Schema & priser

Vårt utbud kan variera efter säsong, men uppdateras kontinuerligt. I kalendern visas startdatum för kurser mm.

Tyvärr kan ett missat tillfälle ej tas igen.

Kursanmälan görs till:

eolshall@4h.se

Vänligen ange kurs, namn, adress, telefon och personnummer.

 

Måndag            

16:00-17:00              

Djurskötarkurs 10 ggr.  600kr

Tisdag 

16:00-17:00                 

Djurskötarkurs funktionsnedsatta

17:00-18:00  

Kaninhoppning 5ggr.  480kr

Onsdag            

16:00-17:00                  

Djurskötarkurs 10ggr.    600kr

17:00-18:00                  

Kaninskötarkurs 5ggr.   480kr

17:15-18:15                  

Voltige 4ggr.                  480kr

Torsdag            

16:00-17:00

Djurskötarkurs funktionsnedsatta

17:00-18:00                   

Hästskötarkurs I&II 5ggr.  480kr

Fredag              

15:30-17:00                  

Miniledarutbildning 10ggr. 600kr

17:00-18:00

Kaninhoppning 5ggr. 480kr

Lördag              

11:00-12:00                    

Halvtimmesridning 150kr/130kr medlem

14:00-15:00                    

Halvtimmesridning 150kr/130kr medlem

Söndag              

12:30-13:30                    

Mini 4H 4ggr.  525kr

14:00-16:00    

Ponnyvarv  60kr/55kr medlem

Priser övriga aktiviteter

Enskild ridning 30min 170kr

Enskild djuraktivitet på gården 170kr

Dagläger 5 dagar 1700kr

Studiebesök grupp 1 tim 600kr

Studiebesök grupp 1 tim med ridning 650kr

Återkommande besök med barngrupp inkl. djurskötsel 1 tim 550kr/gång.

halvtimmes