4H-klubbarnas riksfinal

På 4H-klubbarnas rikfinal tävlas det i tre olika tävlingsmoment; Klubbuppgift, Praktiska stationer samt Teori. Tävlingen genomsyras av fyra olika profilområden som sätter temat på både det teoretiska testet samt de praktiska stationerna.

De områden som tävlingsmomenten i regel går under är:

Hem & Hushåll

4H- & Föreningskunskap

Jord- & Skogsbruk

Idrott & Kultur

Mer information om 4H-klubbarnas riksfinal finns här.