Kretsloppsbesök

Våra populära kretsloppsbesök fortsätter under höstterminen 2019! Kretsloppsbesöken är ett nytt koncept hos oss, men det finns på andra 4H-gårdar runt om i landet, som vi började med vårterminen 2019. Besöken har visat sig vara mycket uppskattade och lärorika både för stora och små!

Kretsloppsbesök är för barn i åldern 4 – 8 år. Här får barnen se hur ett riktigt kretslopp fungerar och öka sin förståelse för varifrån vår mat kommer. Vi börjar med att hälsa på hönsen och plocka ägg, och även lite hönsbajs, hos dem. Av äggen bakar vi muffins och äggskalen och hönsbajset lägger vi i komposten. Från komposten får vi jord som vi använder för att plantera en kruka med klätterbönor. Till sist matar vi hönsen. Barnen får med sig muffinsarna och krukan med bönorna tillbaka till förskolan så att de kan se den växa, om ni vill kan ni även få komma tillbaka till gården och mata hönsen med bönorna som växer fram.

Tid: Besöket tar ca 1 timme.

Kostnad: 500 kr för 10 barn +50 kr per extra barn. Max 12 barn per besök.

När: Besöken kan bokas under v.36 – 51 2019 på vardagar kl.8:30-15. OBS! Besök kan inte bokas under vecka 44.

Boka besöket genom att maila till aktivitetsledare.granby@4h.se, skriv hur många deltagare ni är, när det skulle passa er att komma och om någon i gruppen har några allergier som kan vara bra för oss att känna till.

Hur kretsloppsbesöken kopplas till läroplanen

Att kommande generationer får förståelse och respekt för de kretslopp vi ingår i är viktigt för oss alla och finns med som ett eget stycke i förskolans läroplan. 4H-gårdarna har en unik möjlighet att att på ett oerhört tydligt sätt ge barnen denna förståelse redan från tidig ålder och som en barn- och ungdomsorganisation med en verksamhetsplan som utgår från Agenda 2030 ser vi det som en del i vårt ansvar att göra detta.

“Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.” Skolverket, Förskolan 2011 – Förskolans värdegrund och uppdrag

Hur kretsloppsbesöken kopplas till läroplanen

Att kommande generationer får förståelse och respekt för de kretslopp vi ingår i är viktigt för oss alla och finns med som ett eget stycke i förskolans läroplan. 4H-gårdarna har en unik möjlighet att att på ett oerhört tydligt sätt ge barnen denna förståelse redan från tidig ålder och som en barn- och ungdomsorganisation med en verksamhetsplan som utgår från Agenda 2030 ser vi det som en del i vårt ansvar att göra detta.

“Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.” Skolverket, Förskolan 2011 – Förskolans värdegrund och uppdrag

höna

Första steget är att hälsa på hönorna och tuppen.

Kretslopp3

Från hönorna får vi ägg som barnen plockar.

Kretslopp2

Äggen använder vi för att baka muffins.

Krestlopp

Äggskalen läggs i komposten tillsammans med hönsbajs, komposten blir till jord som vi använder för att plantera.

Kretslopp4

Sista steget är att mata hönsen så de kan lägga flera ägg och kretsloppet kan fortsätta.

Kretslopp5