Bevarande av svenska lantraser

En av 4H-gårdarnas uppgifter är att hjälpa till att bevara de svenska lantraserna. 

Lantraser är populationer av husdjur som levt så länge i samma område att de anpassat sig till den lokala miljön och dess specifika förutsättningar. Lantraserna är mindre och producerar inte lika mycket kött eller mjölk som djuren i dagens intensiva jordbruk vilket har bidragit till att lantraserna successivt minskat i antal och en del är utrotningshotade. Om lantraserna försvinner förlorar vi en viktig genresurs, de svenska lantraserna har egenskaper som under lång tid anpassat sig till den unika svenska landsbygden och är därför viktiga att bevara.

På Björkö 4H-gård har vi just nu gotlandskaniner som är svenska lantraser. Tidigare har vi haft fjällkor, rödkulla och myskankor.

Läs mer om svenska lantraser:

Lantrasforum

Lantrasbevarande – Jordbruksverket