Personal på gården

Det är mycket saker att göra på en bondgård så det är många som jobbar dagligen på gården. Året om och alla dagar i veckan behöver djuren tas hand om. Vi har en gårdsföreståndare  som har huvudansvaret på gården. Gårdsföreståndaren ansvarar för att alla djur mår bra. Det är gårdsföreståndaren som, efter styrelsen, har huvudansvaret för gårdens drift.

Vi har flera gårdsassistenter på gården. Deras uppgifter är att sköta det dagliga arbetet med djuren och skötseln, men även mindre renoveringar, städning och markskötsel.

På helgerna har vi extra personal som sköter matning och skötsel av djuren. Vill du hjälpa till med helgskötsel? Vi söker sporadiskt helgskötare, vilket ni kan läsa mer om här.

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss så svarar vi så fort vi kan. Ibland är vi ute och jobbar med djuren och kan då inte alltid svara i telefon.
Icke brådskande frågor hänvisar vi därför till mail. Ni kan maila oss på aktivitetsledare.granby@4h.se.

För fler kontaktuppgifter, se mer under fliken ”Kontakta oss”.