Praktik på Färsna 4H

 

Färsna 4H-gård är en mycket populär praktikplats och det tycker vi är jätteroligt, men för att få fungerande rutiner och för att vi ska kunna leva upp till krav på arbetsmiljö och säkerhet så måste vi tyvärr göra vissa begränsningar.

Grundkraven för att få praktisera på gården är att man har ett genuint intresse för djur, inte är rädd för hårt och smutsigt arbete och kan visa hänsyn och respekt till sina medmänniskor. Praktikperioderna får inte vara för korta eller oregelbundna.

 

Personer som har rätt till LSS och vill jobba på Färsna ska vända sig till sin LSS-handläggare. Det är för närvarande fullt i Tiohundras Djur- och naturgrupp så man får vara beredd på att ställa sig på kö.

 

Elever från gymnasieskolornas naturbruksinriktningar är välkomna att göra sin APL på Färsna 4H-gård. Stockholms läns 4H har gemensamt beslutat om en handledaravgift om 250 kr per dag per elev. Personalen på Färsna 4H har genomgått Skolverkets handledarutbildning. Bokning av APL görs av ansvarig lärare.

 

Rehablitering och arbetsprövning efter sjukdom, psykisk ohälsa samt missbruk kan ges på Färsna 4H. Vi prövar varje fall för sig, och kräver en kontaktperson från försäkringskassan, KARB eller liknande, som tar första kontakten med oss.

 

Arbetspraktik för långtidsarbetslösa kan ges på Färsna 4H. Kontaktperson från kommunen eller Arbetsförmedlingen krävs och tar första kontakten med oss.

 

Praoelever från grundskolorna har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot, men har man ett djurintresse och går i grundskolan så är man jättevälkommen att bli medlem i Färsna 4H-klubb och arbeta med djuren på kvällar och helger som fritidsaktivtet.

 

Praktikanter från särskolor har vi tyvärr inte heller möjlighet att handleda.

 

Vi har inte möjlighet att ta emot personer som är dömda till samhällstjänst.

 

Alla förfrågningar skickas av ansvarig lärare, handläggare eller kontaktperson till farsna@4h.se