Studiebesök

Djurguidning

Ni får en rundtur på gården och hälsa på djuren. Personalen berättar om de olika djuren och vi hälsar på, klappar och matar några av dem. Guidningen utformas efter önskemål, antingen som en lekfull aktivitet eller som ett lärandemoment.

Kostnad: 400 kr + 20 kr per barn.

Djur- och skapandebesök

Under besöket får barnen lära sig om något av gårdens djurslag och att till vara på de produkter vi får från våra djur. Vi skapar något tillsammans, med det vi fått från djuren.

Målet med besöket på 4H är:

Att barnen ska få lära sig om djur och få förståelse för de. De ska få jobba med många sinnen så vi avslutar med att skapa och reflektera. Vi kommer jobba med hörsel, syn, språk, lukt samt beröring.

Kostnad: 450 kr + 20 kr per barn.

Ett besök på 4H kopplar bland annat till de här målen i läroplanen för förskolan:

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Djurens och våra känslor

Nu har vi lagt till REDE-lektionen ”Djurens och våra känslor” i vårt sortiment som vi erbjuder till förbokade besökande barngrupper. Den här lektionen är en omgjord värdegrundsövning ur REDE-materialet* som anpassats för Stockholms läns 4H-gårdar. Med lektionen lär sig barnen förstå att djur också har känslor och att olika djur visar känslor på olika sätt. Vi börjar med att titta på hur vi själva uttrycker olika känslor och sedan studerar vi djurens uttryck. Vi vill också ge barnen en medvetenhet att djuren blir påverkade av vårt beteende och reagerar därefter.  Vi anpassar övningens svårighetsgrad efter ålder.

Kostnad: 450 kr + 20 kr per barn.

*REDE – står för Respekt, Empati, Djur och Etik och är Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial för skolan och förskolan. www.rede.se

För frågor eller bokning, maila oss på farsna@4h.se. Vi är öppna för att skräddarsy ert studiebesök på gården.

  IMG_7474 (2) IMG_7522 (2) IMG_7470 (2) IMG_7389 (2)