4H-klubbarnas riksfinal

Riksfinalen 2018 kommer ske 6-8 april på Ingelstadsgymnasiet utanför Växjö.

Till 4H-klubbarnas riksfinal kommer lag som representerar 4H-klubbar från hela Sverige. 4H-klubbarna i Sverige är organiserade i län, varje län får skicka 1-2 lag till riksfinalen, detta är en siffra som arrangörerna av riksfinalen har beslutat. Kvalificeringen till riksfinalen ser olika ut i olika län. Många län arrangerar en länsuttagning, denna uttagning liknar riksfinalen fast genomförs som en tävling mellan klubbarna i det egna länet.

De län som inte arrangerar någon uttagningstävling skickar efter intresseanmälan lag från en viss klubb till riksfinalen. Det är vanligtvis länsförbundsstyrelsen som i slutändan står för beslutet eftersom de också måste besluta om finansieringen. Länsförbundet erhåller 4000 kr i bidrag från Riksförbundet Sveriges 4H om länet skickar minst ett lag till riksfinalen. På så vis ser Riksförbundet till att alla län skall ha råd att skicka ett lag till riksfinalen.

4H-klubbarnas riksfinal är en lagtävling där varje lag representerar en klubb. För att få tävla på 4H-klubbarnas riksfinal skall man följa dessa regler:

1) Tävlingsålder: Fyller 14-21 år under året

2) Laget skall ha 3-5 lagmedlemmar

3) Alla lagmedlemmar skall vara medlemmar i den klubb de tävlar för

ANMÄL DITT LAG TILL RIKSFINALEN SENAST DEN 25 MARS. 

Mer information om 4H-klubbarnas riksfinal finns här.