Vi välkomnar vår nya fårflock.

Våra Värmländska skogsfår har flyttat och vi har fått en ny fårflock av rasen Gestrikefår. De är alla tackor och fjolårslamm. Gestrikefår är en allmogeras och vi är nu med och bevarar denna sällsynta ras.

Fåren håller nu på att vänja sig med sitt nya hem och vi hoppas att de kommer att trivas på gården.

Resized_20190723_210636