresse för fysiska aktiviteter i naturen
 • Vistas ute under olika årstider
 • Ta hänsyn och visa respekt för andra vid utevistelse

 

Kretsloppsbesök för åk 4-6

Praktiskt: Ca 1,5 h. 70 kr/barn, minimikostnad 700 kr per grupp. Rekommenderad grupp: 7-10 barn

Innehåll: Passar främst barn upp till ca 10 år. Vi plockar ägg och tar med hönsbajs från hönshuset, äggen blir till muffins som vi bakar tillsammans. Hönsbajset och äggskalen hamnar i komposten och från komposten tar vi med jord till våra krukor som vi planterar havre i. Vi avslutar vårt kretslopp ute hos hönsen, som vi matar med havre och muffinssmulor. Krukorna får barnen ta med hem till förskolan/skolan.  Besöket kan kopplas till HKK i läroplanen kring kretslopp, märkningar och återvinning.

Kretsloppsbesöket är kopplat till hemkunskap i skolans läroplan.

 • Följa recept och instruktioner
 • Vanliga ord om bakning
 • Hygien och hantering av livsmedel
 • Miljömärkningar
 • Återvinning och kompostering

Kretsloppsbesöket är kopplat till biologi i skolans läroplan.

 • förstå ekologiska samband och djurens betydelse för det svenska lantbruket
 • Ekosystem i närmiljön samt människans roll
 • Vårt ansvar när vi vistas i naturen

Kretsloppsbesöket har kopplingar till idrott i skolans läroplan.

 • Väcka intresse för fysiska aktiviteter i naturen
 • Vistas ute under olika årstider
 • Ta hänsyn och visa respekt för andra vid utevistelse
Skola bokning
Skriv med eventuell årskurs
Pedagoger deltar alltid gratis på våra besök
Vi kan de flesta vardagar mellan kl 9-14. Vi återkommer via mail för att hitta en tid som passar oss båda.
Exempelvis behov hos barnen eller särskilda önskemål inför besöket så som teman ni arbetar med i skolan.
Ni kommer att få en bekräftelse på bokningen till den här adressen