Smittskyddsprojekt i samarbete med SVA

År 2016 startade ett 3-årigt projekt mellan 4H och SVA tillsammans med olika myndigheter.
Projektet gick ut på att öka kunskapen om smittskydd och hygien mellan människor och djur
och att öka förståelsen för dessa frågor. Syftet med projektet är att sprida kunskap om smittrisker
som finns på gårdar, men även när man vistas i naturen, vid resor och i samband med livsmedelshantering.

Projektet fokuserade på kommunikationen med barn och unga, eftersom de utgör den nya generationen.
De kan dessutom ”lära” vuxna att tänka och handla som de själva gör.

Detta passar bra ihop med 4H:s motto: ”Lära genom att göra”.

Läs gärna mer på SVA:s hemsida.

SVA